Voor individuele beleggers in Nederland

In 2020 een scherpere focus op bedrijven die het goed doen door het goede te doen

Hamish Chamberlayne, CFA

Hamish Chamberlayne, CFA

Hoofd wereldwijde duurzame aandelen | Portefeuillebeheerder


15 nov 2019

Janus Henderson Investors zal zich sterker richten op bedrijven die een positieve bijdrage leveren via de circulaire economie. In de derde aflevering van deze reeks onthult het Global Sustainable Equity Team hoe, waar en waarom.

Het steeds luider klinkende duurzaamheidsalarm biedt een overtuigende beleggingskans, die zeer geschikt is voor een lange beleggingshorizon en langetermijn denken.

Het getuigt van gezond verstand om de voorkeur te geven aan bedrijven met solide bedrijfsmodellen die ook milieu- en maatschappelijke problemen aanpakken. Dit biedt een solide basis voor het opbouwen van een beleggingsfilosofie waarmee aantrekkelijke en herhaalbare rendementen voor beleggers gegenereerd kunnen worden.

Eliminating Waste

Wij zien de circulaire economie dan ook als iets dat in de toekomst steeds meer waarde voor portefeuilles zal opleveren. De circulaire economie (maken, gebruiken, opnieuw gebruiken, recyclen) contrasteert met de traditionele lineaire economie (maken, gebruiken, weggooien) doordat bronnen zo lang mogelijk benut worden. Hieronder vallen ook bedrijven die bijdragen aan het verminderen van de afvalstroom en die bronnen continu blijven gebruiken. Dit wordt bereikt door natuurlijk kapitaal via circulaire bedrijfsmodellen te beschermen, te verbeteren of verstandiger te gebruiken. Daarnaast voorkomen en verminderen ze vervuiling.

Bovendien blijkt dit ook een effectieve oplossing voor de schaarste van bronnen te zijn. Schaarste is een van de grootste milieuproblemen, die evenredig toeneemt met de groei van de wereldbevolking.

Uiteenlopende bedrijven in diverse sectoren en gebieden kunnen een rol spelen in de circulaire economie. Dit gaat van duurzame energie die de beperkte voorraad fossiele brandstoffen vervangt, of de productie van duurzame consumptiegoederen, tot het gebruik van uit de zee opgevist plastic in bouwmaterialen en het hergebruik van water en duurzame ontwerpen.

Het doel is net zo belangrijk als de middelen

De economische en bedrijfsoverwegingen om op deze manier te beleggen vloeit voort uit een tweeledige benadering. Eerst kijken we naar het product van bedrijven in de circulaire economie en daarnaast kijken we naar de operationele keuzes die zij maken.

Die operationele kant levert vaak de belangrijkste bijdrage. Adidas bijvoorbeeld, produceert schoenen en sportkleding van gerecycled plastic, inclusief plastic uit de oceaan. In april 2019 sloeg het bedrijf een hele nieuwe weg in met de aankondiging dat zij een 100% recycleerbare hardloopschoen hadden ontworpen die "gemaakt was om opnieuw gemaakt worden". Dit is zelfs een nog zuiverder voorbeeld van de circulaire economie omdat van een oude schoen een nieuwe schoen wordt gemaakt. Tegelijkertijd heeft het product een belangrijke duurzame impact doordat het een gezonde, actieve levensstijl aanmoedigt.

De Ierse isolatiefirma Kingspan gebruikt bij de productie van zijn isolatiepanelen ook plastic uit de zee. Begin 2019 deed de firma de belofte in 2023 elk jaar 500 miljoen plastic flessen te zullen recyclen, en stelde het bedrijf zich tot doel in 2025 1 miljard flessen te recyclen. De duurzame aard van de producten van Kingspan komt ook tot uitdrukking in de manier waarop het bedrijf de koolstofvoetafdruk van zijn gebouwen verkleint door jaarlijks 27 miljoen ton CO2 te besparen. Dit is vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van 47 energiecentrales, 14 miljoen auto's of ruwweg drie keer het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van Londen en omgeving.

Packaging Products

Een ander bedrijf dat zich verzet tegen het gebruik van plastic is DC Smith, een toonaangevende Europese fabrikant en recycler van golfkartonnen verpakkingsmaterialen. Het product van de firma vervangt plastic en draagt operationeel bij aan de circulaire economie door de gesloten papierkringloop. Het duurt slechts 14 dagen om een kartonnen doos te maken, te gebruiken, in te zamelen, te recyclen, te verpulpen, samen te persen en er een nieuwe doos van te maken.

In 2020 zullen we ons daarnaast vooral richten op bedrijven in de circulaire economie waarvan de producten essentiële milieuvoordelen opleveren.

De software van Autodesk bijvoorbeeld, creëert zijn eigen circulaire merk door architecten, technici en productontwerpers wereldwijd in staat te stellen meer duurzame producten in uiteenlopende sectoren te ontwerpen.

Voor wat betreft watermanagement en milieudiensten zijn Xylem en Evoqua Water Technologies (EWT) twee voorbeelden van bedrijven waarvan de producten belangrijk zijn voor de circulaire economie.

Xylem is wereldwijd actief is op het gebied van waterinfrastructuur en -technologie. Het hoofdkantoor is in Noord-Amerika is gevestigd. Het bedrijf biedt diensten aan die gaan van herstel na overstromingen tot waterbeheer en -behandeling. EWT levert ook waterzuiveringssystemen. Daarbij ligt de focus op het helpen van de klant om water efficiënter te gebruiken en daarmee kosten te besparen. Zij doen dit specifiek door industrieel afvalwater te behandelen en het gezuiverde water terug het bedrijf in te leiden.

Deze en vele andere voorbeelden benadrukken dat een mix van product- en operationele aspecten de positieve invloed van een bedrijf kan vergroten.

Daarnaast sluit dit fundamentele onderdeel van onze beleggingsaanpak aan op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Hiermee worden bedrijven aangemoedigd bij hun investeringen, oplossingen en bedrijfsvoering te streven naar duurzame ontwikkeling.

In zijn geheel zien wij de circulaire economie als zowel een beleggingskans als een oplossing voor het inzetten van schaarse middelen, die alleen maar schaarser zullen worden naarmate de wereldbevolking groeit. Niet alleen is de circulaire economie van kritiek belang voor ons vermogen om in de behoeften van een groeiende bevolking te voorzien zonder het natuurlijke kapitaal (rijkdom) te vernietigen die onze economie ondersteunt, maar het is ook economisch en zakelijk gezien veel verstandiger ons afval als grondstof te gebruiken.

Doordat wij bedrijven zoeken naar bedrijven in de circulaire economie blijven onze beleggers toegang houden tot een aantal van de beste duurzaamheidsideeën. Bovendien bieden wij daarmee ook het hoofd aan de problematiek van grondstoffenschaarste.

De informatie in dit artikel is geen beleggingsadvies en vormt geen (onderdeel van een) aanbod of verzoek tot kopen of verkopen. Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie. Deze kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
    Specific risks
  • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
  • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
  • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
  • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
  • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
  • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.