Jamie Ross, portefeuillebeheerder Europese aandelen, stelt dat een gedisciplineerde, evenwichtige aanpak in 2021 van cruciaal belang zal zijn voor deze vermogenscategorie.

Kernpunten:

  • Vasthouden aan een solide en herhaaldelijk toepasbaar beleggingsproces is van cruciaal belang als de markten volatiel zijn. Daarom zullen we in 2021 vasthouden aan onze gedisciplineerde aanpak.
  • Een evenwichtig standpunt is volgens ons belangrijk nu we 2021 ingaan, omdat dit ons in staat stelt flexibel over te stappen op defensieve of cyclische bedrijven, afhankelijk van hoe snel de situatie normaliseert.
  • De 'virtualisatie van het leven' en duurzaamheid zijn volgens ons de belangrijkste beleggingsthema's die door de coronacrisis in een stroomversnelling terecht zijn gekomen.

2020 was een bijzonder volatiel jaar en bleek een uitstekende test voor onze beleggingsaanpak. We zijn sterk overtuigd van het belang van een solide, herhaaldelijk toepasbaar beleggingsproces dat tot gedisciplineerde en niet-emotionele besluitvorming dwingt. Door streng vast te houden aan de scoringsmethode van ons systematisch beleggingsproces voerden we dit jaar twee belangrijke wijzigingen in onze positionering door. Ten eerste profiteerden we tegen het dieptepunt van de crisis van de gedaalde koersen door drie nieuwe beleggingen te initiëren en daarnaast verlegden we tegen het einde van het jaar het accent van de portefeuille om van de heropening van de economie te kunnen profiteren. Dit jaar heeft ons vertrouwen in ons beleggingsproces versterkt, en we zullen onze gedisciplineerde aanpak dan ook handhaven.

Positionering voor een terugkeer naar 'normaal'

Er zijn twee zaken die we als bijzonder relevant voor 2021 beschouwen.

Ten eerste zou 2021, na de ernstige verstoringen door de coronacrisis in 2020, het jaar moeten worden waarin de wereld naar een normale situatie begint terug te keren. Dit betekent dat beleggingen die in 2020 goed uitpakten, wel eens niet de beste beleggingen voor 2021 kunnen zijn. We zullen moeten besluiten of we defensieve bedrijven - waarvan de winsten tijdens economische achteruitgang relatief stabiel blijven - in portefeuille blijven houden, of dat we overstappen op bedrijven die profiteren van de heropening van de wereldeconomie.

In aanloop naar de aankondiging van het Pfizer-vaccin en in de dagen erna, besloten we de positionering van de portefeuille te verschuiven naar een veel evenwichtiger standpunt dat we tot 2021 zullen blijven innemen. We hebben een aantal aantrekkelijke beleggingskansen gevonden in diverse, meer cyclische bedrijven waarvoor we een aanzienlijke rendementsverbetering (rendement op belegd kapitaal of rendement op materieel eigen vermogen in het geval van banken) hebben geprognotiseerd zodra het leven weer 'normaal' wordt. Voorbeelden hiervan zijn auto-onderdelen en tractorfabrikanten, luchtvaartmaatschappijen en banken.

Ten tweede, en gerelateerd aan het eerste punt, zal Covid-19 blijvende gevolgen hebben voor een aantal bedrijven. In veel gevallen heeft de pandemie gezorgd voor een versnelling van de structurele verandering die al een tijd aan de gang was. Hoewel dit mijn eerste punt enigszins tegenspreekt, kan het langetermijneffect er wel eens uit bestaan dat bedrijven die 'profiteerden' van de coronacrisis, hier als beter gepositioneerde ondernemingen uitkomen.

In ons streven om onze portefeuilles in 2021 voor een cyclisch herstel te positioneren, is het belangrijk dat we de structurele veranderingen die er gaande zijn, niet uit het oog verliezen.

De versnelde invoering van virtualisatie

Ik zal het punt toelichten dat ik onder structurele verandering noemde.

De 'virtualisatie van het leven' is een belangrijk thema voor veel van onze beleggingen. Na de crisis zullen consumenten veel meer bereid zijn online transacties te doen, te vergaderen, sociale contacten te onderhouden en medisch advies te krijgen. Deze onderwerpen speelden al voor de crisis maar de snelheid waarmee ze gemeengoed werden, is toegenomen. Bedrijven als maaltijdbezorgdiensten, online apotheken, bedrijven die zendmasten exploiteren en de gaming-industrie zullen allemaal profiteren van de door Covid-19 versnelde, structurele verandering.

Ook duurzaamheid beschouwen we als een kernthema. Door de crisis zullen we meer aandacht krijgen voor de wereld om ons heen en de uitdagingen waarvoor onze maatschappij zich gesteld ziet. Duurzaamheid is ook een onderwerp dat voor de crisis steeds belangrijker werd, maar dat na de crisis nog belangrijker zal worden. Wat ons betreft is dit een thema dat nog decennialang, in plaats van jarenlang, van belang blijft.

Groei versus waarde in 2021

Jarenlang werd er de voorkeur gegeven aan groei in plaats van aan waarde. In een situatie met lage rentes en lage inflatie was dit symptomatisch. In de afgelopen maanden begon waarde beter te presteren dan groei, aangevoerd door de hoop rond de economische gevolgen van de heropening van de wereldeconomie. Groei versus waarde is dus een belangrijke grafiek om in 2021 in de gaten te houden als u wilt weten of het economische herstel versnelt of vertraagt. Aandelen gedragen zich vaak als een voorspellende factor voor verandering.

Begrippenlijst

Cyclische aandelen – aandelen van bedrijven die duurzame consumentenartikelen verkopen, zoals auto's, of van industrieën die zeer gevoelig zijn voor veranderingen in de economie, zoals mijnbouwbedrijven. In vergelijking met niet-cyclische bedrijven wordt de koers van aandelen en obligaties die zijn uitgegeven door cyclische bedrijven doorgaans sterk beïnvloed door ups en downs van de algemene conjunctuur.

Groeiaandelen – aandelen in bedrijven waarvan beleggers verwachten dat ze aanzienlijk sneller zullen groeien dan de markt.

Waardeaandelen – aandelen van bedrijven waarvan gedacht wordt dat ze door de markt/beleggers ondergewaardeerd zijn.