Hamish Chamberlayne, hoofd Wereldwijde duurzame aandelen, bespreekt het verloop van 2021 tot nu toe en blikt vooruit naar de kansen in de wereld van duurzaamheid.

Kernpunten:

  • De economisch sterkste landen hechten steeds meer belang aan duurzaamheidsinitiatieven, en pakken de koolstofuitstoot en elektrificatie aan met politieke en fiscale steun.
  • De vraag naar halfgeleiders loopt op doordat de steeds verdergaande digitalisering meer datacentra nodig maakt.
  • Op korte termijn verwachten we enige normalisering en een terugkeer naar het gemiddelde. Toch blijven we van mening dat deze pandemie een aantal trends versneld en stevig verankerd heeft, waardoor veel van de recente maatschappelijke en economische veranderingen blijvend zullen zijn.

De rally op de wereldwijde aandelenmarkten, die al bijna een jaar duurde, zette zich in het eerste kwartaal van 2021 voort, aangevoerd door de economisch gevoeligere en rentegevoeligere sectoren van de markt. De coronapandemie is inmiddels een jaar onderweg en er is aanzienlijke voortgang geboekt met vaccinatieprogramma's, hoewel het succes daarvan van land tot land verschilt. Ondanks de zorgen over nieuwe virusmutaties, lijkt het er zeker op dat de spelers op de aandelenmarkten de verdere versoepeling van de maatregelen en een pad naar normalisering van de bedrijvigheid hebben ingeprijsd.

Amerikaanse president Biden zet grote stappen in duurzaamheid

Vanuit duurzaamheidsoogpunt zijn we blij met de stappen die de nieuwe Amerikaanse regering zet in de aanpak van de klimaatverandering. De keuze voor de personen die Biden in zijn kabinet heeft aangesteld geeft duidelijk aan dat klimaatverandering een prioriteit is voor deze regering. De belangrijkste functies gingen naar specialisten op het gebied van duurzame energie en duurzame investeringen, gezondheidszorgexperts, milieurechtadvocaten en voorvechters van koolstofneutraliteit. Ook de aanstelling van een Nationale Klimaatadviseur - Gina McCarthy, voormalig hoof van de Environmental Protection Agency (EPA) onder Obama - is duidelijk het gevolg van de intentie om de klimaatzorgen aan te pakken. McCarthy wil van klimaat, gelijkheid en het scheppen van banen speerpunten voor de hele regering te maken.

Naast deze aanstellingen kennen we nu ook de details van Joe Biden's fiscale stimuleringsplan ter hoogte van meer dan 2 biljoen dollar, het American Jobs Plan. Het plan raakt aan veel aspecten van de Amerikaanse economie, maar het versnellen van de overgang naar een groenere, schonere, gezondere Amerikaanse economie en maatschappij vormt duidelijk de kern ervan. In de wet is een groot aantal maatregelen opgenomen voor schoner drinkwater, het elektrificeren van een deel van de schoolbussen, de aanpassing van gebouwen zodat ze aan hogere milieunormen voldoen, het verder terugdringen van het gebruik van kolen en gas in de energiemix, belastingvoordelen voor elektrische auto's en, meer in het algemeen, om te investeren in de infrastructuur voor elektriciteit en duurzame energie van het land.

Wereldwijd werken aan de verlaging van de koolstofuitstoot

Naast de VS hebben ook de meeste andere economisch sterke landen veel duurzaamheidsinitiatieven genomen. Eind vorig jaar kwam China met een omvangrijk plan om de koolstofuitstoot te verlagen, breidde Duitsland de subsidies voor elektrische auto's uit, en wil het VK alle Britse huizen in 2030 op windenergie hebben aangesloten.  Als beleggers in duurzame aandelen zijn we blij met deze aanstellingen en investeringsplannen. We besteden veel tijd aan het zoeken naar bedrijven en businessmodellen die zich volgens ons aan de juiste kant van duurzaamheidstrends bevinden, en we denken dat de toegenomen beleids- en fiscale steun voor de klimaatagenda overal ter wereld ons beleggingsuniversum en mogelijke beleggingsrendementen vergroot.

Vraag naar halfgeleiders schiet omhoog

Een van de meest opmerkelijke economische ontwikkelingen van dit kwartaal bleek het tekort aan halfgeleiders te zijn, wat de productie van auto's, witgoed, computers en smartphones hindert. Doordat de economie als gevolg van de pandemie versneld digitaliseerde, is de vraag naar halfgeleiders gigantisch toegenomen. De uitbreiding van datacentra, de vraag naar mobiele diensten en gameconsoles en de toenemende digitalisering van voertuigen, droegen verder bij aan de toegenomen vraag.

Ondertussen veroorzaakten natuurrampen die in zowel Japan als Texas fabrieken troffen, voor een afgenomen productie, die nog verder terugliep door de sancties die er aan een aantal Chinese fabrikanten werden opgelegd. Sommige halfgeleiderfabrikanten besloten hierop hun plannen voor kapitaalinvesteringen uit te breiden en daarbij gebruik te maken van de fiscale steun die er in de VS gegeven wordt aan de uitbreiding van de binnenlandse productie. Het gevolg daarvan was dat de aandelenkoersen van veel aan halfgeleiders gerelateerde bedrijven stegen, waarvan onze posities in Lam Research en ASML duidelijk profiteerden.

De aandelenkoers van Tesla bleef in de eerste helft van het kwartaal stijgen, aangejaagd door de aankondiging van recordhoge productiecijfers in het voorgaande kwartaal. De onthulling dat het bedrijf een aanzienlijk kapitaal in bitcoins had belegd zorgde echter voor vragen over de governance-structuur en het gebruik van bedrijfsmiddelen om de hobbyprojecten van CEO Elon Musk te financieren. Voor onze positie in Tesla hebben we altijd een afgewogen, risicobewuste benadering gehandhaafd, en we zagen de sterkte van het begin van het jaar als een kans voor verdere winstneming en om de omvang van de positie te verkleinen.

Het verband tussen digitalisering, elektrificeren en verlaging van de koolstofuitstoot

Digitalisering, elektrificeren en verlaging van de koolstofuitstoot. Als we de beleggingsthema's moesten karakteriseren waarop we ons het meest richten, dan zouden dat deze drie zijn. Volgens ons zijn dit de ontwikkelingen die gevolgen hebben voor elke sector en voor ieder hoekje van de wereldeconomie. Deze thema's, die inmiddels gemeengoed zijn, werden door de gebeurtenissen van het afgelopen jaar nog versneld, wat volgens ons een positieve invloed heeft op zowel maatschappelijke als milieu gerelateerde duurzaamheidsdoelstellingen. Digitalisering speelt een positieve rol bij economische ontwikkeling en maatschappelijke bewustwording, en we zien ook een direct verband tussen digitalisering en een koolstofarme economie. Het is belangrijk om te erkennen dat deze trend van invloed is op alle sectoren en dat de afbakening tussen de verschillende sectoren hierdoor vervaagt. Veel mensen noemen dit de vierde industriële revolutie.

Vooruitzichten

Maar wat zien we als we naar de toekomst kijken? Als we naar de prognoses voor de markten kijken en beleggingskansen willen vinden, is het verstandig om onderscheid te maken naar de korte en de lange termijn. Op de korte termijn zijn we ons ervan bewust dat de waarderingen in sommige delen van de markt hoog zijn. Door het extreem accomoderende monetaire beleid en centrale banken die zich inzetten voor de ondersteuning van verdere groei, zijn de omstandigheden gunstig voor de aandelenmarkten. We worden echter ook gevoeliger voor de waarderingen op korte termijn. Daarom blijven we onze portefeuillesamenstelling gedisciplineerd handhaven.

Als we naar de komende paar jaar kijken, zijn we optimistisch. We zien een aantal zeer standvastige, solide en rendabele beleggingstrends die uitstekend aansluiten bij het duurzaamheidsthema. Met een Amerikaanse president die pro-klimaat is, de Europese Unie (EU) die klimaat gerelateerde beleggingen centraal stelt in haar economische herstelplan en China dat onlangs opnieuw liet weten zich in te zetten voor groene investeringen en vermindering van koolstofuitstoot, staan alle seinen op groen voor een wereldwijd synchroon verlopende explosie aan investeringen in schone energie en technologie. Naarmate er meer gevaccineerd wordt, verwachten we enige normalisatie en terugkeer naar het gemiddelde, maar we blijven van mening dat deze pandemie een aantal trends versneld en stevig verankerd heeft waardoor veel van de recente maatschappelijke en economische veranderingen blijvend zullen zijn.

Begrippenlijst

Fiscaal beleid is het overheidsbeleid inzake de bepaling van belastingtarieven en uitgavenniveaus. Fiscale stimulering verwijst naar een verhoging van de overheidsuitgaven en/of een verlaging van belastingen.

Monetair beleid heeft betrekking op het beleid van een centrale bank dat erop gericht is de inflatie en de groei van een economie te beïnvloeden. Dat houdt onder meer in dat de rentevoeten en de geldtoevoer onder controle worden gehouden. Monetaire stimulering verwijst naar het verhogen van de geldtoevoer en het verlagen van de leenkosten door een centrale bank.