ESG overzicht / ESG op bedrijfsniveau / ESG op beleggingsniveau / Bronnen

ESG overzicht / Corporate ESG

Hands_Globe_L1_100px

Corporate ESG

Onze werknemers, gemeenschappen en de wereld zijn ons grootste goed, en wij zetten ons graag voor hen in.

ESG_Letters_Transparent

Waarden op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) staan sinds jaar en dag centraal bij alles waar Janus Henderson voor staat. De grootste verandering die we hebben meegemaakt, en die we van harte toejuichen, is de toegenomen belangstelling van klanten, en de sector in het algemeen, voor het bespreken en toepassen van ESG-overwegingen. De motivatie om verder te kijken dan alleen financieel rendement weerspiegelt niet alleen een brede cultuurverandering in de sector maar wellicht ook een maatschappelijke generatieverschuiving. Wij juichen deze verandering toe, evenals de steeds dringendere oproep aan bedrijven om te voldoen aan ESG-normen.

De betrokkenheid van ons bedrijf strekt zich uit tot onze mensen, het milieu, klimaatrisico’s, de gemeenschappen waarvan we onderdeel uitmaken en onze governance- structuur.

Onze mensen

Diversiteit en inclusie (D&I) zijn van cruciaal belang voor onze ontwikkeling. Onze belangrijkste toegevoegde waarde voor onze klanten is ons intellectuele kapitaal, dat nog versterkt wordt door een divers gedachtengoed en uiteenlopende gezichtspunten. Daarom koesteren we een omgeving waarin binnen een cultuur van inclusiviteit de unieke talenten en bijdragen van iedereen gewaardeerd worden.

Hoewel er voor onszelf en de sector nog steeds grote stappen te maken zijn op het gebied van diversiteit en inclusie, ligt er inmiddels een solide basis waarop we verder kunnen bouwen. Wij geloven in organische ontwikkeling om verandering te cultiveren en mogelijk te maken door op het juiste moment de juiste mensen in te zetten, en D&I-doelen te stellen om de continuïteit van de voortgang te bevorderen.

Diversiteit en inclusie
We scoorden 100% in de Human Rights Campaign Corporate Equality Index 2021, voor ons transparante en inclusieve beleid. Hierin werden we ook erkend als beste werkplek voor LGBT+-gelijkwaardigheid.
Diversiteit en inclusie
We scoorden 100% in de Human Rights Campaign Corporate Equality Index 2021, voor ons transparante en inclusieve beleid. Hierin werden we ook erkend als beste werkplek voor LGBT+-gelijkwaardigheid.
Gender Equality Index 2021
Janus Henderson was een van de 380 bedrijven uit 44 landen die waren opgenomen in Bloombergs Gendergelijkheidsindex 2021 voor transparantie op het gebied van genderrapportage en de bevordering van de gelijke behandeling van vrouwen.
Gender Equality Index 2021
Janus Henderson was een van de 380 bedrijven uit 44 landen die waren opgenomen in Bloombergs Gendergelijkheidsindex 2021 voor transparantie op het gebied van genderrapportage en de bevordering van de gelijke behandeling van vrouwen.
Environmental advisory
We zijn lid van de adviesraden van zorgvuldig geselecteerde ESG-organisaties en -initiatieven.
Environmental advisory
We zijn lid van de adviesraden van zorgvuldig geselecteerde ESG-organisaties en -initiatieven.

Milieu

Ecologische duurzaamheid is een ethische en commerciële plicht. Het beheer van onze ecologische voetafdruk gaat vaak samen met onze strategische prioriteit om efficiënt te werken. We zijn trots op onze sterke traditie van betrokkenheid bij zorgvuldig geselecteerde duurzaamheidsgerelateerde organisaties en initiatieven. Dankzij deze relaties kunnen we veelzijdige sectorbrede initiatieven stimuleren en het bijbehorende publieke beleid helpen opstellen. Op deze manier zullen we hierbij betrokken blijven en hier op een betekenisvolle manier aan bijdragen.

Onze sterkte traditie van betrokkenheid bij duurzaamheidsgerelateerde organisaties en initiatieven:

*Net Zero Carbon 10 is van toepassing op het Global Sustainable Equity Team van Janus Henderson.

Klimaatrisico

Dankzij onze inzet voor het aanpakken van klimaatverandering op bedrijfsniveau zijn we al sinds 2007 CarbonNeutral®-gecertificeerd* en hebben al onze kantoren wereldwijd een koolstofvoetafdruk van nul. We bereikten dit doel met een combinatie van maatregelen zoals het minimaliseren van ons verbruik, het inkopen van duurzame energie of certificaten voor energiecompensatie, en het aankopen van koolstofkredieten van onafhankelijk gecertificeerde projecten voor de terugdringing van de koolstofuitstoot.

*Janus Henderson Investors is sinds 2017 CarbonNeutral®-gecertificeerd, en Henderson Global Investors was dat hiervoor al.

Carbon footprint
Op basis van het verbruik in 2018 wilden we onze koolstofvoetafdruk binnen drie jaar met 15% per werknemer verkleinen. Deze doelstelling werd gehaald en momenteel werken we aan het vaststellen van onze volgende doelen.
Carbon footprint
Op basis van het verbruik in 2018 wilden we onze koolstofvoetafdruk binnen drie jaar met 15% per werknemer verkleinen. Deze doelstelling werd gehaald en momenteel werken we aan het vaststellen van onze volgende doelen.
Junior achievement
We werken samen met Junior Achievement om financiële kennis te bevorderen en we steunen het JA Titan Programme met een bedrag van 1,6 miljoen dollar. Jonge mensen van overal ter wereld verdienen het om te slagen in het zakenleven.
Junior achievement
We werken samen met Junior Achievement om financiële kennis te bevorderen en we steunen het JA Titan Programme met een bedrag van 1,6 miljoen dollar. Jonge mensen van overal ter wereld verdienen het om te slagen in het zakenleven.
Children's program
Diverse onderwijsprogramma's gericht op het ontwikkelen van basisvaardigheden als lezen en rekenen voor kinderen uit achterstandsgebieden, naast opleidingen voor onderwijzers en initiatieven voor talentontwikkeling. Beter onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor meer diversiteit in de beleggingssector.
Children's program
Diverse onderwijsprogramma's gericht op het ontwikkelen van basisvaardigheden als lezen en rekenen voor kinderen uit achterstandsgebieden, naast opleidingen voor onderwijzers en initiatieven voor talentontwikkeling. Beter onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor meer diversiteit in de beleggingssector.

Gemeenschap

Met lokale initiatieven, onze beleggingsactiviteiten en de betrokkenheid van ons bedrijf dragen we bij aan de gemeenschappen waarin we leven en werken, voldoen we aan wat wij als onze burgerlijke verantwoordelijkheid beschouwen, en geven we het goede voorbeeld. Educatie is al sinds jaar en dag een van de pijlers onder onze betrokkenheid bij en steun aan gemeenschappen. De Janus Henderson Foundation, onze primaire liefdadigheidsinstelling, richt zich met toegang tot beter onderwijs vooral op de ondersteuning van jonge mensen zodat die hun volledige potentieel kunnen benutten, en op steun aan lokale gemeenschappen en organisaties.

Governance

Governance vormt de basis voor een goede bedrijfsvoering en alle aspecten van ESG. Ons streven naar goede corporate governance komt tot uitdrukking in onze beleidsdocumenten en bedrijfsprocessen, die zijn opgebouwd rond een solide ESG-governancestructuur waarover een beleidsgroep direct aan onze CEO rapporteert. We hebben altijd probleemloos kunnen voldoen aan de hoogste eisen die onze raad van bestuur en onze stakeholders aan ons stelden.

Externe beoordelingen

Als medeondertekenaar van de Beginselen voor verantwoord beleggen van de VN (Principles for Responsible Investing - PRI), zijn we sinds 2006 een trots en betrokken lid, en scoren we binnen de UN PRI en de MSCI hoog op onze ESG-inzet. Scores van andere beoordelaars variëren.