Voor financiële professionals in Nederland

Global Sustainable Equity Fund

Door ons te concentreren op bedrijven die een positieve impact hebben op het milieu en de samenleving, streeft onze koolstofarme investeringsaanpak naar samengestelde groei en aantrekkelijke investeringsrendementen.

ISIN
GB00B5VYGQ34

NAV
EUR 33.61
As of 26/11/2020

1-Day Change
EUR 0.10 (0.30%)
As of 26/11/2020

Morningstar Rating

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

DE ESSENTIE VAN ONZE STRATEGIE

 • Een gevestigde strategie die stoelt op een 29-jarige geschiedenis van duurzame beleggingen en innovatief toonaangevend leiderschap
 • Een op overtuiging gebaseerde portefeuille van bedrijven die werden geselecteerd voor hun potentiële gecumuleerde groei en positieve impact op het milieu en de maatschappij
 • Engagement om klanten een hoge graad van betrokkenheid, transparantie en meetbaarheid te bieden

BELEGGEN MET EEN POSITIEVE IMPACT

WAAR STAAN WE VOOR?

We zijn ervan overtuigd dat er een sterk verband bestaat tussen duurzame ontwikkeling, innovatie en gecumuleerde langetermijngroei.

Meer

De bedoeling van onze beleggingsfilosofie is te beleggen in bedrijven met een positieve impact op het milieu en de maatschappij maar ook om aan de juiste zijde van disruptie te staan.

We zijn ervan overtuigd dat deze benadering klanten een constant rendement zal bieden, gecumuleerde groei zal verschaffen in de toekomst en het neerwaartse risico zal helpen beperken.

Het richtsnoer voor onze beleggingsfilosofie is: Is de wereld een betere plaats dankzij dit bedrijf?”

Hamish Chamberlayne, CFA
Hoofd Global Sustainable Equity | Portefeuillebeheerder

Investeringsoverwegingen

Global Sustainable Equity Fund Venn Diagram

Bedrijven worden geanalyseerd en geselecteerd aan de hand van een drievoudig kader, en er wordt nagegaan hoe bedrijven winst genereren en wat hun impact is op mensen en de planeet.

Less

Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

BELANGRIJKE DOCUMENTEN

Beleggingsprincipes
GSE-Investment_Investment_principles_660x440
Jaarlijks
duurzaamheidsrapport
GSE-Annual-sustainability-report_660x440
Kwartaalverslag
impact
GSE-Quarterly-impact-report_660x440

BELEGGINGSDOELSTELLING

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn (5 jaar of meer) te bieden.

Meer

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven van om het even welke grootte, uit om het even welke sector en in om het even welk land. Het Fonds zal beleggen in bedrijven waarvan de producten en diensten volgens de beleggingsbeheerder bijdragen tot veranderingen die positief zijn voor het milieu of de maatschappij en daardoor een impact hebben op de ontwikkeling van een duurzame wereldeconomie. Het Fonds zal beleggingen vermijden in bedrijven die volgens de beleggingsbeheerder een negatieve impact kunnen hebben op de ontwikkeling van een duurzame wereldeconomie.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals contanten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI World Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze een nuttige vergelijkingsbasis kan zijn om de resultaten van het Fonds te beoordelen. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.
Als aanvullende maatstaf om het rendement van het Fonds te beoordelen, kan het IA Global sectorgemiddelde, dat gebaseerd is op een referentiegroep van ongeveer vergelijkbare fondsen, ook een nuttige vergelijking bieden.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

PORTEFEUILLEBEHEER

Hamish Chamberlayne, CFA

Hoofd Global Sustainable Equity | Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 2003. Joined Firm in 2011.

Aaron Scully, CFA

Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 1998. Joined Firm in 2001.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 30/09/2020
I Acc Eur Hedged (Net) MSCI World Index IA Global Equity
 
Kwartaaleinde
Per 30/09/2020
sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017 sept 2015 - sept 2016
I Acc Eur Hedged (Net) 23.13% 8.65% 14.06% 15.55% 25.13%
MSCI World Index 7.44% - - - -
IA Global Equity - - - - -

Index-beschrijving

De MSCI World Index is een maatstaf voor de gecombineerde performance van grote en middelgrote bedrijven in ontwikkelde aandelenmarkten over de hele wereld. Deze index biedt een nuttige vergelijking aan de hand waarvan de performance van het Fonds kan worden beoordeeld in de loop van de tijd.

Beschrijving van de referentiegroep

De Investment Association (IA) deelt fondsen met een vergelijkbare geografische en/of beleggingsopdracht in in sectoren. De positie van het fonds op de ranglijst binnen de sector (zoals berekend door een aantal gegevensproviders) kan een nuttige vergelijking zijn voor de performance ten opzichte van andere fondsen met vergelijkbare doelstellingen.

Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/10/2020
I Acc Eur Hedged (Net) MSCI World Index
 
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
I Acc Eur Hedged (Net) -1.70% 17.61% 24.04% 12.72% 15.43% 12.22% 11.43%
MSCI World Index -3.09% -2.72% 2.39% - - - -

Index Description

De MSCI World Index is een maatstaf voor de gecombineerde performance van grote en middelgrote bedrijven in ontwikkelde aandelenmarkten over de hele wereld. Deze index biedt een nuttige vergelijking aan de hand waarvan de performance van het Fonds kan worden beoordeeld in de loop van de tijd.

Peer Group Description

De Investment Association (IA) deelt fondsen met een vergelijkbare geografische en/of beleggingsopdracht in in sectoren. De positie van het fonds op de ranglijst binnen de sector (zoals berekend door een aantal gegevensproviders) kan een nuttige vergelijking zijn voor de performance ten opzichte van andere fondsen met vergelijkbare doelstellingen.

FEE INFORMATION
Initial Charge 0.00%
Annual Charge 0.75%
Ongoing Charge
(Per 31/03/2020)
0.81%

Portefeuille

Grootste belangen (As of 31/10/2020)
% VAN FONDS
Microsoft 4.93
Adobe 3.59
Lam Research 3.39
Autodesk 3.14
Nintendo 3.07
salesforce.com 2.94
Humana 2.83
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2.46
Schneider Electric 2.34
Shimano 2.25

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
TOP