Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis minstens 2,75% hoger ligt dan de MSCI Europe Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in aandelen en gerelateerde instrumenten van bedrijven uit om het even welke sector in Europa (inclusief het Verenigd Koninkrijk) die op het ogenblik van hun aankoop minstens even groot zijn als om het even welk bedrijf uit de MSCI Europe NR Index.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in bedrijven die niet tot de index behoren, contanten en geldmarktinstrumenten.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI Europe NR Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder hanteert een wiskundige beleggingsaanpak die de mate waarin de portefeuille kan afwijken van de index regelt.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

  • Een systematisch kernfonds voor Europese aandelen dat streeft naar een hoger rendement dan de markt, na aftrek van vergoedingen, met een gecontroleerd risico
  • Het fonds is ontworpen om kernelement van een portefeuille te zijn en maakt gebruik van volatiliteit, een unieke en spreidende bron van excess return die altijd aanwezig, herhaalbaar en blijvend is
  • Een onderscheidende benadering in een overvolle beleggingscategorie en een spreidende aanvulling voor een portefeuille met meerdere managers
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.