Het Global Sustainable Equity Team, onder leiding van Hamish Chamberlayne, geeft toelichting bij duurzaam design en legt uit hoe het team dat integreert in zijn beleggingsaanpak.

Kernpunten:

  • Design is een veelzijdige term voor de manier waarop we de wereld waarin we leven, vormgeven. Duurzaam design houdt rekening met milieu en maatschappij en draagt bij aan een duurzame ontwikkeling.
  • De Global Sustainable Equity-strategie is gebaseerd op de overtuiging dat voortdurend bijsturen en ontwikkelen in belangrijke mate bijdraagt aan de ontwikkeling van een duurzame economie.
  • Bedrijven moeten hun businessmodel aanpassen en transformeren om aan de toenemende vraag naar duurzame producten te voldoen.

Wat is design? Dat is een moeilijke vraag, omdat het antwoord zo ingewikkeld is. De term bestrijkt veel meer dan vormgeving alleen. Het woord beschrijft objecten, systemen en processen. Het wordt gebruikt voor de manier waarop we communiceren en hoe we leven. Het is gekoppeld aan de identiteiten van personen, bedrijven en landen.

John Heskett, een wetenschapper en spreker over de economische, politieke, culturele en menselijke waarde van industrieel design, stelt dat "design, dat tot zijn essentie is teruggebracht, gedefinieerd kan worden als het menselijke vermogen om onze omgeving vorm te geven en te scheppen op een manier die in de natuur nog nooit is vertoond, om aan onze behoeften te voldoen en ons leven zin te geven."1

Hij had gelijk. De kleding die u draagt, de stoel waarop u zit, het huis waarin u woont en de voorwerpen die u ziet, zijn allemaal ontworpen. Zelfs het lettertype dat u nu leest, is door iemand ontworpen. Als mensen gebruiken we design om in onze behoeften te voorzien, en wij denken dat zich dat ook tot duurzaamheid moet uitstrekken.

De Janus Henderson Global Sustainable Equity-strategie werd in 1991 ontwikkeld op basis van de definitie van duurzame ontwikkeling van de commissie-Brundtland.

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien, in het gedrang te brengen." 2

Figuur 1: de 'Triple Bottom Line'

article-image_deconstructing-sustainable-design_chart01_NLD

Bron: Janus Henderson Investors, per 31 januari 2022

Als we het over duurzaam design in de context van de strategie hebben, refereren we aan het design dat actuele problemen aanpakt en bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.

Dat is iets anders dan ecologisch duurzaam design of eco-design, waarbij de nadruk sterk op milieuoverwegingen ligt. Het is belangrijk dat duurzaam design niet wordt beperkt door certificeringsprogramma's zoals BREEAM4, LEED5 of de Life-cycle Assessment (LCA), die vaak vereist zijn in de gebouwde omgeving, omdat die hulpmiddelen duurzaam ontwerp kunnen beïnvloeden.

Duurzaam design in ons beleggingsproces

Het beleggingsproces van de Global Sustainable Equity-strategie is op zich al een voorbeeld van duurzaam design. Het werd ontwikkeld om rekening te houden met ecologische en sociale overwegingen, terwijl het er tegelijkertijd op gericht is klanten te voorzien van een constante bron van alfa, solide groei en kapitaalbehoud.

We houden rekening met vier belangrijke elementen voor een beleggingsbenadering die gebaseerd is op duurzaamheid (figuur 2).

Figuur 2: de vier pijlers van duurzaam beleggen

article-image_deconstructing-sustainable-design_chart02_NLD

Bron: Janus Henderson Investors, per 31 januari 2022

In ons beleggingsproces zijn een positief en negatief (vermijding) beleggingscriterium opgenomen; we beoordelen zowel de producten als de activiteiten van een bedrijf om te beleggen in bedrijven die een positieve invloed op het milieu en de maatschappij hebben. Dat helpt ons aan de juiste kant van disruptie te blijven.

Ook engagement tegenover ondernemingen en actief portefeuillebeheer zijn van kritiek belang voor onze duurzame beleggingsstrategie, omdat wij zo kunnen samenwerken met de bedrijven waarin we beleggen. We bespreken een breed scala van ecologische en sociale thema's, zoals de transitie naar een koolstofarm bedrijfsmodel en beheer van de toeleveringsketen. Bezoek de website van Janus Henderson voor meer informatie. We delen onze aanpak actief met bedrijven en zoeken naar verbeteringen, zoals gepaste normen op het gebied van verantwoord ondernemen.

Voor de analyse van een bedrijf gaan we op zoek naar tekenen van duurzaam design in de producten/diensten en de bedrijfsactiviteiten die erop wijzen dat de onderneming ecologische en sociale kwesties bewust aanpakt. Die intentionaliteit zien wij als bewijs voor een positieve impact. We blijven op die intentionaliteit toezien in het kader van onze continue analyse van een bedrijf, zelfs nadat het is opgenomen in onze portefeuille. Dat valt onder onze pijler 'actieve portefeuillesamenstelling en risicobeheer'. We gaan op zoek naar bewijs dat ecologische en sociale kwesties essentieel zijn in het onderzoeks- en ontwikkelingsproces van een onderneming en we geloven dat continue verbetering een indicator is voor duurzame langetermijngroei. Dat zit verankerd in onze dialoog met ondernemingen, waarin wij het met het management onder meer over duurzaam design hebben.

We merken dat consumenten beduidend meer op zoek zijn naar duurzamere producten en meer transparantie in de toeleveringsketen van die producten. Mensen worden zich steeds bewuster van de ecologische en sociale impact van de diensten en producten die ze verbruiken, en bedrijven in uiteenlopende sectoren hebben zich moeten aanpassen en hebben hun bedrijfsmodel moeten veranderen om aan die vraag tegemoet te komen. Wij willen beleggen in bedrijven die zich zeer bewust zijn van de ecologische en sociale impact van hun producten of diensten en die actief op een duurzame manier producten met een positieve impact ontwerpen en ontwikkelen.

Voetnoten:

1Heskett, John. Design: A Very Short Introduction (Very Short Introductions) (p. 5). OUP Oxford.

2Our Common Future: Report of the World Commission on Environment & Development

1=3De term 'Triple Bottom Line' is bedacht door John Elkington en verwijst naar duurzame ontwikkeling op basis van ecologische, sociale en economische overwegingen.

4BREEAM - Building Research Establishment's Environmental Assessment Method

5LEED - Leadership in energy and environmental design