Versnellende en opkomende trends in Amerikaanse aandelen

Kernpunten:

  • Naarmate de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie duidelijker worden, blijven heel wat van de seculaire* langetermijnthema's die daarvoor al aanwezig waren, versnellen.
  • Hoewel bepaalde sectoren op de lange termijn negatieve gevolgen kunnen ondervinden, kunnen andere profiteren van gedragsveranderingen in de nasleep van de crisis.
  • Bedrijven met een sterkere balans en voldoende liquiditeit zullen misschien kunnen investeren en zich kunnen aanpassen om sterker uit de crisis te komen dan hun concurrenten.

Seculaire langetermijntrends versnellen

In het licht van de onzekerheid voor de korte termijn als gevolg van de COVID-19-crisis bestaan er volgens ons nog heel wat seculaire thema’s voor de lange termijn, waar specifieke sectoren en bedrijven van kunnen profiteren. Thema’s die verband houden met technologische innovatie zijn in sommige gevallen door het anderhalvemeteren bijvoorbeeld in een stroomversnelling terechtgekomen. De overgang naar cloud computing en de groei van bedrijfsmodellen op basis van ‘software as a service’ wordt gestimuleerd doordat werknemers die thuis moeten werken, daarvoor het nodige IT-materiaal moeten krijgen. Vóór de crisis boden die thema’s mensen en ondernemingen voordelige oplossingen, flexibiliteit en gebruiksgemak, waardoor ze tijdens de crisis meer en meer gebruikt werden en die seculaire tendensen nog werden versterkt.

Veranderingen in het consumentengedrag hebben ook langetermijntrends zoals e-commerce en digitale betalingen versneld, omdat consumenten door het verplichte thuisblijven verplicht werden om zulke diensten te gaan gebruiken. Die gedragsveranderingen zullen waarschijnlijk na de pandemie blijven bestaan, nu die diensten en het gemak ervan meer ingeburgerd zijn. Betalingsbedrijven kunnen te lijden hebben onder lagere volumes als gevolg van bezuinigingen, stijgende werkloosheid en quarantainemaatregelen. Naarmate de economie zich herstelt, zal de transitie naar digitale betalingen vermoedelijk echter doorgaan.

Ten slotte is innovatie binnen de gezondheidszorg door deze crisis nog belangrijker geworden. Onderzoek en ontwikkeling (O&O) binnen de sector vormen de drijvende kracht achter de vooruitgang in zowel de behandeling van patiënten als de technologie en apparatuur die gezondheidswerkers gebruiken, wat de veiligheid en de productiviteit verbetert. Het zullen de bedrijven in de gezondheidszorg die hun behandelingen en resultaten voor patiënten verbeteren en zuinigere medische oplossingen bieden, zijn die na de crisis succes zullen boeken.

Andere sectoren kunnen schade lijden die ze nooit meer te boven komen

De handel is tot een nooit geziene stilstand gekomen doordat mensen zich niet meer mochten verplaatsen en niet meer mochten samenkomen, en dat zet een aantal sectoren onder bijzonder zware economische druk. In sommige sectoren kan er een uitgestelde vraag naar producten en diensten komen, maar in andere is de vraag voorgoed verloren. Zo kunnen bijvoorbeeld de reis-, hotel-, restaurant- en vrijetijdssector, die tot voor kort nochtans de wind in de zeilen hadden, op lange termijn geconfronteerd worden met aanzienlijke structurele veranderingen als gevolg van deze crisis. De toekomst van het virus en de uiteindelijke economische impact ervan blijven heel onzeker, en bedrijven in deze sectoren hebben er amper een zicht op wanneer en of de vraag zich zal herstellen. Vele zullen zich genoodzaakt zien schulden uit te geven op de publieke markt of geld te lenen van de overheid, en die leningen terug te betalen door ze om te zetten in aandelen, wat hun herstelinspanningen nog verder in de weg zal staan.

Ook de energiesector heeft klappen gekregen en zal die misschien nooit echt volledig te boven komen. De markten kampten al met een overaanbod als gevolg van een olieprijzenoorlog tussen Saoedi-Arabië en Rusland. COVID-19 heeft die situatie alleen maar verergerd door een schok in de vraag te veroorzaken, waardoor de voorraden verder zijn aangegroeid. De olieprijzen zijn voor veel Amerikaanse energiebedrijven onder economisch rendabele niveaus gezakt, en bedrijven worden gedwongen om door de crisis te laveren door onder meer schulden aan te gaan, de kapitaaluitgaven te verminderen en in de dividenden te snoeien.

Opkomende thema’s om in de gaten te houden

Gelukkig zijn sommige sectoren stabiel gebleven, en in sommige trok de vraag door de crisis zelfs aan. De regels inzake social distancing waren goed voor kruidenierswinkels, producenten van kruidenierswaren en producenten van schoonmaak- en verzorgingsproducten. Die bedrijven zagen hun vraag stijgen, doordat consumenten hun voorraden gingen aanvullen om zich voor te bereiden op een lange periode van thuisblijven. Deze sectoren zullen waarschijnlijk positief beïnvloed blijven zolang mensen thuis moeten blijven, en mogelijk ook nog daarna, afhankelijk van hoe het consumentengedrag daardoor verandert.

Een andere groep bedrijven die van de situatie heeft geprofiteerd, zijn de ondernemingen die een directe relatie met hun eindklant hebben weten op te bouwen. Door de beperkingen op niet-essentiële bedrijven kregen de ondernemingen die hun klanten op afstand kunnen bedienen – van schoenwinkels tot verzekeringsmaatschappijen – een voordeel. Die bedrijven hebben als het ware hun eigen lot in handen doordat zij de relatie met hun klant bepalen. Indirect worden die relaties mogelijk gemaakt door leveranciers van software en technologiediensten, waaronder consultants, die met bedrijven samenwerken om hen te begeleiden in hun digitaliseringsproces. Bedrijven die tijdens de crisis een directe relatie hadden met de consument, evenals de leveranciers van software en technologiediensten die ze daarvoor nodig hadden, zullen wellicht goed gepositioneerd zijn om te profiteren van een permanente verandering in het consumentengedrag na de pandemie.

Welke gevolgen zal de overname hebben voor de operationele processen van TSM?

COVID-19 heeft de groeidynamiek van heel wat bedrijven en sectoren versneld en veranderd. Dit is een beknopt overzicht van de mogelijke impact op enkele seculaire thema's:

Versnellend Opkomend In gevaar
Technologische innovatie: cloud computing en groei in bedrijfsmodellen op basis van 'software as a service' Bedrijven die winnen bij social distancing: kruidenierswinkels, producenten van kruidenierswaren en producenten van schoonmaak- en verzorgingsproducten De quarantainemaatregelen hebben de reis-, hotel-, restaurant- en vrijetijdssector midscheeps getroffen
E-commerce en digitale betalingen: doordat velen door thuisleveringen nieuwe praktijken hebben moeten invoeren Directe interactie met de consument: goed voor leveranciers van software en technologiediensten Scherpe dalingen van de vraag waren nefast voor energiebedrijven
Innovatie in de gezondheidszorg: meer O&O ondersteunt de vooruitgang in behandelingen, technologie en apparatuur

De waarde van een sterke balans

In het algemeen verwachten we dat ondernemingen met een sterkere balans en voldoende liquiditeit zich beter zullen kunnen aanpassen aan de huidige omgeving. En door nu te investeren, zouden zij zelfs sterker uit deze periode kunnen komen. Wanneer die bedrijven hun cashflows en hun liquiditeitsopties bekijken, kunnen ze misschien gebruikmaken van beschikbare kredietlijnen of schulden uitgeven op de markt voor kredietwaardige obligaties, die tot dusver actief is geweest en relatief goedkoop is. Zij proberen niet alleen hun balans gezond te houden om deze crisis te doorstaan, maar investeren tevens in marketing en positioneren hun onderneming voor groei zodra de storm achter de rug is. Sommige entiteiten zullen misschien zelfs activa van noodlijdende verkopers overnemen om zo hun marktaandeel aanzienlijk op te krikken.

Bij zulke crisissen doen de best gepositioneerde bedrijven het doorgaans goed, ten koste van de ondernemingen die financieel zwakker staan. Voor beleggers is het nu belangrijker dan ooit de financieel sterke bedrijven te vinden of de bedrijven met een gunstige concurrentiepositie om op lange termijn van seculaire thema's te profiteren.

*Seculair: Seculaire thema's en trends zijn niet seizoensgebonden of cyclisch. Ze zijn van nature van lange termijn.

Meer vooruitzichten voor aandelen

VORIG ARTIKEL

Zinvol werken met aandelen in 2020

George Maris, Co-Head of Equities - Americas, heeft het over de volatiliteit van de aandelenmarkten in 2020 en de elementen waarmee beleggers rekening moeten houden aangezien de vooruitzichten voor de wereldeconomie onduidelijk blijven.

VOLGEND ARTIKEL

Duurzaamheid en digitalisering: snellere transitie naar een koolstofarme wereld

Hamish Chamberlayne onderzoekt de vooruitgang op digitaal vlak en de nauwe relatie daarvan met een duurzame toekomst.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Voor promotiedoeleinden.