Beleggingsdoelstelling

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is over een periode van 1 jaar inkomsten te bieden die hoger liggen dan de inkomsten gegenereerd door de MSCI World Index, met de mogelijkheid van kapitaalgroei op lange termijn (5 jaar of meer).

Meer

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven van om het even welke grootte, uit om het even welke sector en in om het even welk land.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen, het Fonds efficiënter te beheren of extra inkomsten voor het Fonds te genereren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI World Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het inkomstendoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen.
Als aanvullende maatstaf om het rendement van het Fonds te beoordelen, kan het IA Global Equity Income sectorgemiddelde, dat gebaseerd is op een referentiegroep van ongeveer vergelijkbare fondsen, ook een nuttige vergelijking bieden.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.

Over dit fonds

  • Een op dividend gericht en op waardering gebaseerd proces dat zich richt op bedrijven met een goede en groeiende cashflow
  • Een actief beheerd fonds dat goed gespreid is per sector en geografische region
  • Een zeer ervaren toegewijd team met meer dan 10 jaar ervaring in het beheren van wereldwijde aandelenfondsen
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Beoordelingen en prijzen

De ratings voor dit fonds zijn: