In dit eerste artikel uit een serie over duurzaam design, ontleedt Ama Seery, Duurzaamheidsanalist bij het Global Sustainable Equity Team, duurzaam design en legt ze uit hoe het team dit opnemen in hun beleggingsaanpak.

Kernpunten:

  • Design is een veelzijdige term voor de manier waarop we de wereld waarin we leven, vormgeven. Duurzaam design houdt rekening met milieu en maatschappij en draagt bij aan een duurzame ontwikkeling.
  • De Global Sustainable Equity-strategie is gebaseerd op de overtuiging dat voortdurend bijsturen en ontwikkelen in belangrijke mate bijdraagt aan de ontwikkeling van een duurzame economie.
  • Bedrijven moeten hun businessmodellen aanpassen en transformeren om aan de toenemende vraag naar duurzame producten te voldoen.

Wat is design? Dit is een moeilijke vraag om dat het antwoord zo ingewikkeld is. De term bestrijkt veel meer dan vormgeving alleen. Het woord beschrijft objecten, systemen en processen. Het wordt gebruikt voor de manier waarop we communiceren en hoe we leven. Het is gekoppeld aan de identiteiten van personen, bedrijven en landen. Dit onderwerp is te groot om in een artikel volledig te bespreken. Dit is het eerste artikel uit een serie waarin we dit onderwerp in al zijn facetten zullen toelichten.

John Heskett, een wetenschapper en spreker over de economische, politieke, culturele en menselijke waarde van industrieel design, stelt dat "design, dat tot zijn essentie is teruggebracht, gedefinieerd kan worden als het menselijke vermogen om onze omgeving vorm te geven en te scheppen op een manier die in de natuur nog nooit is vertoond, om aan onze behoeften te voldoen en ons leven zin te geven."1.

Hij had gelijk. De kleding die u draagt, de stoel waarop u zit, het huis waarin u woont en de voorwerpen die u ziet, zijn allemaal ontworpen. Zelfs het lettertype dat u nu leest is door iemand ontworpen! Als mensen gebruiken we design om in onze behoeften te voorzien, en wij denken dat zich dat ook tot duurzaamheid moet uitstrekken.

De Janus Henderson Global Sustainable Equity-strategie werd in 1991 ontwikkeld op basis van de definitie van duurzame ontwikkeling van de commissie-Brundtland.

"Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen."2

De strategie hecht groot belang aan de 'Triple Bottom Line'3 (de drie pijlers) voor duurzame ontwikkeling: people, planet, profit - zie figuur 1.

Figuur 1: de 'Triple Bottom Line'

The triple bottom line

Bron: Janus Henderson Investors, per 24 september 2020

Als we het over duurzaam design in de context van de strategie hebben, refereren we aan het design dat actuele problemen aanpakt en bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. Dit is iets anders dan ecologisch duurzaam design of eco-design, waarbij de nadruk sterk op milieuoverwegingen ligt. Het is belangrijk dat duurzaam design niet wordt beperkt door certificeringsprogramma's zoals BREEAM4, LEED5 of de Life-cycle Assessment (LCA), die vaak vereist zijn in de gebouwde omgeving, omdat deze hulpmiddelen duurzaam ontwerp kunnen beïnvloeden.

Duurzaam design in ons beleggingsproces

Het beleggingsproces van de Global Sustainable Equity-strategie is op zich al een voorbeeld van duurzaam design. Het werd ontwikkeld om rekening te houden met milieu- en maatschappelijke overwegingen terwijl het er tegelijkertijd op gericht is klanten te voorzien van een constante bron van alpha, solide groei en kapitaalbehoud.

We houden rekening met vier belangrijke elementen voor een beleggingsbenadering die gebaseerd is op duurzaamheid (figuur 2).

Figuur 2: de vier pijlers van duurzaam beleggen

GSE four pillars

Source: Janus Henderson Investors, as at 24 September 2020

A positive and negative (avoidance) investment criteria is built into our investment process; we consider both the products and operations of a business, to invest in the companies that have a positive impact on the environment and society, which helps us to stay on the right side of disruption.

Company engagement and active portfolio management are also critical to our sustainable investment strategy as it allows us to partner with the companies we invest in. We discuss a wide range of environmental and social topics, including transitioning to a low-carbon model and supply chain management. We take an active approach to communicating our views to companies and seeking improvements, including appropriate standards of corporate responsibility.

When analysing a company, we look for evidence of sustainable design in its products/services and in its operations to give us an indication that the company is intentionally addressing environmental and social issues. It is this intentionality that is used as part of the evidence of positive impact. We continue to monitor this intentionality as part of our ongoing analysis of a business, even after it has become part of our portfolio. This falls under our Active Portfolio Construction and Risk Management pillar. We look to find evidence that environmental and social issues are a key factor in a company’s research and development process and believe that continuous improvement is an indicator for long-term, sustainable growth. This is embedded into our engagement with companies, where we discuss sustainable design with management.

We have noticed a distinct rise in demand for more sustainable products and transparency in the supply chain of these products from consumers. As individuals become more aware of the environmental and social impact of the services and products that they consume, companies in many different sectors have had to adapt and transform their business models to cater to this demand. We look to invest in companies that are acutely aware of the environmental and social impact of their products or services and actively work to design and develop positive impact products in a sustainable way.

 

Footnotes:

1 Heskett, John. Design: A Very Short Introduction (Very Short Introductions) (p. 5). OUP Oxford.

2 Our Common Future: Report of the World Commission on Environment & Development

3 Coined by John Elkington, the triple bottom line refers to sustainable development having environmental, social and economic considerations.

4 BREEAM - Building Research Establishment's Environmental Assessment Method

5 LEED - Leadership in energy and environmental design