Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis minstens 3% hoger ligt dan de S&P 500 Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in aandelen en gerelateerde instrumenten van bedrijven uit om het even welke sector in de VS die op het ogenblik van hun aankoop minstens even groot zijn als om het even welk bedrijf uit de S&P 500 Index.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in bedrijven die niet tot de index behoren, contanten en geldmarktinstrumenten.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de S&P 500 Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder hanteert een wiskundige beleggingsaanpak die de mate waarin de portefeuille kan afwijken van de index regelt.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

  • Fondo de gran capitalización estadounidense sistemático "core" que pretende generar rentabilidades superiores al mercado, una vez deducidas comisiones, con un riesgo controlado.
  • El fondo, diseñado para ser un componente central de la cartera, aprovecha la volatilidad, que puede ser una fuente de rentabilidades excedentes única y diversificadora, presente en todo momento, reiterada y sostenible.
  • Enfoque diferenciado en una clase de activos concurrida y un complemento diversificador añadido a una cartera multigestor.
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.