Horizon Global Multi-Asset Fund

ISIN
LU1253842188

NAV
EUR 11.50
As of 25/09/2020

1-Day Change
EUR -0.01 (-0.09%)
As of 25/09/2020

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een rendement uit een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten, met een lagere volatiliteit dan die van de aandelenmarkt, op lange termijn.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 4% hoger ligt dan de LIBOR-rente op 3 maanden in GBP, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt in instellingen voor collectieve belegging (andere fondsen waaronder die beheerd door Janus Henderson en beursverhandelde indexfondsen) om een gediversifieerde wereldwijde blootstelling aan een waaier van activa te bieden, onder andere aan aandelen van bedrijven, obligaties uitgegeven door bedrijven en overheden, en in mindere mate aan alternatieve activa zoals vastgoed en grondstoffen.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals aandelen, obligaties, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de LIBOR-rente op drie maanden in GBP, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de volledige vrijheid om beleggingen voor het Fonds te kiezen.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

PORTEFEUILLEBEHEER

Nick Harper, CFA

Portfolio Manager  

Industrie sinds 2010. Joined Firm in 2014.

Oliver Blackbourn, CFA

Portfolio Manager

Industrie sinds 2009. Joined Firm in 2017.

Paul O’Connor

Head of Multi-Asset | Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 1995. Joined Firm in 2013.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 30/06/2020
A1 Inc HEUR 3 month GBP LIBOR Interest Rate
  
Jun-2019 - Jun-2020 juni-2018 - juni-2019 juni-2017 - juni-2018 juni-2016 - juni-2017 juni-2015 - juni-2016
2.96% 1.84% 2.06% 7.24% -
3 month GBP LIBOR Interest Rate -0.38% -0.34% -0.35% -0.32% -
 
Jun-2019 - Jun-2020 juni-2018 - juni-2019 juni-2017 - juni-2018 juni-2016 - juni-2017 juni-2015 - juni-2016
4.74% 3.60% 3.85% 9.10% -
Euribor 3 Month + 4.00% 3.63% 3.64% 3.62% 3.66% -
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/08/2020
A1 Inc HEUR (Net) 3 month GBP LIBOR Interest Rate
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
A1 Inc HEUR (Net) 1.23% 2.22% 2.95% 2.29% 3.38% - 2.88%
3 month GBP LIBOR Interest Rate -0.04% -0.26% -0.39% -0.37% -0.32% - -0.32%
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
A1 Inc HEUR (Gross) - 5.16% - 4.66%
Euribor 3 Month + 4.00% - 3.66% - 3.67%
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.00%
Ongoing Charge
(Per 31/12/2019)
1.67%

Portefeuille

Grootste belangen (As of 31/08/2020)
% van fonds
Ice FTSE 100 Index Sep20 (18/09/2020) 7.25
iShares USD Corporate Bond ETF 6.55
Ice Mini MSCI Emerging Markets Index Sep20 (18/09/2020) 5.06
iShares Physical Gold ETC 4.76
Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund Z1 USD 4.60
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund A USD Accum USD 4.32
First State Japan Equity Fund 4.10
CME S&P 500 Emini Index Sep20 (18/09/2020) 4.07
OSE Topix Index Sep20 (10/09/2020) 3.98
First State Investments Icvc- Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund 3.76

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Het Fonds belegt in andere fondsen (inclusief op de beurs verhandelde indexfondsen en beleggingstrusts/-vennootschappen), die beleggingen in risicovollere activa, het gebruik van derivaten en andere risico's kunnen inhouden en kunnen bijdragen tot een stijging van de lopende kosten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
TOP