Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar rendement door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van gedekte leningen en sub-participaties in gedekte leningen in elke valuta. Het fonds kan beleggen in andere overdraagbare effecten, niet-achtergestelde variabel rentende schuldinstrumenten, geldmarktinstrumenten, derivaten en termijntransacties, deposito's en rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging. De activa van het fonds luiden doorgaans in euro of in pond sterling.

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

  • Een conservatieve en actieve beleggingsstrategie zonder vreemd vermogen gericht op bottom-up credit- en instrumentenselectie
  • Een ervaren team voor gespecialiseerde leningen bestaande uit belangrijke marktdeelnemers met een lange historie van leningbeleggingen
  • Portefeuille van activa met variabele rente die de mogelijkheid biedt om op te treden als een natuurlijke afdekking tegen stijgende rentetarieven en inflatie
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.