Voor individuele beleggers in Nederland

Adobe: een inspiratie voor digitale creativiteit en duurzaamheid

Hamish Chamberlayne, CFA

Hamish Chamberlayne, CFA

Hoofd wereldwijde duurzame aandelen | Portefeuillebeheerder


16 februari 2022

Hamish Chamberlayne, Head of Global Sustainable Equities, licht toe waarom hij Adobe als een goed voorbeeld beschouwt van een onderneming die een positieve impact heeft op zowel de maatschappij als het milieu. 

Kernpunten

 • Adobe is sinds 1991, toen het het wereldwijd gebruikte PDF-formaat heeft gelanceerd, marktleider in de creatie van digitale content.
 • Sindsdien heeft het zijn positie verder versterkt met een scala van softwaretoepassingen voor kleine en grote ondernemingen, en ook door het dagelijkse leven van particuliere gebruikers makkelijker te maken.
 • Adobe helpt klanten niet alleen afval te vermijden door over te stappen op digitale content, het neemt ook zelf zijn verantwoordelijkheid door zich ertoe te engageren tegen 2035 enkel nog hernieuwbare energie te gebruiken.

Als u een computer gebruikt voor het werk, in uw vrije tijd of gewoon om uw persoonlijke zaken af te handelen, hebt u vast wel al van Adobe gehoord. En zelfs als dat niet zo is, bent u direct of indirect misschien wel al in aanraking gekomen met de producten van Adobe. Adobe is een Amerikaans technologiebedrijf dat software en diensten om inhoud te creëren, ontwikkelt en verkoopt en dat ook een revolutie heeft betekend in de manier waarop digitale reclame en marketing wordt gemeten.

De onderneming werd genoemd naar Adobe Creek, een rivier in Los Altos, Californië, die achter het huis van medeoprichter John Warnock stroomde. Het was Warnock die in 1991 aan de basis lag van het 'portable document format' (PDF).1 Hij had de visie software te maken waarmee gebruikers wanneer en op welke computer dan ook elektronische documenten kunnen delen, bekijken, downloaden en printen. PDF is inmiddels uitgegroeid tot de standaard voor wie veilig digitale documenten wil delen en speelt een sleutelrol in de omschakeling van papier naar digitaal.

JanusHenderson_Positive_Impact_Adobe_Article_1_Datapoints_en

 

Sinds die begindagen zijn ondernemingen en creatievelingen gewend geraakt aan een groot aantal verschillende softwareproducten van Adobe voor allerhande taken, van grafisch design (InDesign) over fotografie (Photoshop), video's (Premier Pro), design (Illustrator), websites en mobielegebruikerservaring (XD) tot sociale media. De producten van Adobe worden gebruikt om de tijdschriften op te maken die we lezen, de websites die we bezoeken, de advertenties waar we naar kijken en nog veel, veel meer. Zijn uitvindingen helpen om ideeën uit te werken en informatie uit te wisselen, en bieden nieuwe manieren om sociale en ecologische problemen op te lossen.

Digitaal ontwerp democratiseren

Al 40 jaar helpt de software van Adobe mensen om zich creatief en artistiek uit te drukken. Maar in de bedrijfswereld is zijn software revolutionair gebleken voor kleine en middelgrote ondernemingen. De producten van de ondernemingen geven kleinere spelers alles wat ze nodig hebben om de strijd met veel grotere concurrenten aan te kunnen, door hen de mogelijkheid te bieden snel content van professionele kwaliteit te maken en bij de juiste doelgroep te brengen, zonder die taak te moeten uitbesteden aan een peperduur creatief team of bureau.

Fotoshoots kunnen bijvoorbeeld veel tijd en geld kosten doordat ze duur, gespecialiseerd materiaal en vaak ook een exotische locatie vergen. De design- en digitale-prototypingtools van Adobe hebben de manier waarop fotoshoots worden beheerd, helemaal veranderd, en helpen klanten realistische 3D-scènes te creëren ter vervanging van traditionele locaties voor fotosessies. Ondernemingen kunnen dan weer mooie dingen maken tegen een lage kostprijs en met een kleinere impact op het milieu.

Wereldwijde merken helpen te innoveren

Ook grotere ondernemingen zien de waarde van de creatieve tools die Adobe aanbiedt en die hen helpen om sneller en efficiënter samen te werken, wat de klantervaring verbetert. Home Depot is een Noord-Amerikaanse bouwketen met doe-het-zelf- en renovatiematerialen voor particuliere en professionele klanten. Met zowel fysieke winkels als een onlineshop, die meer dan een miljoen producten telt, is het duidelijk een hele uitdaging om via beide kanalen een uniforme klantenervaring te bieden. En dat is waar Adobe een rol speelt. Dankzij de designproducten van Adobe kan Home Depot zijn klanten een ervaring van verbondenheid bieden, waardoor de onderneming boodschappen, designnormen en promoties kan overbrengen aan al zijn klanten, of ze het merk nu online of in de winkel bezoeken, en zo wordt het vaak moeilijke doe-het-zelfproces over het algemeen een beetje vlotter gemaakt.2

Digitale versus fysieke content

Adobe heeft tijdens de pandemie misschien geen voorpagina's gehaald, maar toch heeft het bedrijf stilletjes een succesverhaal geschreven. Digitaal kunnen werken, is voor heel wat ondernemingen echt de redding geweest. Toen er lockdowns werden opgelegd en werknemers thuis moesten werken, werden heel wat traditioneel papieren zakelijke transacties onmogelijk. Betalen met cheque, huur- en andere contracten ondertekenen en andere types administratie werden plotseling moeilijk. Maar de implementatie van Adobe-software om documenten elektronisch te ondertekenen, zoals PDF's en zijn cloudgebaseerde elektronischehandtekeningendienst voor ondernemingen, Adobe Sign, werd voor heel wat ondernemingen essentieel om goed te kunnen blijven werken. Adobe bevindt zich in een positie om te profiteren van de veranderingen in de ondernemingspraktijken en het gedrag van mensen die de pandemie heeft versneld.

De verschuiving van papieren naar digitale content helpt ook duizenden ondernemingen om hun bedrijfsprocessen te stroomlijnen, minder afval te produceren en natuurlijke grondstoffen te sparen. Adobe Sign heeft de Britse bank- en verzekeringsgroep NatWest bijvoorbeeld geholpen om komaf te maken met de gewoonte om klanten documenten nog op papier te laten ondertekenen. Door de overstap naar papiervrije procedures voldoet NatWest niet alleen aan de compliancevereisten op het gebied van beveiliging, encryptie en volledige transparatie van de controles, het heeft ook nog eens 9 miljoen vellen papier, 3,6 miljoen liter water en 152 ton hout bespaard.3

Milieuvriendelijke praktijken

De software-innovatie van Adobe heeft de digitalisering van content een boost gegeven en heeft een einde gemaakt aan print- en distributieprocessen die waardevolle fysieke grondstoffen verbruiken. Maar zelfs aan digitale diensten hangt een ecologisch prijskaartje. Volgens sommige ramingen is de koolstofvoetafdruk van digitale technologie (met inbegrip van het internet en zijn ondersteunende systemen) verantwoordelijk voor 3,7% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.4 Adobe is zich daarvan bewust, gebruikt hernieuwbare energie om zijn datacenters van stroom te voorzien en zoekt voortdurend naar nieuwe manieren om zijn energieverbruik terug te dringen.

Adobe heeft een monitoringsysteem ontwikkeld waarmee het de energie- en cruciale bedrijfsgegevens van al zijn datacenters registreert, en bewijst zo hoe waardevol gegevens kunnen zijn. De verzamelde informatie is gebaseerd op duizenden datapunten, van het elektriciteits-, water- en aardgasverbruik tot de effectiviteit van het stroomverbruik op elke locatie. Alleen al in zijn hoofdkantoor in San Jose, Californië, verzamelt het bedrijf informatie over het energieverbruik en kritieke activiteiten voor meer dan 30.000 datapunten.5

Dankzij die innovatie is de onderneming het engagement aangegaan om tegen 2035 voor 100% op hernieuwbare energie te draaien. Momenteel haalt het bijna 50% van zijn energie uit hernieuwbare bronnen, en tegen eind 2022 moet dat meer dan 70% zijn.6 Bovendien zijn de op wetenschap gebaseerde doelstellingen van Adobe afgestemd op de klimaatdoelstelling van 1,5°C opwarming, en was Adobe in 2020 een van de 155 ondernemingen in de wereld die een verklaring hebben ondertekend om er bij regeringen in de hele wereld op aan te dringen hun economische coronasteun en relance-inspanningen af te stemmen op de huidige stand van de klimaatwetenschap.7

Maatschappelijke verantwoordelijkheid zet aan tot actie

Adobe hecht ook veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat fundamenteel is voor de manier waarop zijn werknemers, zijn klanten en de gemeenschappen waarin het actief is, met elkaar omgaan. In het huidige digitale tijdperk zijn zorgvuldig databeheer en de manier waarop wij ons digitale leven leiden, fundamenteel. Inbreuken op de privacy van gegevens zijn niet alleen verwoestend en moeilijk recht te zetten, maar hebben ook juridische gevolgen, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) in de Europese Unie. Adobe helpt zijn klanten die zich aan de wet houden door krachtige governanceprincipes te integreren in de tools die het maakt. Door zijn klanten een degelijk kader en proces te bieden, maakt Adobe dat er correct en integer wordt omgegaan met gegevens van klanten.

Iets teruggeven aan de gemeenschappen waarin zijn werknemers wonen en werken, is nog zo'n verlengstuk van de focus van Adobe op zorgvuldig beheer. Een van de belangrijkste initiatieven is de ondersteuning van gemeenschappen tijdens de coronacrisis.8 Zo heeft Adobe meer dan 6 miljoen dollar geschonken aan lokale organisaties wereldwijd en 13.500 vrijwilligersuren besteed om de gemeenschappen waarin zij werken, te helpen.9 Het ging daarbij om initiatieven zoals een internationaal virtueel koor om geld in te zamelen voor de liefdadigheidsinstelling MusiCares in het kader van de coronacrisis. En in 2019 hebben werknemers op 20 locaties van Adobe samen 192 lokale giften gedaan voor een totaal van meer dan 3,8 miljoen dollar.10

Al meer dan 30 jaar blijft Adobe innoveren en breidt het zijn portefeuille uit tot ver buiten zijn bekendste product, de eenvoudige PDF. Wij zijn van mening dat zijn uitvindingen nieuwe ideeën en de uitwisseling van informatie stimuleren, en ons nieuwe manieren schenken om sociale en ecologische problemen op te lossen. Door over te stappen naar een abonnementenmodel voor zijn diensten is de onderneming bovendien nog sterker gegroeid. Adobe beschikt inmiddels over een gamma van essentiële producten en diensten die hebben geholpen om zijn klantenbestand te doen groeien en heeft een trouwe aanhang opgebouwd, terwijl het zijn reputatie blijft gebruiken om duurzaamheid en positieve verandering te bevorderen.

 

Voetnoten

1 Adobe fast facts, 2021

2 Adobe-blog, succesverhalen van klanten, casestudy The Home Depot, 2019

3 Adobe-blog, succesverhalen van klanten, casestudy Natwest, 2020

4 Lean ICT: Towards digital sobriety, maart 2019, cijfers 2018

5 Adobe, Corporate Responsibility, energy conversation

6 Adobe CDP Climate Change-enquête, 2021

7 Science based targets, Over 150 global corporations urge world leaders for net-zero recovery from COVID-19, 2020

8 Adobe-blog, Coming Together + Supporting Our Communities in the Face of COVID-19, 2020

9 Adobe-blog, Adobe named a World’s Best Workplace for fifth year in a row, 2020

10 Adobe, Adobe Employee Community Fund, 2019

 

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.