MOGELIJKHEDEN

VOOR VASTRENTENDE WAARDEN

In onzekere tijden kunnen vastrentende beleggingen stabiliteit bieden. Met flexibele oplossingen, gericht op het versterken van de kern van uw portefeuille, helpen we u onbestendige periodes te overbruggen.

Bekijk onze producten

Een nieuw tijdperk, een nieuwe routekaart

De transparantie van traditionele lijnen van beleggen in vastrentende effecten wordt gehinderd door lage rentes en een wildgroei aan nieuwe strategieën. Deze eerder redelijk ongecompliceerde activaklasse, gericht op het bieden van kapitaalbehoud en inkomen, brengt veel beleggers inmiddels in verwarring. In dit nieuwe tijdperk is het belangrijker dan ooit om ons te richten op de doelstellingen van een belegger, in plaats van een enkele oplossing te vinden.

Mogelijkheden voor vastrentende waarden Roundabout

Een op doelstellingen gebaseerde vastrentende inkomensstrategie

Wij zijn van mening dat klanten het meest gebaat zijn bij een veelzijdige, op doelstellingen gerichte aanpak. De huidige omstandigheden vereisen vooruitkijkende beleggers die een nieuw niveau van due diligence toepassen voor elke vermogensbestemming binnen hun allocatie naar vastrentende effecten. Hieronder lichten we toe hoe we Behouden, Spreiden en Inkomen verhogen opnieuw definiëren aan de hand van afwegingen en routekaarten.

Een op doelstellingen gebaseerde vastrentende inkomensstrategie

Wij zijn van mening dat klanten het meest gebaat zijn bij een veelzijdige, op doelstellingen gerichte aanpak. De huidige omstandigheden vereisen vooruitkijkende beleggers die een nieuw niveau van due diligence toepassen voor elke vermogensbestemming binnen hun allocatie naar vastrentende effecten. Hieronder lichten we toe hoe we Behouden, Spreiden en Inkomen verhogen opnieuw definiëren aan de hand van afwegingen en routekaarten.

Behouden

Risicobeheer, vastrentende kernbeleggingen

Dieper graven

Nieuwe afweging: Nu de rentes op de meeste staatsobligaties onder de 1% liggen of negatief zijn, zijn de traditionele benchmarks met grote, passieve wegingen in staatsobligaties niet langer een leidend voor beleggers.

Nieuwe routekaart: Dieper in de gereedschapskist van defensieve beleggingen duiken, nieuwe kansen ontdekken en kiezen voor gesecuritiseerde, investment grade bedrijfsobligaties, en zowel een korte als middellange duration.

Spreiden

Verder kijken dan de traditionele benchmarks

Een nieuwe wereld

Nieuwe afweging: De volatiliteit tijdens de Covid-periode vergrootte de kloven tussen, en concentraties van allocaties naar vastrentende beleggingen op een ongekende manier. Er werden inmiddels meer nieuwe dynamische vastrentende beleggingsstrategieën gelanceerd dan in de tien jaar ervoor, maar Covid-19 en de wereldwijde financiële crisis bewijzen dat het ondanks al deze innovatie een feit blijft dat meer rendement meer risico met zich meebrengt.

Nieuwe routekaart: Diversifiërende strategieën zijn dynamische middelen om het risico van een overweging aan vastrentende kernbeleggingen te verleggen en/of het risico van te agressieve allocaties naar vastrentende effecten te verminderen. Volgens ons moeten beleggers zich richten op beheerders die hun aanpak stroomlijnen en de blootstelling beperken aan schimmige activaklassen en complexe benaderingen, die voor onbedoeld risico kunnen zorgen.

Inkomen verhogen

Kansen voor meer inkomen

Ervaring en lef

Nieuwe afweging: Een historische bullmarkt in de meest risicovolle - en hoogst renderende - vastrentende markten werd gevolgd door een uitverkoop van een ongekende snelheid en omvang, wat voor unieke kansen en de mogelijkheid voor een volgende drastische uitverkoop zorgde.

Nieuwe routekaart: Ruime marges zijn geen garantie voor positieve toekomstige rendementen, maar beleggers zullen goed moeten letten op nieuwe kansen. Ervaring met de sector en effectenselectie, gecombineerd met de juiste timing en stalen zenuwen zijn de noodzakelijke ingrediënten om van een herstel in deze markten te kunnen profiteren.

Vastrentende activa van Janus Henderson

$70B

mld aan vastrentende activa

100+

beleggingsprofessionals voor vastrentende effecten

5

wereldwijde kantoren

21

jaar gemiddelde ervaring van onze portefeuillebeheerders

As of 30 June 2020.

Perspectief op wereldwijde vastrentende activa

Driemaandelijkse achtergrondinformatie van onze vastrentende teams om klanten te helpen de risico's het hoofd te bieden en te profiteren van kansen.