In deze video biedt Mike Kerley, portefeuillebeheerder Aziatische dividendaandelen, een overzicht van de Azië Pacific ex Japan-markten, bespreekt hij favoriete en vermeden markten en de redenen waarom hij verwacht dat de dividenden in de regio zich zullen herstellen.

Deze video werd opgenomen op 6 juli 2020.

Kernpunten:

  • De fundamentals van bedrijven worden in periodes van onzekerheid vaak over het hoofd gezien. Voor Covid betekent dit dat aandelenselectie en landenallocatie nog belangrijker zijn.
  • Volgens Mike kunnen Aziatische dividenden veerkrachtig blijken in vergelijking met andere regio's nu de consensusverwachting is dat de winsten dit jaar met 1% zullen dalen en dat de meeste bedrijven uit de portefeuille tot nu toe dividend zijn blijven uitkeren.