Ben Lofthouse, Head of Global Equity Income, en Jane Shoemake, Investment Director, geven hun visie op de vooruitzichten voor wereldwijde dividenden in het kader van de verstrekkende gevolgen van de COVID-19-pandemie.

    Hoofdpunten

  • COVID-19 heeft geleid tot een vraag- en aanbodschok voor de wereldeconomie, met enorme gevolgen voor de groei van het bruto binnenlands product, de bedrijfswinsten en de dividenden
  • Ongeveer 60% van de internationale bedrijven die dividend uitkeren, zijn cyclisch blootgesteld en de door deze bedrijven uitgekeerde dividenden komen onder druk te staan; circa 40% zal waarschijnlijk defensiever gepositioneerd zijn en hun dividenden zouden veerkrachtiger moeten zijn
  • Verder vooruitblikkend zouden de dividenduitkeringen in een aantal sectoren in 2021 hervat kunnen worden (zij het vanuit een lager basisniveau), op voorwaarde dat de groei van de virusgevallen een piek lijkt te bereiken, de huidige door de overheid afgedwongen lockdowns eindigen en de wereldeconomie begint te functioneren en zich herstelt

De COVID-19-pandemie is een humanitaire crisis waarbij overheden over de hele wereld alles in het werk stellen om verspreiding van het virus te vertragen. Dit heeft geleid tot een vraag- en aanbodschok voor de wereldeconomie, met enorme gevolgen voor de groei van het bruto binnenlands product, de bedrijfswinsten en de dividenden. De lockdowns die overheden overal ter wereld hebben ingesteld, hebben onder meer de vrijetijdssector, het toerisme, de luchtvaartsector, de detailhandel en de bouwsector zwaar getroffen. Kleine en grote bedrijven hebben zich vlug moeten aanpassen aan de snel veranderende omgeving en een plotselinge inkomstenderving.

Opschortingen van dividend

Gezien de druk op de inkomsten, cashflow en winsten heeft een aantal bedrijven al aangekondigd dat ze de dividenduitkeringen dit jaar zullen opschorten, en we verwachten dat er nog meer zullen volgen. We hebben een groot aantal dividendkortingen gezien in het Verenigd Koninkrijk en Europa ex-VK, twee regio's waar hogere dividenden normaal zijn, terwijl regio's waar  lagere dividenden worden uitgekeerd, zoals de Verenigde Staten, Japan en Azië, hier tot nu toe betrekkelijk weinig last van gehad hebben. De VS is goed voor ongeveer 40%1 van alle wereldwijd uitgekeerde dividenden, dus het komende Amerikaanse verslaggevingsseizoen zal een belangrijke indicator zijn van de impact van de crisis op de driemaandelijkse Amerikaanse dividendbetalingscyclus.

Op basis van eerdere bevindingen van de Janus Henderson Global Dividend Index (JHGDI)1, een onderzoek naar wereldwijde dividendtrends, is ongeveer 60% van de bedrijven die wereldwijd dividend uitkeren, cyclisch blootgesteld aan de kracht van de economie en staat het door dit soort bedrijven uitgekeerde dividend onder druk. Wereldwijd is ongeveer 40% van de bedrijven echter waarschijnlijk defensiever gepositioneerd en als gevolg daarvan zouden hun dividenden veerkrachtiger moeten zijn, ondanks de moeilijke omstandigheden. Dit geldt voor sectoren zoals nutsbedrijven, basisconsumentengoederen, communicatiediensten, technologie en gezondheidszorg.

Closeup view : Stack of coins and clock hands. A concept / idea of time value of money. Money at present time is worth more than the same amount in the future due to its potential earning capacity.

 

Tijdens de wereldwijde financiële crisis zijn de wereldwijde dividenden van piek tot dieptepunt met bijna 30%2 gedaald, met een winstdaling van ongeveer 60%3. Dit gebeurde in een periode van 15-18 maanden, terwijl de huidige crisis zich heeft ontvouwd in slechts drie maanden na de melding van het eerste geval in China, eind 2019. Wij zijn van mening dat de winst- en dividendverwachtingen van bedrijven wereldwijd te hoog blijven en de komende weken fors zullen worden verlaagd. Dividendkortingen of -opschortingen zullen waarschijnlijk doorgaan, omdat bedrijven cash willen behouden in een poging om te overleven. In Europa hebben uitstel van de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergaderingen (AVA), evenals regelgevende, politieke en maatschappelijke overwegingen geleid tot een ongekende druk op de dividenduitkeringen.

Sociale en politieke overwegingen

De afgelopen dagen is er een aantal gevallen geweest waarin bedrijven de dividenden hebben opgeschort, ondanks dat ze sterke balansen hebben en voldoende cash aanhouden om dividend te betalen. Dit onderstreept de sociale en politieke overwegingen waarmee raden van bestuur en het senior management op dit moment worden geconfronteerd. Voor bedrijven in sommige delen van de wereld en bepaalde sectoren kan het moeilijk zijn om dividenduitkeringen aan de aandeelhouders te rechtvaardigen en tegelijkertijd staatssteun te ontvangen in de vorm van leningen of betalingsregelingen voor werknemers. De belangrijkste vraag is hoe snel deze bedrijven weer dividend kunnen uitkeren als de crisis eenmaal achter de rug is. Tijdens deze crisis hebben overheden en centrale banken enorm veel stimuleringsmaatregelen doorgevoerd, en wel in een veel vroeger stadium dan in de grote financiële crisis. In sommige gevallen hebben bedrijven hun dividenden verlaagd, niet zozeer omdat het noodzakelijk was, maar omdat ze voorzichtig zijn en hun beleid hebben aangepast.

Het blijft moeilijk om de waarschijnlijke omvang van de wereldwijde dividendkortingen in 2020 nauwkeurig te voorspellen, omdat de situatie met de dag verandert. Verder vooruitblikkend zouden de dividenduitkeringen uit een aantal sectoren in 2021 hervat kunnen worden (zij het vanuit een lager basisniveau), op voorwaarde dat de groei van de virusgevallen een piek lijkt te bereiken, de huidige door de overheid afgedwongen lockdowns eindigen en de wereldeconomie begint te functioneren en zich herstelt.

Gezien het huidige klimaat geloven wij dat het belangrijker is dan ooit dat inkomstenbeleggers zowel geografisch als per sector gediversifieerd zijn. Het Global Equity Income Team van Janus Henderson houdt een scherp oog op de vrije kasstroom van een bedrijf en de capaciteit ervan om dividend uit te keren. Gezien de recente koersdalingen worden nu hier en daar hoge rendementen aangeboden, maar in een aantal gevallen lijken deze rendementen onrealistisch omdat de markt een dividendkorting reeds heeft verdisconteerd. Het team is dan ook van mening dat het voor beleggers cruciaal is om deze ‘value traps’ te vermijden en dat een actieve benadering van de aandelenselectie van groot belang is.

Bron:

1 JanusHenderson Global Dividend Index, Edition 25, februari 2020

2 Refinitiv Datastream, gebaseerd op de groeicijfers van de MSCI World op jaarbasis, 3 april 2020

3 Citi Research, 18 maart 2020

Gezien het huidige klimaat geloven wij dat het belangrijker is dan ooit dat inkomstenbeleggers zowel geografisch als per sector gediversifieerd zijn. Het Global Equity Income Team van Janus Henderson houdt een scherp oog op de vrije kasstroom van een bedrijf en de capaciteit ervan om dividend uit te keren. Gezien de recente koersdalingen worden nu hier en daar hoge rendementen aangeboden, maar in een aantal gevallen lijken deze rendementen onrealistisch omdat de markt een dividendkorting reeds heeft verdisconteerd. Het team is dan ook van mening dat het voor beleggers cruciaal is om deze ‘value traps’ te vermijden en dat een actieve benadering van de aandelenselectie van groot belang is.

Bron:

1 JanusHenderson Global Dividend Index, Edition 25, februari 2020

2 Refinitiv Datastream, gebaseerd op de groeicijfers van de MSCI World op jaarbasis, 3 april 2020

3 Citi Research, 18 maart 2020