Global Life Sciences Fund

By understanding the science and business of health care, the strategy invests in companies addressing unmet medical needs or improving health care efficiencies

ISIN
IE0002122038

NAV
EUR 37.32
As of 25/09/2020

1-Day Change
EUR 0.64 (1.74%)
As of 25/09/2020

Morningstar Rating

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Navigate Uncertainty

Watch now for a current market perspective and outlook from the investment team

INVESTMENT OBJECTIVE

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis minstens 2% hoger ligt dan de MSCI World Health Care Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt in aandelen van bedrijven van om het even welke grootte die actief zijn in de levenswetenschappen, in om het even welk land.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen, het Fonds efficiënter te beheren of extra kapitaal of inkomsten voor het Fonds te genereren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI World Health Care Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds individuele beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

ABOUT THIS FUND

 • Looks to invest in companies addressing unmet medical needs or making the health care system more efficient
 • Aims to maintain a balanced portfolio across subsectors (pharmaceuticals, biotechnology, health care services, and medical devices)
 • An experienced team of specialists that seeks to understand the science and the business of health care
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PORTEFEUILLEBEHEER

Andy Acker, CFA

Portfolio Manager

Industrie sinds 1996. Joined Firm in 1999.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/08/2020
A2 HEUR (Net) MSCI World Health Care
 
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
A2 HEUR (Net) 3.37% 8.13% 22.35% 8.88% 4.27% 15.05% 6.76%
MSCI World Health Care 1.66% 5.10% - - - - -
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.50%
Ongoing Charge
(Per 30/06/2020)
2.36%

Portefeuille

Grootste belangen (As of 31/08/2020)
% VAN FONDS
Merck & Co Inc 3.80
UnitedHealth Group Inc 3.50
Novartis AG (ADR) 3.37
AbbVie Inc 3.18
Roche Holding AG 3.07
Thermo Fisher Scientific Inc 3.04
AstraZeneca PLC 2.91
Abbott Laboratories 2.65
Boston Scientific Corp 2.59
Humana Inc 2.54
Total 30.65
Sector Allocation % OF FUND % OF FUND (As of 31/08/2020)
Health Care 99.16
Cash & Equivalents 0.84
Regionale allocaties % VAN FONDS % VAN FONDS (As of August 31, 2020)
North America 80.20
Europe 17.32
Japan 1.64
Cash & Equivalents 0.84

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
TOP