Opkomende markten: de vloed voert niet alle schepen mee

Kernpunten:

 • Een aantal groeilanden heeft de afgelopen jaren al te maken gekregen met een pandemie, waardoor ze beter hebben kunnen reageren op de uitbraak van het coronavirus dan de industrielanden.
 • In de toekomst kunnen landen die export willen gebruiken om hun economische ontwikkeling aan te zwengelen, het moeilijk krijgen wanneer het protectionisme toeneemt.
 • Waarschijnlijk zullen vooral grote binnenlandse markten, zoals China, op langere termijn beleggingskansen kunnen bieden, aangezien de exportmarkten in de toekomst misschien niet meer zo makkelijk bereikbaar zullen zijn als vroeger.

Hoewel het coronavirus is ontstaan in het Chinese Wuhan, zijn er aanzienlijke verschillen in de besmettings- en sterftecijfers tussen de verschillende opkomende markten en ook in de economische gevolgen ervan. Wij denken dan ook dat sommige landen, en de bedrijven die daar gevestigd zijn, beter geplaatst zullen zijn om zich te herstellen en op termijn te groeien dan andere.

Verschillende groeilanden hebben al pandemieën gekend, zoals SARS, MERS of de Aziatische varkensgriep, en waren dus beter voorbereid bij de uitbraak van het coronavirus. Landen als China en Vietnam, met een bekwame, eensgezinde en proactieve regering, hebben de situatie efficiënt beheerd. Zij profiteerden van de testcapaciteit, de mogelijkheid om een lockdown op te leggen en de bereidheid om technologie te gebruiken ondanks de mogelijke privacyproblemen.

Wanneer het virus onder controle is

Sommige opkomende landen die gedwongen werden meer uit te geven dan ze zich konden veroorloven en die onconventionele geldexperimenten hebben moeten uitvoeren, zullen waarschijnlijk gedurende een langere periode de economische gevolgen van de coronacrisis ondervinden. Zo is de Indiase centrale bank met een eigen versie van Operatie Twist begonnen door langlopende staatsobligaties op te kopen en tegelijkertijd kortlopende obligaties te verkopen, in een poging om de langeretermijnrentevoeten te verlagen en de Indiase economie te stimuleren.

We maken ons zorgen over de schuldenlast van landen zoals Argentinië, Nigeria en Zuid-Afrika, maar ook van grotere groeimarkten zoals Brazilië, India en Indonesië. Volgens ons moeten die landen hun begrotingstekort na de crisis onder controle zien te krijgen, en dat is een proces dat in het verleden vaak tot lange periodes van ondermaatse groei* heeft geleid.

Onder de zwaarst getroffen aandelenmarkten tijdens de COVID-19-pandemie vinden we die waar binnenlandse staatsobligaties door buitenlandse beleggers worden gekocht, zoals Mexico, Zuid-Afrika en Indonesië. Wanneer buitenlandse beleggers zich terugtrekken en die obligaties beginnen te verkopen, zet dat de munt van die landen doorgaans onder druk. In landen die vóór het virus al een agressief monetair beleid voerden, zoals Turkije en Brazilië, heeft de aandelenmarkt het ook moeilijk gekregen.

Het belang van landenanalyse

Wij vermoeden dat de komende 20 jaar niet zo gunstig zullen zijn voor de opkomende markten als de voorbije 20 jaar. Ten eerste is de gouden eeuw van de globalisering voorbij. Landen die export willen gebruiken om hun economische ontwikkeling aan te zwengelen, zullen het moeilijk krijgen wanneer het protectionisme toeneemt. Verder reduceren artificiële intelligentie (AI) en automatisering het relatieve voordeel van goedkope arbeidskrachten, wat economische ontwikkeling op basis van industrialisatie bemoeilijkt. Tot slot verandert het groeiverhaal van China van een economie die het vooral moet hebben van grondstoffen en geïmporteerde kapitaalgoederen naar een door consumptie aangestuurd model dat minder steun biedt aan andere groeimarkten.

Daarom durven we te zeggen dat er een groot verschil zal bestaan tussen de succesverhalen van bepaalde groeilanden en de mislukkingen van andere. En dus zal landenselectie belangrijk zijn.

Governancefactoren blijven cruciaal

Niet alle controlerende aandeelhouders in de vermogenscategorie van de opkomende markten beheren hun bedrijf in het belang van iedereen, en dus ook minderheidsaandeelhouders zoals wij. Niet alle politieke regimes garanderen de rechtsstaat en de wettelijke normen. Daarom blijven wij voorzichtig met beleggingen in staatsbedrijven, omdat die gedwongen kunnen worden deel te nemen aan 'nationale dienstverlening', de verplichting van de lokale overheid om voor die overheid te werken. Onze voorkeur blijft uitgaan naar beleggen samen met ondernemers, die doorgaans kleinere en middelgrote ondernemingen runnen en oog hebben voor het belang van alle aandeelhouders.  Dat zijn de bedrijven die voor ons de toekomst van de groeimarkten vertegenwoordigen.

Een focus op grote binnenlandse markten

Vooral landen met grote binnenlandse markten, zoals China, zullen op langere termijn mogelijk beleggingskansen kunnen bieden, aangezien de exportmarkten in de toekomst misschien niet meer zo makkelijk bereikbaar zullen zijn als vroeger. Dat gezegd zijnde, blijven we positief over Vietnam, dat een onevenredig aandeel van de directe buitenlandse beleggingsstromen heeft gekregen vergeleken met andere opkomende landen. Het is een logische plaats om de toeleveringsketens te diversifiëren, weg van China, aangezien de infrastructuur in het land verbetert en de bevolking er jong en goed opgeleid is. Het enige obstakel is dat het aantal liquide (makkelijk verhandelbare) aandelen er beperkt is.

Op bedrijfsniveau kijken we ook uit naar ondernemingen die intellectuele eigendom creëren, en daarmee bedoelen we niet alleen technologische octrooien, maar ook merken. Net als in de industrielanden zullen thema's zoals de groei van e-commerce en de digitalisering van betalingen ook in de sterkere groeimarkten blijven groeien. Wij denken dat succesvolle landen en bedrijven een hervormingsgezinde regering nodig hebben die een gunstig beleid voert om al die factoren te verenigen.

Er zijn enkele sleutelfactoren die de groeimarkten volgens ons nodig hebben om in de toekomst te kunnen slagen:

 • Grote binnenlandse markt, gezien de deglobalisering;
 • Creatie van intellectuele eigendom (technologische octrooien en merken)
 • Hervormingsgezinde of innovatieve overheid

VOLGENS ONS ZIJN NIET ALLE GROEIMARKTEN GOED GEPOSITIONEERD

1

Bron: Janus Henderson Investors, 31 mei 2020

Op basis van die factoren en de dynamiek die we na de coronacrisis kunnen verwachten, vermoeden we dat de vloed niet alle schepen zal meevoeren. Voor ons komen de interessantste kansen op langere termijn waarschijnlijk uit opkomend Azië, waar de innovatie plaatsvindt en waar de middenklasse, die geld uitgeeft, groeit. Het is echter duidelijk dat voorzichtigheid geboden is bij de analyse van de relatieve verdiensten van de componenten in de vermogenscategorie, aangezien de verschillen tussen de winnaars en de verliezers groter worden.

* Ondermaatse groei: Een groei die onder het gemiddelde of onder de verwachtingen blijft.

Meer vooruitzichten voor aandelen

VORIG ARTIKEL

Hoe veranderen de mogelijkheden binnen Aziatische aandelen na COVID-19?

Andrew Gillan onderzoekt de impact van de pandemie op Aziatische aandelen en legt uit waarom structurelegroeiverhalen intact blijven.

VOLGEND ARTIKEL

Beleggen in gezondheidszorg na COVID-19

De verregaande inspanningen van de gezondheidszorg in de strijd tegen COVID-19 zouden op lange termijn positief kunnen uitpakken voor de sector, zegt Andy Acker.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Voor promotiedoeleinden.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Fund (het "Fonds") is een Luxemburgse SICAV die op 26 september 2000 is opgericht, beheerd door Henderson Management S.A.
  Specific risks
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Opkomende markten stellen het Fonds bloot aan een hogere volatiliteit en een hoger verliesrisico dan ontwikkelde markten. Ze zijn gevoelig voor ongunstige politieke en economische gebeurtenissen en ze zijn mogelijk minder goed gereguleerd en beschikken mogelijk over minder degelijke bewaar- en vereffeningsprocedures.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.