In dit eerste artikel uit een serie over duurzaam design, ontleedt Ama Seery, Duurzaamheidsanalist bij het Global Sustainable Equity Team, duurzaam design en legt ze uit hoe het team dit opnemen in hun beleggingsaanpak.

Kernpunten:

  • Design is een veelzijdige term voor de manier waarop we de wereld waarin we leven, vormgeven. Duurzaam design houdt rekening met milieu en maatschappij en draagt bij aan een duurzame ontwikkeling.
  • De Global Sustainable Equity-strategie is gebaseerd op de overtuiging dat voortdurend bijsturen en ontwikkelen in belangrijke mate bijdraagt aan de ontwikkeling van een duurzame economie.
  • Bedrijven moeten hun businessmodellen aanpassen en transformeren om aan de toenemende vraag naar duurzame producten te voldoen.

Wat is design? Dit is een moeilijke vraag om dat het antwoord zo ingewikkeld is. De term bestrijkt veel meer dan vormgeving alleen. Het woord beschrijft objecten, systemen en processen. Het wordt gebruikt voor de manier waarop we communiceren en hoe we leven. Het is gekoppeld aan de identiteiten van personen, bedrijven en landen. Dit onderwerp is te groot om in een artikel volledig te bespreken. Dit is het eerste artikel uit een serie waarin we dit onderwerp in al zijn facetten zullen toelichten.

John Heskett, een wetenschapper en spreker over de economische, politieke, culturele en menselijke waarde van industrieel design, stelt dat "design, dat tot zijn essentie is teruggebracht, gedefinieerd kan worden als het menselijke vermogen om onze omgeving vorm te geven en te scheppen op een manier die in de natuur nog nooit is vertoond, om aan onze behoeften te voldoen en ons leven zin te geven."1.

Hij had gelijk. De kleding die u draagt, de stoel waarop u zit, het huis waarin u woont en de voorwerpen die u ziet, zijn allemaal ontworpen. Zelfs het lettertype dat u nu leest is door iemand ontworpen! Als mensen gebruiken we design om in onze behoeften te voorzien, en wij denken dat zich dat ook tot duurzaamheid moet uitstrekken.

De Janus Henderson Global Sustainable Equity-strategie werd in 1991 ontwikkeld op basis van de definitie van duurzame ontwikkeling van de commissie-Brundtland.

"Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen."2

De strategie hecht groot belang aan de 'Triple Bottom Line'3 (de drie pijlers) voor duurzame ontwikkeling: people, planet, profit - zie figuur 1.

Figuur 1: de 'Triple Bottom Line'

The triple bottom line

Bron: Janus Henderson Investors, per 24 september 2020

Als we het over duurzaam design in de context van de strategie hebben, refereren we aan het design dat actuele problemen aanpakt en bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. Dit is iets anders dan ecologisch duurzaam design of eco-design, waarbij de nadruk sterk op milieuoverwegingen ligt. Het is belangrijk dat duurzaam design niet wordt beperkt door certificeringsprogramma's zoals BREEAM4, LEED5 of de Life-cycle Assessment (LCA), die vaak vereist zijn in de gebouwde omgeving, omdat deze hulpmiddelen duurzaam ontwerp kunnen beïnvloeden.

Duurzaam design in ons beleggingsproces

Het beleggingsproces van de Global Sustainable Equity-strategie is op zich al een voorbeeld van duurzaam design. Het werd ontwikkeld om rekening te houden met milieu- en maatschappelijke overwegingen terwijl het er tegelijkertijd op gericht is klanten te voorzien van een constante bron van alpha, solide groei en kapitaalbehoud.

We houden rekening met vier belangrijke elementen voor een beleggingsbenadering die gebaseerd is op duurzaamheid (figuur 2).

Figuur 2: de vier pijlers van duurzaam beleggen

GSE four pillars

Bron: Janus Henderson Investors, per 24 september 2020

In ons beleggingsproces zijn een positief en negatief (vermijding) beleggingscriterium opgenomen; we beoordelen zowel de producten als de activiteiten van een bedrijf om te beleggen in bedrijven die een positieve invloed op het milieu en de maatschappij hebben. Dat helpt ons aan de juiste kant van disruptie te blijven.

Ook betrokkenheid bij de onderneming en actief portefeuillebeheer zijn van kritiek belang voor onze duurzame beleggingsstrategie omdat het ons in staat stelt samen te werken met de bedrijven waarin we beleggen. We bespreken een brede reeks onderwerpen met betrekking tot milieu en maatschappij, zoals de overgang naar koolstofarme bedrijfsmodellen en supply chain management – lees ons artikel over onze benadering van het kobaltprobleem hier. We delen op een actieve manier onze mening met bedrijven en zoeken naar verbeteringen, zoals gepaste normen op het gebied van bedrijfsverantwoordelijkheid.

Voor de analyse van een bedrijf gaan we op zoek naar tekenen van duurzaam design in de producten/diensten en de bedrijfsactiviteiten die erop wijzen dat de onderneming milieu- en maatschappelijke kwesties bewust aanpakt. Deze intentionaliteit wordt door ons gezien als bewijs voor een positieve impact. We blijven op deze intentionaliteit toezien als onderdeel van onze continue analyse van een bedrijf, zelfs nadat deze is opgenomen in onze portefeuille. Dit valt onder onze pijler Actieve portefeuillesamenstelling en Risicobeheer. We gaan op zoek naar bewijs dat milieu- en maatschappelijk kwesties een kernfactor zijn in het onderzoeks- en ontwikkelingsproces van een onderneming en we geloven dat continue verbetering een indicator is voor duurzame langetermijngroei. Dit ligt besloten in onze betrokkenheid bij bedrijven, die ook tot uitdrukking komt in onze besprekingen over duurzaam design met het management.

De vraag van consumenten naar duurzamere producten en meer transparantie binnen de toeleveringsketen van deze producten is aanzienlijk toegenomen. Mensen worden zich steeds bewuster van de milieu- en maatschappelijke impact van de diensten en producten die ze afnemen, en bedrijven in uiteenlopende sectoren zullen zich moeten aanpassen en hun bedrijfsmodellen moeten veranderen om aan die vraag tegemoet te komen. Wij willen beleggen in bedrijven die zich zeer bewust zijn van de milieu- en maatschappelijke impact van hun producten of diensten en die actief werken aan het duurzaam ontwerpen en ontwikkelen van producten met een positieve impact.

Voetnoten:

1 Heskett, John. Design: A Very Short Introduction (Very Short Introductions) (p. 5). OUP Oxford.

Our Common Future: Report of the World Commission on Environment & Development

3 De term 'Triple Bottom Line' is gemunt door John Elkington, en verwijst naar duurzame ontwikkeling op basis van milieu-, maatschappelijke en economische overwegingen.

4 BREEAM - Building Research Establishment's Environmental Assessment Method

5 LEED - Leadership in energy and environmental design