Beleggingsdoelstelling

Het Horizon Global Sustainable Equity Fund streeft naar het realiseren van vermogensaanwas. Het Fonds belegt ten minst 80% van zijn nettovermogen in aandelen van wereldwijde bedrijven, waarvan de producten en diensten volgens de Beleggingsbeheerder bijdragen aan positieve veranderingen op maatschappelijk en milieugebied en daarmee aan de ontwikkeling van een duurzame wereldeconomie. Het Fonds vermijdt bedrijven die in de ogen van de Beleggingsbeheerder een negatieve impact kunnen hebben op de ontwikkeling van een duurzame wereldeconomie.

Meer

Het Fonds mag beleggen in bedrijven van elke omvang, waaronder bedrijven met een kleinere kapitalisatie.

Aanvullend en met een defensief oogmerk kan het Fonds ook beleggen in geldmarktinstrument

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

  • Belegt wereldwijd in bedrijven die strategisch zijn afgestemd op milieu- en sociale megatrends: klimaatverandering, beperkingen m.b.t. hulpbronnen, een groeiende bevolking en een vergrijzende bevolking
  • Vermijdt beleggingen in fossiele brandstoffen en bedrijven die hinder zullen ondervinden van de transitie naar een koolstofarme economie
  • Een ervaren team van wereldwijde aandelenbeleggers met een langetermijnbenadering dat gebruikmaakt van gedisciplineerde fundamentele analyse
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.