Voor financiële professionals in Nederland

Pan European Smaller Companies Funds

ISIN
LU0135928611

NAV
EUR 17.22
As of 14/01/2021

1-Day Change
EUR 0.16 (0.93%)
As of 14/01/2021

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een rendement uit een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten op lange termijn (5 jaar of meer).

Meer

Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in aandelen en gerelateerde instrumenten van kleinere bedrijven in Europa (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk) uit om het even welke sector. De bedrijven zullen hun zetel in deze regio hebben of het grootste deel van hun activiteiten (direct of via dochtermaatschappijen) in deze regio uitvoeren.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in bedrijven van om het even welke grootte, in om het even welke regio, en in contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de Euromoney Europe Smaller Companies Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze een nuttige vergelijkingsbasis kan zijn om de resultaten van het Fonds te beoordelen. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

PORTEFEUILLEBEHEER

Ollie Beckett

Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 1995. Joined Firm in 2005.

Rory Stokes, CFA

Portfolio Manager

Industrie sinds 2001. Joined Firm in 2013.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 31/12/2020
B€ Acc (Net) EMIX Smaller European Companies NR
 
Kwartaaleinde
Per 31/12/2020
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
B€ Acc (Net) 11.15% 34.69% -20.49% 16.68% 4.18%
EMIX Smaller European Companies NR 7.32% 28.65% -14.46% 17.15% 2.39%
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/12/2020
B€ Acc (Net) EMIX Smaller European Companies NR
 
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
B€ Acc (Net) 6.34% 11.15% 11.15% 5.98% 7.67% 10.08% 9.48%
EMIX Smaller European Companies NR 6.18% 7.32% 7.32% 5.70% 7.21% 9.25% 9.91%
RENDEMENT OVER KALENDERJAREN (%)
B€ Acc (Net) EMIX Smaller European Companies NR
2016 2017 2018 2019 2020
B€ Acc (Net) 4.18 16.68 -20.49 34.69 11.15
EMIX Smaller European Companies NR 2.39 17.15 -14.46 28.65 7.32

Portefeuille

Grootste belangen (As of 31/12/2020)
% van fonds
Van Lanschot Kempen 4.29
Dfds 3.41
TKH Group 3.37
Aareal Bank 2.74
Crest Nicholson 2.22
Nexity 2.21
Kindred Group 2.17
Cerved Group 2.05
OC Oerlikon 2.04
Clinigen Group 1.85

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
TOP