In dit artikel deelt Mike Kerley, beheerder van de strategie voor Aziatische dividendaandelen, zijn visie op de vraag of ook bedrijven in Azië hun dividend zullen verlagen in het voetspoor van de VS, het VK en Europa. Hij licht toe waarom hij positief is over de duurzaamheid van dividenden in Azië en geeft een kort overzicht van de positionering van de portefeuille te midden van de onzekerheid  rond het coronavirus.  

  Kernpunten

  • Banken in Azië zijn over het algemeen goed gekapitaliseerd en hebben lage dividenduitbetalingsratio’s. Vaak zijn ze in staatshanden en bieden hun dividenden steun aan het overheidsinkomen. Dit wijst erop dat eventuele dividendkortingen in Azië waarschijnlijk minder groot zullen zijn dan in de VS, het VK en Europa.
  • Aziatische bedrijven lijken relatief goed gepositioneerd om dit jaar dividend uit te keren. De gevolgen van het coronavirus zijn hier niet zo ernstig geweest als in diverse Westerse landen. In China en Zuid-Korea worden de lockdowns nu versoepeld en toont de economie tekenen van herstel. Veel Aziatische bedrijven hebben een grote hoeveelheid cash en er is potentieel voor groei van hun dividenduitbetalingsratio’s omdat die doorgaans lager zijn dan bij hun Westerse soortgenoten.

Maart was een bijzonder slechte maand voor alle aandelenmarkten, met turbulente koersbewegingen in vrijwel alle sectoren. Azië, en vooral China deden het echter beter dan de meeste andere markten. Het coronavirus lijkt op het moment van schrijven (begin april) de piek voorbij te zijn in China, Zuid-Korea, Taiwan en Hongkong, maar het aantal nieuwe gevallen stijgt nog steeds in Zuid-Azië, waarbij India, Pakistan en Indonesië de meeste zorgen baren.

Nu de aanbod problemen in Azië grotendeels zijn opgevangen, draait de grootste bezorgdheid momenteel rond de vraagdynamiek en vooral de vraag naar export uit de regio. China keert terug naar het werk. Volgens de officiële cijfers is rond de 85% van de mensen weer terug, met nadruk op de verwerkende industrie en essentiële diensten. Beperkingen op de bewegingsvrijheid in China zijn versoepeld, maar nog niet opgeheven. In de meeste landen van de regio heeft de overheid renteverlagingen aangekondigd, evenals fiscale stimuleringsmaatregelen. Op het moment van schrijven wachten we nog op verdere details over de schaal van het stimuleringspakket in China.

Hoe duurzaam zijn dividenden in het algemeen?

Banken en andere bedrijven in de VS, het VK en Europa hebben onlangs hun dividend verlaagd of geschrapt. Dat roept bij beleggers de vraag op waar het risico precies ligt voor dividenden. Wat de banken betreft, zijn wij al een tijd van mening dat de sector in deze crisis meer risico loopt. Ten eerste komt dat door de lagere winstgevendheid als gevolg van de lagere rente. Maar daarnaast speelt de mogelijkheid dat banken ‘nationaal dienst moeten doen’ als de regering hen opdraagt om namens haar te handelen) in de vorm van kredietuitbreidingen die niet per se in het belang van de banken of minderheidsaandeelhouders zijn.

In de regio Azië-Pacific is er echter minder noodzaak voor dit soort maatregelen. Als die er wel is, dan zijn Australië en Singapore de meest waarschijnlijke kandidaten. Aziatische banken zijn over het algemeen goed gekapitaliseerd en hebben bovendien lagere dividenduitbetalingsratio’s dan sommige Westerse soortgenoten. In veel gevallen zijn ze in staatshanden en dienen de dividendinkomsten als steun voor het overheidsinkomen. In China is bijvoorbeeld meer dan 50% van de banken in handen van het ministerie van financiën en ligt de uitbetalingsratio slechts rond de 30%, vergeleken met ongeveer 40% voor banken wereldwijd.*

*Bron: Jefferies, Factset, Bloomberg. Dividenduitkeringen – banken en regionaal per maart 2020.

Buiten de bankensector kijken we naar de vraag waar dividenden volgens ons risico kunnen lopen. Over het algemeen hebben we er vertrouwen in dat de bedrijven in onze portefeuilles dividend zullen uitkeren, zelfs als we rekening houden met de slechts mogelijke scenario’s voor omzet en cashflow, omdat de meeste gezonde kasposities hebben en lage uitbetalingsratio’s. Moeilijker te voorspellen zijn eventuele overheidsmaatregelen die nadelig kunnen uitpakken voor de winstgevendheid en mogelijke dividenden, zoals een opdracht van de overheid in het nationale belang om de druk op de verwerkende industrie of andere sectoren die onder de lockdowns lijden te verlichten.  In Singapore ondervinden vastgoedfondsen (REIT’s) bijvoorbeeld nadeel van overheidsmaatregelen die voorzien in tijdelijke huurvrijstelling voor huurders die getroffen zijn door de coronacrisis. Dit zal voornamelijk impact hebben op beheerders van winkelcentra, waarvan we er relatief weinig in onze portefeuilles hebben, maar niettemin zal het de toekomstige dividendgroei in deze sector beperken.

Asia Pacific globe map

Gevolgen voor de portefeuille

Wij blijven streven naar duurzaam rendement door te beleggen in binnenlands georiënteerde bedrijven. In lijn met die doelstelling en in reactie op de recente gebeurtenissen hebben we de volgende wijzigingen aangebracht in de portefeuille:

  • Lagere allocatie aan banken in het algemeen - wij denken dat hun winstgevendheid onder druk komt als de rente verder omlaag gaat en laag blijft. Ook kan een overheidsrichtlijn om in het nationale belang kredietlijnen te verlengen of te verhogen nadelig zijn, omdat dit zal leiden tot meer slechte leningen in de boeken van de banken.
  • Hogere allocatie aan bedrijven die profiteren van lagere rente - wij denken dat direct vastgoed en beursgenoteerd vastgoed (REIT’s) aantrekkelijke rendementen kunnen bieden, tegenover cash en obligaties.
  • Hogere allocatie aan hoogrentende aandelen - zoals telecommunicatiebedrijven en infrastructuurfondsen. De wereldbevolking is aan het vergrijzen en gezien de extreem lage rente blijft de vraag naar inkomsten waarschijnlijk de boventoon voeren.
  • Hogere allocatie aan China - wij denken dat China het best gepositioneerd is voor herstel na de coronacrisis. We maakten gebruik van zwakke koersen voor uitbreiding van volgens ons aantrekkelijke beleggingen.

Waarom zijn wij positief over Aziatische dividenden?

De bedrijfswinsten zullen ongetwijfeld onder druk komen van de pandemie. Wij hebben er echter vertrouwen in dat Aziatische bedrijven om in 2020 dividend kunnen uitkeren, dankzij de grote kasposities van veel bedrijven en met name omdat hun dividenden lager zijn dan die van Westerse bedrijven. In Azië-Pacific ex Japan is de uitbetalingsratio slechts rond de 35%. Dat is een stuk lager dan in de meeste Westerse landen.

*Bron: Jefferies, Factset, Bloomberg. Dividenduitkeringen – banken en regionaal per maart 2020.

Een andere gunstige factor voor de duurzaamheid van Aziatische dividenden dit jaar is dat in landen zoals China, Hongkong en Taiwan dividenden maar eenmaal per jaar (en met enige vertraging) worden uitbetaald. Momenteel rapporteren deze markten hun winst voor het boekjaar 2019 en kondigen ze dividenden aan op basis van de cijfers van vorig jaar, toen de winstgevendheid redelijk was en het coronavirus nog niet was uitgebroken. Er zijn bedrijven die hogere dividenden uitbetalen in lijn met hun winstgroei en een aantal heeft de uitbetalingsratio verhoogd. Verrassingen waren afkomstig van diverse sectoren, zoals vastgoed, energievoorziening, consumentengoederen en technologie. Een groot deel van onze portefeuille is belegd in deze sectoren en dat is een van de redenen voor ons optimisme over de duurzaamheid van rendementen voor dit jaar.

Conclusie

In onze ogen lijkt Azië beter gepositioneerd om dividend te blijven uitkeren dan veel andere regio’s. De gevolgen van het coronavirus zijn minder ernstig geweest dan in sommige Westerse landen. In het geval van China en Zuid-Korea worden de lockdowns nu versoepeld en toont de economie tekenen van herstel. Gezien de druk op dividenden in een aantal kernsectoren in het VK en Europa kan Azië eruit springen als een relatief baken van stabiliteit voor de inkomensgerichte belegger die worstelt om alternatieven te vinden in het huidige klimaat van extreem lage rente.

Begrippenlijst:

Dividenduitbetalingsratio: het percentage van de winst dat in de vorm van dividend in een jaar aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Rendement: het niveau van de inkomsten uit een effect, meestal uitgedrukt als een percentage. Een gebruikelijke maatstaf voor aandelen is het dividendrendement, waarbij de recente dividenduitkeringen per aandeel worden gedeeld door de koers van het aandeel.

Bankkapitaal: de financiële middelen die een bank kan gebruiken als buffer of schokdemper tegen onverwachte verliezen, bijvoorbeeld wanneer klanten hun leningen niet terugbetalen.

Kredietuitbreiding: de verlenging van de duur van een lening en/of  de verhoging van het leenbedrag.

Fiscale stimulering: een verhoging van de overheidsbestedingen en/of verlaging van belastingen.

Hoogrentend aandeel: een aandeel met een hoog dividendrendement (d.w.z. de inkomsten per aandeel in verhouding tot de koers van het aandeel).