Zorg ervoor dat Javascript is ingeschakeld voor de toegankelijkheid van de website De kracht van duurzame beleggingen in uw portefeuille - Janus Henderson Investors
Voor individuele beleggers in Nederland

De kracht van duurzame beleggingen in uw portefeuille

In de voorlaatste aflevering van de videoserie over thematisch beleggen van het Portfolio Construction and Strategy (PCS)-team bespreekt Matthew Bullock, EMEA Head of Portfolio Construction and Strategy, wat een duurzame allocatie kan betekenen voor een portefeuille.

Matthew Bullock

Matthew Bullock

EMEA hoofd Portefeuilleopbouw en Strategie


Sabrina Denis

Sabrina Denis

Senior portefeuillestrateeg


Mario Aguilar De Irmay, CFA

Mario Aguilar De Irmay, CFA

Senior portefeuillestrateeg


20 mrt 2024
3 minuten kijken

Kernpunten

  • Aanhoudende wereldwijde milieu- en maatschappelijke trends, zoals klimaatverandering en demografische verschuivingen, zorgen ervoor dat beleggers steeds vaker bedrijven overwegen die een positieve impact hebben en waarschijnlijk de 'winnaars' van morgen zullen zijn.
  • Portefeuilleanalyse suggereert dat het toevoegen van duurzame beleggingen aan klassieke portefeuilles geen significante invloed heeft op risico, maar wel het rendement kan verbeteren. Beleggers moeten zich echter bewust zijn van de voorkeur voor large-caps die veel ESG-indices hebben.
  • Ons deskundige PCS-team kan ondersteuning op maat bieden voor het opnemen van duurzame beleggingen in portefeuilles. Met behulp van de EDGE-analysetool van Janus Henderson zorgen wij ervoor dat beleggers weloverwogen beslissingen kunnen nemen, in lijn met hun financiële doelstellingen en het evoluerende landschap van duurzaam beleggen.

Duurzaam beleggen is een van de vier sectoren die we bij Janus Henderson hebben geïdentificeerd als beleggingssector met aanzienlijke groeimogelijkheden.

Het lijdt geen twijfel dat duurzaam beleggen en de milieu- en maatschappelijke megatrends die de wereldeconomie vandaag en in de toekomst vormgeven, de wind in de rug hebben.

We zijn getuige van een generatiewisseling waarbij we te maken hebben met klimaatverandering, een vergrijzende bevolking, eindige natuurlijke hulpbronnen en een snelgroeiende bevolking.

Beleggers over de hele wereld passen dan ook terecht hun portefeuilles aan om bedrijven te ondersteunen die een positieve verandering proberen te realiseren, maar ook om zich te positioneren voor de waarschijnlijke uptrend door de winnaars van morgen vandaag al te identificeren.

Het is echter van groot belang dat beleggers op voorhand nadenken over de impact van eventuele portefeuilleaanpassingen, zoals het verhogen van de blootstelling aan duurzame beleggingen.

Laten we eens kijken wat er gebeurt als we duurzame beleggingen toevoegen aan een klassieke aandelenportefeuille.

Met behulp van onze eigen Janus Henderson EDGE-tool, gaan we in dit voorbeeld uit van een standaard aandelenblootstelling in de vorm van de MSCI All Country World Index. Vervolgens kijken we wat er gebeurt als we blootstelling toevoegen aan een brede duurzame index, in dit geval de MSCI World ESG Leaders Index.

Zoals we hier kunnen zien, heeft het toevoegen van de ESG-allocatie aan de portefeuille zeer weinig invloed op het risico. Sterker nog, het is bijna identiek. Historisch gezien zouden we ook het rendement hebben zien stijgen!

Hetzelfde kan gezegd worden van de drawdowns, die ook weinig veranderen.

We zien echter dat de ESG-index meer agnostisch is tussen large-capwaarde en large-capgroei. Daar willen we dus rekening mee houden bij het bepalen van de juiste mix van onze vermogensallocatie.

Nu weten we dat duurzaam beleggen een zeer breed gebied is en dat een eenvoudige ESG-index geen juiste weergave is van wat veel beleggers doen.

Dit is waar we bij Janus Henderson met u willen samenwerken. Met Janus Henderson Edge kunnen we u helpen bij het herzien van uw portefeuille en de impact van mogelijke aanpassingen analyseren voordat ze worden doorgevoerd.

Het Janus Henderson Portfolio Construction & Strategy-team staat voor u klaar. Neem contact met ons op voor een persoonlijk portefeuilleadvies en om meer te horen over de trends die het beleggingsuniversum de komende tijd zullen vormgeven.

Dit zijn de standpunten van de auteur op het moment van publicatie en kunnen verschillen van de standpunten van andere personen/teams bij Janus Henderson Investors. Verwijzingen naar individuele effecten vormen geen aanbeveling om effecten, beleggingsstrategieën of marktsectoren te kopen, verkopen of aan te houden en mogen niet als winstgevend worden beschouwd. Janus Henderson Investors, zijn gelieerde adviseur of zijn medewerkers kunnen een positie hebben in de genoemde effecten.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Matthew Bullock

Matthew Bullock

EMEA hoofd Portefeuilleopbouw en Strategie


Sabrina Denis

Sabrina Denis

Senior portefeuillestrateeg


Mario Aguilar De Irmay, CFA

Mario Aguilar De Irmay, CFA

Senior portefeuillestrateeg


20 mrt 2024
3 minuten kijken

Kernpunten

  • Aanhoudende wereldwijde milieu- en maatschappelijke trends, zoals klimaatverandering en demografische verschuivingen, zorgen ervoor dat beleggers steeds vaker bedrijven overwegen die een positieve impact hebben en waarschijnlijk de 'winnaars' van morgen zullen zijn.
  • Portefeuilleanalyse suggereert dat het toevoegen van duurzame beleggingen aan klassieke portefeuilles geen significante invloed heeft op risico, maar wel het rendement kan verbeteren. Beleggers moeten zich echter bewust zijn van de voorkeur voor large-caps die veel ESG-indices hebben.
  • Ons deskundige PCS-team kan ondersteuning op maat bieden voor het opnemen van duurzame beleggingen in portefeuilles. Met behulp van de EDGE-analysetool van Janus Henderson zorgen wij ervoor dat beleggers weloverwogen beslissingen kunnen nemen, in lijn met hun financiële doelstellingen en het evoluerende landschap van duurzaam beleggen.