Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis minstens 2% hoger ligt dan de S&P 500 Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen van bedrijven in de Verenigde Staten van om het even welke grootte en uit om het even welke sector.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in bedrijven buiten de Verenigde Staten, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen, het Fonds efficiënter te beheren of extra kapitaal of inkomsten voor het Fonds te genereren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de S&P 500 Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder beschikt over een hoge mate van vrijheid om zijn overtuigingen te volgen, wat kan leiden tot sterke voorkeuren in de portefeuille. Het Fonds kan bedrijven houden die niet in de index zijn opgenomen.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

  • Belegt met overtuiging in bedrijven waarvan de markt de bedrijfsmodellen, activa of het groeipotentieel verkeerd begrijpt
  • Gebruikt de beste ideeën van ons onderzoeksteam om aandelen met korting te identificeren, ongeacht stijl, sector en marktkapitalisatie
  • Komt met gedifferentieerde visies door onafhankelijk denken toe te passen
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.