Global Equity Income Fund

Een wereldwijde benadering van aandeleninkomsten met als doel een groeiende inkomstenstroom te bieden en kapitaalgroei

ISIN
GB00BC1J4B86

NAV
EUR 1.02
As of 14/08/2020

1-Day Change
EUR 0.00 (0.00%)
As of 14/08/2020

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is over een periode van 1 jaar inkomsten te bieden die hoger liggen dan de inkomsten gegenereerd door de MSCI World Index, met de mogelijkheid van kapitaalgroei op lange termijn (5 jaar of meer).

Meer

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven van om het even welke grootte, uit om het even welke sector en in om het even welk land.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen, het Fonds efficiënter te beheren of extra inkomsten voor het Fonds te genereren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI World Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het inkomstendoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen.
Als aanvullende maatstaf om het rendement van het Fonds te beoordelen, kan het IA Global Equity Income sectorgemiddelde, dat gebaseerd is op een referentiegroep van ongeveer vergelijkbare fondsen, ook een nuttige vergelijking bieden.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Een op dividend gericht en op waardering gebaseerd proces dat zich richt op bedrijven met een goede en groeiende cashflow
 • Een actief beheerd fonds dat goed gespreid is per sector en geografische region
 • Een zeer ervaren toegewijd team met meer dan 10 jaar ervaring in het beheren van wereldwijde aandelenfondsen
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Beoordelingen en prijzen

De ratings voor dit fonds zijn:

PORTEFEUILLEBEHEER

Andrew Jones

Director, Global Equity Income | Portfolio Manager

Industrie sinds 1995. Joined Firm in 2005.

Ben Lofthouse, CFA

Head of Global Equity Income | Portfolio Manager  

Industrie sinds 1998. Joined Firm in 2004.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 30/06/2020
I Acc EUR MSCI World Index IA Global Equity Income
 
Kwartaaleinde
Per 30/06/2020
Jun-2019 - Jun-2020 juni-2018 - juni-2019 juni-2017 - juni-2018 juni-2016 - juni-2017 juni-2015 - juni-2016
-4.93% 4.25% - - -
MSCI World Index 4.84% 9.64% - - -
IA Global Equity Income -4.11% 7.51% - - -

Index-beschrijving

De MSCI World Index is een maatstaf voor de gecombineerde performance van grote en middelgrote bedrijven in ontwikkelde aandelenmarkten over de hele wereld. Deze index is de inkomstendoelstelling voor het Fonds en biedt een nuttige vergelijking aan de hand waarvan de performance van het Fonds kan worden beoordeeld in de loop van de tijd.

Beschrijving van de referentiegroep

De Investment Association (IA) deelt fondsen met een vergelijkbare geografische en/of beleggingsopdracht in in sectoren. De positie van het fonds op de ranglijst binnen de sector (zoals berekend door een aantal gegevensproviders) kan een nuttige vergelijking zijn voor de performance ten opzichte van andere fondsen met vergelijkbare doelstellingen.

Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/07/2020
I Acc EUR (Net) MSCI World Index IA Global Equity Income
 
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
I Acc EUR (Net) -0.30% -12.82% -6.63% - - - 0.00%
MSCI World Index -0.44% -5.95% 1.52% - - - 7.30%
IA Global Equity Income -0.14% -12.74% -6.42% - - - 1.64%

Index Description

De MSCI World Index is een maatstaf voor de gecombineerde performance van grote en middelgrote bedrijven in ontwikkelde aandelenmarkten over de hele wereld. Deze index is de inkomstendoelstelling voor het Fonds en biedt een nuttige vergelijking aan de hand waarvan de performance van het Fonds kan worden beoordeeld in de loop van de tijd.

Peer Group Description

De Investment Association (IA) deelt fondsen met een vergelijkbare geografische en/of beleggingsopdracht in in sectoren. De positie van het fonds op de ranglijst binnen de sector (zoals berekend door een aantal gegevensproviders) kan een nuttige vergelijking zijn voor de performance ten opzichte van andere fondsen met vergelijkbare doelstellingen.

FEE INFORMATION
Initial Charge 0.00%
Annual Charge 0.75%
Ongoing Charge
(Per 28/02/2020)
0.84%

Portefeuille

Grootste belangen (Per 31/07/2020)
% VAN FONDS
Microsoft 4.80
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2.99
Nestl 2.95
Cisco Systems 2.68
Novartis 2.61
Zurich Insurance Group 2.36
GlaxoSmithKline 2.23
Sanofi 2.20
Enel 2.14
Samsung Electronics 2.14

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
TOP