Voor individuele beleggers in Nederland

Wereldwijde duurzame aandelen: nieuws en opportuniteiten (november 2021)

Hamish Chamberlayne, CFA

Hamish Chamberlayne, CFA

Hoofd wereldwijde duurzame aandelen | Portefeuillebeheerder


1 nov 2021

Hamish Chamberlayne, CFA | Hoofd wereldwijde duurzame aandelen kijkt terug op het laatste kwartaal van 2021 en vooruit naar de kansen in de wereld van duurzaamheid.

Kernpunten

 • Bewijzen voor klimaatverandering stapelden zich dit kwartaal op in de vorm van ontmoedigende berichten van het PICC en klimaatrampen als overstromingen en bosbranden, die de voedselvoorraad aantastten.
 • Het spanningsveld tussen langjarige groei en de herstelhandel van na de pandemie was een dominant thema en aan het einde van het kwartaal leverden de financiële sector, energie en informatietechnologie de beste prestaties.
 • Omdat ze de drijvende kracht zijn achter een duurzame wereldeconomie, blijven we ons richten op digitalisering, elektrificatie en verlaging van de koolstofuitstoot.

In het afgelopen jaar werden de aandelenbeurzen van alle kanten opgestuwd. Monetaire en fiscale stimuleringsmaatregelen hielden consumenten en bedrijven tijdens de lockdowns overeind. Veel bedrijven bleken uitstekend in staat zich aan deze nieuwe wereld aan te passen en zetten hun fysieke bedrijfsmodellen om in digitale en virtuele versies. Doordat reizen en uitgaan niet mogelijk was, werden uitgaven aan ervaringen door veel consumenten omgezet in uitgaven aan spullen, waardoor winsten op onverwachte plekken toenamen. De toegenomen vraag, gekoppeld aan een strenge beteugeling van bedrijfsuitgaven, leidde tot een indrukwekkende operationele hefboomwerking en een sterke algemene winstgroei. Dit gebeurde allemaal tegen een achtergrond van langer aanhoudende lage renteverwachtingen.

Warehouse - Supply Chain

De ooit zo efficiënt lijkende internationale toeleveringsketens bleken echter niet bestand tegen de sterk toegenomen vraag, getuige de ernstige transportproblemen en fabriekssluitingen als gevolg van het gebrek aan arbeidskrachten door covid. Dit leidde tot prijsstijgingen, hogere renteverwachtingen, en zorgen over het vermogen van bedrijven om de verwachte volumes te leveren tegen de aangegeven kosten. Voeg daar de zorgen aan toe over de schuldenlast van Chinese vastgoedontwikkelaars, naast de onzekerheid over het Chinese overheidsbeleid, en je begrijpt waarom wereldwijde aandelen dit kwartaal vlak presteerden.

Als aandelenbeleggers zijn we gefascineerd door deze macro-, micro- en aandelenmarktdynamiek en volgen we die belangstellend. Maar als op duurzaamheid gerichte aandelenbeleggers gaat onze aandacht vooral uit naar de komende gebeurtenissen die duidelijk moeten maken op welke manier we ons naar een duurzamere wereldeconomie ontwikkelen.

Klimaatverandering op papier en in werkelijkheid

We werden van twee kanten gewaarschuwd: door de publicatie van het zesde rapport van de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en de tastbare en dramatische gevolgen van de klimaatverandering voor de wereldwijde voedselvoorraad. Een van de opvallendste resultaten uit het IPCC-rapport was dat zelfs in het scenario van de meest ambitieuze uitstootvermindering er naar schatting minder dan 50% kans is dat we onder het doel van 1,5 graad opwarming uit het Akkoord van Parijs zullen blijven. Daarnaast mag in dat geval de industriële uitstoot tegen de huidige emissiewaarden nog maar vijftien jaar duren.

Wildfire

Ook de vele landbouwproblemen die wereldnieuws werden, bewezen de gevaren die klimaatverandering met zich meebrengt. Denk aan de strenge vorst in Brazilië, vernietigende overstromingen in China en Duitsland, en de droogte en bosbranden in de VS en Canada. De schade aan oogsten en de daaropvolgende voedseltekorten en dramatische prijsstijgingen waren nog een waarschuwing dat klimaatverandering onze economie en maatschappij nu al treft, en niet in een verre toekomst.

Bemoedigende voortgang naar een duurzame wereldeconomie

Alleen het in balans brengen van 'strenge' maatregelen was al bemoedigend. Dat gebeurde met een aantal opmerkelijke beleidsaankondigingen, zoals het 'Fit for 55'-pakket van de Europese Unie (EU). Het pakket bestaat uit gedetailleerde wetsvoorstellen, die ervoor moeten zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 minstens 55% lager is. We zagen dat ook in het energieplan van de Japanse overheid. Die wil het percentage fossiele brandstoffen in de mix voor elektriciteitsopwekking in het land verlagen van 75% in 2020 tot 41% in 2030. En we zagen het in een aantal van de innovatieve oplossingen die de bedrijven die wij spreken, ontwikkelen om deze problemen aan te pakken. Denk hierbij aan gepatenteerde technologieën om koolstof af te vangen tijdens de productie van cement (een van de grootste bronnen van industriële vervuiling) of aan de ontwikkeling van elektrisch aangedreven luchtvaartuigen voor korte afstanden. Zowel beleid als innovatie leiden ons naar een duurzamere toekomst, en dat geeft ons zeker hoop.

Binnenkort gaat de COP26 in Glasgow van start. Regeringsvertegenwoordigers van meer dan 190 landen zullen hier twaalf dagen lang spreken over de aanpak van de klimaatverandering. In het afgelopen jaar hebben de regeringen van de meest invloedrijke landen ter wereld diverse ambitieuze doelen gesteld om de klimaatverandering aan te pakken, en we verwachten dat deze doelstellingen en actieplannen tijdens de COP26 verder worden uitgewerkt. De opwarming van de aarde beperken tot 1,5°C is van cruciaal belang, en we hopen dat er verdere afspraken voor de toekomst gemaakt zullen worden.

Dit kwartaal hebben we onszelf een aantal vragen gesteld.

Als we een periode van aanhoudende inflatie ingaan, moeten we dan efficiënter te werk gaan, en meer met minder doen? We denken dat dit inderdaad zo is, en daarom blijft efficiëntie een van onze tien positieve impact-thema's. Na deze lange periode van relatieve kalmte op de wereldwijde aandelenbeurzen had er al lang sprake moeten zijn van hogere volatiliteit. Nu de wereldeconomie kampt met toeleveringsproblemen en bedrijven te maken hebben met inflatiedruk verwachten we dat die niet zal uitblijven. We houden echter altijd in ons achterhoofd dat hogere prijzen de kiem leggen voor hun eigen vernietiging. Bedrijven gaan dan immers investeren in efficiëntie of vervanging. Uiteindelijk beschouwen we een inflatoire omgeving als stimulerend voor de groei van bedrijven met solide businessmodellen die een positieve impact op het milieu en de maatschappij hebben.

Semiconductor shortage

Leidt het wereldwijde tekort aan halfgeleiders tot een piek in de vraag naar de ontwikkelaars en fabrikanten van deze cruciale onderdelen? En wordt deze cyclische sector dan een sector van structurele groei? Zullen de stijgende prijzen van fossiele brandstoffen de behoefte aan meer, en niet minder, investeringen in duurzame voertuigen, technologieën en de bijbehorende infrastructuur aanzwengelen? En zullen de onthullingen van de Facebook-klokkenluider ervoor zorgen dat er nog meer aandacht komt voor de bedrijfscultuur, missie en management-ethiek van de bedrijven waarvan onze pensioenfondsen en langetermijnspaarders aandeelhouders zijn? Wij denken dat het antwoord op al deze vragen 'ja' is.

Een selectie en mix van topbedrijven

Een van de belangrijkste thema's op de wereldwijde aandelenmarkten was dit jaar het spanningsveld tussen langjarige groei en het herstel van de economie na de pandemie. In de eerste helft van het derde kwartaal rapporteerden veel van de bedrijven die blootgesteld zijn aan langjarige groeitrends uitstekende halfjaarresultaten. Sectoren als informatietechnologie en gezondheidszorg presteerden zelfs boven verwachting. Tegen eind augustus begon het tij echter te keren doordat bevoorradingsproblemen en de aanhoudende inflatie de draai naar meer cyclische delen van de markt versnelden. Hierdoor eindigden de wereldwijde aandelenmarkten het kwartaal vrijwel ongewijzigd en leverden financiële dienstverlening, energie en informatietechnologie de beste prestaties.

Op aandelenniveau waren de drie grootste bijdragen aan het rendement in het derde kwartaal afkomstig van de ontwikkelaar van projectmanagementsoftware Atlassian, internationale verzekeringsmaatschappij AON en fabrikant van fietsonderdelen Shimano.

Atlassian ontwikkelt collaboratieve projectmanagementsoftware, voornamelijk voor IT-ontwikkelaars, en is in zijn sector inmiddels de standaard en een van de meest gebruikte toepassingen. Het bedrijf ziet het als zijn missie om de kracht van elk team optimaal te benutten, en om daarbij hun impact op de planeet en de maatschappij in het oog te houden. Het bedrijf rapporteerde in juli een indrukwekkende winst over het vierde kwartaal. De transitie naar een cloud-based model joeg de vraag verder aan, en leidde tot een versnelling van de productontwikkeling en toenemend gebruik door klanten. Elders stegen de aandelen van AON nadat de overname van Willis Towers Watson wederzijds met minimale impact werd afgerond. Door de hoge retentiegraad en solide marges leverde AON bovendien sterke resultaten in juli. Nieuwe en complexe risico's als klimaatverandering en cyberdreigingen worden steeds belangrijker. Door hierop in te spelen, positioneert AON zich succesvol als marktleider. Het bedrijf kan deze risico's voor zijn klanten verkleinen, en heeft volgens ons daarom veel positieve impact. Shimano is EM equities: notes from the road in China | Janus Henderson Investors

wereldmarktleider op het gebied van fietsonderdelen, en staat bekend om zijn kwalitatief hoogwaardige producten. Het aantal orders nam flink toe doordat er op de consumentenmarkt grote schaarste aan fietsonderdelen is. Door de structurele leefstijlveranderingen op het gebied van vrije tijd en transport aan het begin van de pandemie is de wereldwijde vraag naar fietsen enorm gestegen. Naast dat Shimano een gezonde leefstijl bevordert, moedigen de producten van het bedrijf ook het gebruik van een duurzaam vervoermiddel aan, wat in grote delen van de wereld wordt toegejuicht.

Chinese tegenwind nadelig voor de bedrijvigheid

Laserfabrikant IPG Photonics, de financiële technologieontwikkelaar Linklogis, en ontwikkelaar van CRM-software Zendesk drukten de kwartaalresultaten het sterkst. Hoewel IPG Photonics (IPGP) een sterke omzetgroei ten opzichte van vorig jaar liet zien, werden de verwachtingen voor augustus niet waargemaakt en daalde de aandelenkoers. De zwakte werd veroorzaakt door tegenvallende prestaties in China, waar de industriële bedrijvigheid te lijden had van stroomonderbrekingen, uitbraken van de deltavariant en vertraging in de vastgoedsector. We blijven enthousiast over IPGP vanwege de efficiënte lasertechnologie die volop toepassingen kent in industriële productieprocessen, medische technologie en consumentenamusement.

Linklogis, waar we bij de beursintroductie in de eerste helft van het jaar instapten, kende een moeizame start als beursgenoteerd bedrijf. Het bedrijf gebruikt kunstmatige intelligentie en blockchain-technologie om de kosten van aanvoer en geleend werkkapitaal voor kleine en middelgrote bedrijven in China te verlagen. Door vorderingen op grotere bedrijven onder te brengen in een blockchain kunnen ze deze als een vorm van zekerheid gebruiken om toegang te krijgen tot goedkopere kredietfinanciering van de bankensector. Hierdoor neemt de bedrijvigheid in die sector aanzienlijk toe, wat weer van cruciaal belang is voor de werkgelegenheid en inkomensgroei in China. Het bedrijf heeft sinds kort te maken met tegenwind nu de Chinese vastgoedsector, die een van de belangrijkste eindmarkten is voor het bedrijf, onder streng toezicht staat vanwege de financiële problemen van een aantal van de grootste vastgoedontwikkelaars. Aandelen Zendesk daalden ondanks een omzetgroei van bijna 30% en een sterk toegenomen productadoptie. Zendesk helpt zijn klanten hun helpdesk voor klanten op te zetten en te beheren, wat voor bedrijven van cruciaal belang is om hun klantrelaties te verbeteren. Hun producten bieden organisaties de flexibiliteit om zich te richten op innovatie en productiviteit. De waarde van Zendesks aanbod zal dankzij de voortschrijdende digitalisering blijven toenemen.

Gefocust blijven op langdurige duurzaamheidsthema's

We blijven ons richten op digitalisering, elektrificatie en verlaging van de koolstofuitstoot, die de aanjagers van de wereldeconomie worden en de basis vormen voor onze beleggingsbeslissingen en portefeuillesamenstelling. Onze beleggingsstrategie draait om het identificeren van bedrijven die zich aan de juiste kant van deze langjarige duurzaamheidsthema's bevinden, en die een positieve rol spelen in de transformatie naar een duurzamere wereldeconomie. We blijven zoeken naar bedrijven met interessante groeikansen, een innovatiecultuur en financiële veerkracht.

 

Begrippenlijst:

Overname: Een zakelijke transactie waarbij een bedrijf de meeste of alle aandelen van een ander bedrijf koopt om zeggenschap over dat bedrijf te krijgen.

Cyclisch: Cyclische sectoren zijn gevoelig voor vraag en aanbod en presteren vaak beter in tijden van economische voorspoed. Daarentegen genereren cyclische bedrijven minder omzet bij economische tegenslag.

Fiscaal beleid: Overheidsbeleid met betrekking tot belastingtarieven en uitgaveniveaus. Dit staat los van monetair beleid dat normaliter door een centrale bank wordt vastgesteld.

Inflatie: De mate waarin de prijzen van goederen en diensten in een economie stijgen.

Hefboomwerking (leverage): Het bedrag aan schulden dat gebruikt wordt voor de financiering van bedrijfsactiviteiten.

Monetair beleid: het beleid van een centrale bank dat erop gericht is de inflatie en de groei van een economie te beïnvloeden. Dat houdt onder meer in dat de rentevoeten en de geldtoevoer onder controle worden gehouden. Monetaire stimulering verwijst naar het verhogen van de geldtoevoer en het verlagen van de leenkosten door een centrale bank.

Volatiliteit: Maatstaf voor de beweeglijkheid van de koers van een portefeuilleeffect of index.

 

 

The rate

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.