Klimaatverandering en schaarste zijn twee van de grootste milieuproblemen ooit.

Klimaatverandering, die zich uit in een wereldwijde temperatuurstijging, veranderende weerpatronen en een stijgende zeespiegel, wordt veroorzaakt door de recordhoge uitstoot van broeikasgassen, zoals koolstofdioxide, in de atmosfeer door voornamelijk de verbranding van fossiele brandstoffen en intensieve landbouw. Om de stijging van de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C, waarschuwde de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering dat de door de mens veroorzaakte netto uitstoot van koolstofdioxide in 2050 nul moet zijn. Als er nu geen actie wordt ondernomen, zal onze planeet met ongekende veranderingen te maken krijgen.

De natuurlijke hulpbronnen van de aarde vormden eeuwenlang de basis voor economische welvaart, gezondheid en welzijn. Ons natuurlijke kapitaal wordt ingezet voor een overvloed aan goederen en diensten. In feite wordt de waarde van ecosysteemdiensten die de wereldeconomie uit natuurlijk kapitaal haalt, hoger geschat dan het wereldwijde bruto binnenlands product (BBP). Maar natuurlijke hulpbronnen worden beschadigd en raken sneller uitgeput dan ze aangevuld kunnen worden. Dit ondermijnt het vermogen van de wereldeconomie om adequate welvaart ter ondersteuning van maatschappelijk trends te genereren. Dergelijke onhoudbare praktijken zijn - deels - te wijten aan de bevolkingsgroei en een lineair economisch model waarbij producten aan het eind van hun levensduur worden weggegooid in plaats van ze een nieuwe bestemming te geven of te recyclen.

Het Global Sustainable Equity Team bespreekt de acties van regeringen en bedrijven om de problemen rond klimaatverandering en schaarste aan te pakken en de beleggingsfilosofie die het team volgt om tegelijkertijd voor winst, mensen en de planeet te beleggen.

Overschrijdingsdag per land

Mensen gebruiken de natuur momenteel 1,75 sneller dan het ecosysteem van onze planeet kan aanvullen. Earth Overshoot Day is de datum waarop de menselijke vraag naar ecologische hulpbronnen groter wordt dan wat de aarde in dat jaar opnieuw kan genereren.

Wanneer zou Earth Overshoot Day vallen als de hele wereldbevolking hetzelfde zou leven als in...

Bron: Global Footprint Network National Footprint Accounts 2019, per 31 december 2019. De overschrijdingsdag van een land is de datum waarop Earth Overshoot Day zou vallen als de hele wereldbevolking hetzelfde zou consumeren als de inwoners van dat land.