De wereldbevolking zal in de komende 30 jaar naar verwachting met twee miljard mensen groeien.

Dankzij een steeds hogere levensstandaard en steeds betere technologie en geneesmiddelen leven mensen langer en zijn ze welvarender. Vergrijzing is een wereldwijd fenomeen en in combinatie met het wereldwijd afnemende vruchtbaarheidscijfer - mensen krijgen steeds minder en later kinderen - zal de bevolkingsopbouw aanzienlijk verschuiven. De voorspelling is dat in 2050 2,1 miljard mensen ouder dan zestig jaar zullen zijn, terwijl dat er in 2015 nog 901 miljoen waren. Volgens de VN zal vergrijzing een van de grootste maatschappelijke verschuivingen van de eenentwintigste eeuw zijn, met verregaande consequenties voor de goederen en diensten die er vandaag de dag in alle sectoren van de maatschappij worden aangeboden.

Het Global Life Sciences Team en het Global Sustainable Equity Team verkennen een aantal van de grootste economische en maatschappelijke kansen en uitdagingen die de groeiende en vergrijzende bevolking met zich meebrengt.

Bevolkingspiramide wereldbevolking

De bevolkingspiramides hieronder illustreren een verwachte ingrijpende verschuiving van de leeftijdsopbouw in de 100 jaar tussen 2000 en 2100.

Bron: populationpyramid.net per 31 mei 2020. Uitsluitend bedoeld ter illustratie.