Gespecialiseerde aandelen

De innovatie binnen de gezondheidszorg komt in een stroomversnelling terecht.

Gespecialiseerde aandelen

De innovatie binnen de gezondheidszorg komt in een stroomversnelling terecht.

Portefeuillebeheerder Andy Acker bespreekt het ongehoorde aantal medische doorbraken in de gezondheidszorg en wat dat betekent voor de sector.

Hoofdpunten

  • Biofarmaceutische ondernemingen hebben in een recordtempo COVID-19-vaccins ontwikkeld. Terwijl de pandemie op haar laatste benen loopt, menen we dat de gezondheidszorg nog maar net begint aan haar succesverhaal.
  • Doordat de sector ziektebiologie steeds beter begrijpt, beschikt over geavanceerd cijfermateriaal en beroep kan doen op kapitaalinvesteringen, worden er heel wat nieuwe medicijnen goedgekeurd en worden er meer inkomsten gegenereerd.
  • Dat momentum kan nog groeien nu de sector zich meer en meer concentreert op onbeantwoorde medische noden inzake bijvoorbeeld kanker, auto-immuunziektes en diabetes, en ook meer kapitaal van investeerders aantrekt.
  • Het nieuws uit de gezondheidszorg werd het voorbije jaar grotendeels gedomineerd door de pogingen van de biofarmaceutische bedrijven om de COVID-19-pandemie te bedwingen. De inspanningen van de sector verdienen hun plaats in de recordboeken: in minder dan een jaar tijd werden er vaccins en behandelingen ontwikkeld om het nieuwe virus te bedwingen.

Het nieuws uit de gezondheidszorg werd het voorbije jaar grotendeels gedomineerd door de pogingen van de biofarmaceutische bedrijven om de COVID-19-pandemie te bedwingen. De inspanningen van de sector verdienen hun plaats in de recordboeken: in minder dan een jaar tijd werden er vaccins en behandelingen ontwikkeld om het nieuwe virus te bedwingen.

Terwijl de pandemie op haar laatste benen loopt, menen we dat de gezondheidszorg nog maar net begint aan haar succesverhaal. Vorig jaar keurde het Amerikaanse overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de voedsel- en medicijnveiligheid (de 'Food and Drug Administration' of FDA) 52 nieuwe geneesmiddelen goed, COVID-19-medicijnen niet meegeteld. Dat cijfer ligt dicht bij het record van 59 dat gevestigd werd in 2018. Nog indrukwekkender is dat het werd gerealiseerd ondanks de lockdownmaatregelen waardoor laboratoria moesten sluiten en waardoor de inspectie van geneesmiddelenproductielocaties vertraging opliep.1 Tegelijkertijd waren enkele van de eerste COVID-19-vaccins, die slechts gebruikt mochten worden in noodgevallen, gebaseerd op geavanceerde medische technieken die nog nooit buiten een onderzoekslaboratorium toegepast waren.

Figuur 1: Door de FDA goedgekeurde nieuwe geneesmiddelen


Bron: U.S. Food and Drug Administration, 31 december 2020.

Hoewel de COVID-19-pandemie sommige onderdelen van de wereldeconomie tot stilstand heeft gebracht, kunnen we dus wel stellen dat de innovatie binnen de gezondheidszorg in een stroomversnelling terechtkwam. We zijn van mening dat dat momentum, op basis van dat verhoogde innovatietempo en met steun van de financiële markten, de groei in de sector nog jaren kan aanstuwen.

Het innovatietempo binnen de gezondheidszorg neemt toe

De gezondheidszorg was in 2020 erg populair bij investeerders door het onderzoek naar COVID-19 en door de extreem lage rentevoeten, waardoor de sector meer kapitaal kon ophalen dan ooit tevoren. In totaal werd er vorig jaar 51 miljard USD risicokapitaal geïnvesteerd in de gezondheidszorg.2 In de biotechnologiesector gingen 84 bedrijven naar de beurs. Dat waren er 65% meer dan in 2019. Die bedrijven haalden meer dan 15 miljard USD op, ongeveer drie keer meer dan het jaar ervoor, en zagen de koers van hun aandelen gemiddeld met 89% stijgen dit jaar.3 Ondertussen blijven de beursintroducties ('Initial Public Offerings' of IPO's) zich ook in 2021 snel opstapelen en wordt er verwacht dat de overvloedige financiering nog meer innovatie in de hand zal werken: 64% van de CFO's in de biotechnologiesector geven aan dat ze hun uitgaven inzake onderzoek en ontwikkeling ('research and development' of R&D) willen optrekken in 2021.4

Zelfs farmaceutische largecaps investeren meer in nieuwe behandelingen. Aangezien ze geld in overvloed hebben, maar ook geconfronteerd worden met heel wat octrooien die op het punt staan te vervallen, nemen de grote farmaceutische bedrijven een sluiproute naar innovatie door kleine en middelgrote biotechnologiebedrijven op te kopen, zoals in figuur 2 in de verf gezet wordt. Zo kondigde AstraZeneca in december aan dat ze 39 miljard USD veil had voor de aankoop van Alexion Pharmaceuticals, een gevestigde waarde in de biotechnologiesector die AstraZeneca in staat zal stellen uit te breiden naar de behandeling van zeldzame ziektes.

Figuur 2: Explosie van transacties - fusies en aankopen in de biotechnologiesector

Bron: Bloomberg, de gegevens hebben betrekking op transacties die werden aangekondigd of uitgevoerd tussen 1 januari 2016 en 11 maart 2021.

Onderzoek toont ook aan dat R&D in de farmaceutische sector steeds efficiënter wordt. Tijdens het preklinisch onderzoek maken bedrijven nu steeds meer gebruik van genetica om de werking van geneesmiddelen te controleren en gebruiken ze biomarkers om geschikte doelgroepen te identificeren. Beide aspecten hebben geholpen om het verloop in latere testfases te beperken. Farmaceutische bedrijven passen steeds vaker nieuwe werkingsmechanismen en nieuwe behandelingen toe bij het onderzoek naar genetisch bepaalde zeldzame aandoeningen, waardoor de kans groter is dat een geneesmiddel goedgekeurd zal worden.5

Laten we spinale musculaire atrofie (SMA) even als voorbeeld nemen. SMA is een erfelijke neuromusculaire aandoening die een negatieve invloed heeft op het vermogen van een kind om te zitten, wandelen en ademen, wat vaak leidt tot een levensverwachting van minder dan twee jaar. Eind 2016 keurde de FDA voor het eerst een behandeling voor SMA goed. Het ging om Spinraza, een geneesmiddel op basis van antisense dat het lichaam helpt bij de productie van een eiwit dat cruciaal is voor de werking van de motoneuronen, waar het SMA-lijders vaak misloopt. Vervolgens keurden de toezichthouders in 2019 een gentherapie ter behandeling van SMA goed, Zolgensma, en in 2020 een oraal te nemen geneesmiddel op basis van kleine moleculen met de naam Evrysdi. Zo werden er op slechts enkele jaren tijd drie geneesmiddelen ontwikkeld voor een tot op dat moment onbehandelbare genetische aandoening, elk met een andere werkingswijze.

Vorderingen en doorbraken

In heel wat ziektecategorieën worden vorderingen geboekt, waarbij kankerscreening een van de boeiendste is. De vroegtijdige opsporing van kanker kan de overlevingskans van patiënten drastisch verhogen. In klinische studies beoogt men door middel van bloedtesten op zoek te gaan naar de DNA- en RNA-fragmenten die door tumors worden vrijgegeven in de bloedbaan, zelfs voordat er kankersymptomen opduiken. De voorlopige resultaten zijn alvast veelbelovend – en wel in die mate dat er in 2020 twee van de koplopers in die specialisatie voor miljarden dollars werden overgenomen.

Vorig jaar bracht weer andere medische doorbraken met zich mee. Na decennialang onderzoek lijken wetenschappers er bijvoorbeeld eindelijk in geslaagd te zijn om doelgericht de tot kanker leidende mutatie KRASG12C te behandelen, die vooral opduikt bij long-, darm- en alvleesklierkanker. Die mutatie was uitzonderlijk moeilijk te bestrijden, maar onlangs kon een vergevorderde klinische studie positieve resultaten voorleggen met betrekking tot een nieuwe groep oncologische precisiemedicijnen, wat belangrijke gevolgen met zich meebrengt. Longkanker is bijvoorbeeld een van de meestvoorkomende types kanker en wordt elk jaar vastgesteld bij 228.000 Amerikanen. Middels de bestaande behandelingen is de overlevingskans erg klein voor diegenen in een gevorderd stadium.6

Ook op vlak van auto-immuunziektes was er goed nieuws. Myasthenia gravis is een aandoening waarbij een opeenstapeling van bepaalde antistoffen kan leiden tot een aanval op de zenuwen en de spieren. In 2020 toonde een kandidaat-geneesmiddel zijn waarde door gericht te gaan werken op de neonatale Fc-receptor die die antistoffen onder controle moet houden. Als die resultaten bevestigd worden in latere testfases, kan dat medicijn de weg vrijmaken voor een grote groep beloftevolle nieuwe behandelingen voor verschillende auto-immuunziektes.

Ten slotte wordt er heel wat interessante vooruitgang geboekt op het vlak van cel- en gentherapie. Aan het begin van 2020 had de FDA meer dan 900 aanvragen ontvangen om via klinische studies onderzoek te doen naar nieuwe geneesmiddelen met betrekking tot gentherapie.7 Men ontwikkelt momenteel de volgende generatie celtherapieën. Die zullen het mogelijk maken voor onderzoekers om in bulk kankerbestrijdende immuuncellen te produceren, waardoor zowel de kostprijs als de productietermijn van die hoogst doeltreffende geneesmiddelen zullen dalen.

Innovatie leidt tot hogere verkoopcijfers

De opwelling aan medische innovatie heeft een evenredige impact op de inkomsten in de biofarmaceutische sector. Vorig jaar was de verkoop van de succesvolste medicijnen in de biotechnologiesector goed voor bijna 300 miljard USD. Zoals getoond wordt in figuur 3, is dat ongeveer 50 keer meer dan twee decennia geleden. De stijgende wereldwijde vraag naar gezondheidszorg stuwt die groei mee aan. Tegelijkertijd worden er meer medicijnen ontwikkeld die gericht zijn op patiënten met hoge, onbeantwoorde medische noden. Tepezza werd bijvoorbeeld in januari 2020 goedgekeurd door de FDA als het eerste geneesmiddel voor de behandeling van endocriene oftalmopathie, een aandoening waarbij de oogspieren en het vetweefsel achter het oog ontstoken geraken. Het medicijn, dat ervoor kon zorgen dat patiënten verschillende invasieve operaties konden vermijden, werd snel aanvaard. Vorig jaar bedroegen de verkoopcijfers 820 miljoen USD, veel meer dan de verwachte 27 miljoen USD en een van de beste lanceringen van een geneesmiddel voor een zeldzame aandoening in de geschiedenis.8 Nog opmerkelijker is dat die explosieve groei plaatsvond tijdens de pandemie, waarbij de gewone medische zorg vaak beperkt was of uitgesteld werd.

Figuur 3: De verkoop van de succesvolste geneesmiddelen (in miljarden USD)

Bron: Janus Henderson, ISI Research. Gegevens per 31 december 2020. Succesvolste geneesmiddelen = producten met verkoopcijfers van meer dan 1 miljard USD.

Andere lanceringen ondervonden hinder van COVID en zullen het misschien beter doen in 2021. Zo vertraagt MiSight, een zachte contactlens die werd goedgekeurd door de FDA in november 2019, bijvoorbeeld de voortgang van myopie (bijziendheid) bij kinderen tussen 8 en 12 jaar oud. Het was daarentegen tijdens de pandemie niet altijd mogelijk om een opticien te bezoeken, wat tot teleurstellende verkoopcijfers heeft geleid. Ondertussen woonde dankzij de implementatie van opleidingsprogramma's op afstand ongeveer 15% van de clinici in de VS een opleiding inzake MiSight bij. Het is mogelijk dat de vraag zal toenemen wanneer kantoorbezoeken weer mogelijk worden. Ongeveer 30% van de wereldbevolking lijdt aan myopie, en er wordt verwacht dat dat cijfer zal toenemen tot 50% tegen 2050.9

Het volgende hoofdstuk: het internet van de gezondheidszorg

Zoals wordt aangetoond door MiSight, vindt er heel wat innovatie plaats in de gezondheidszorg. We zijn getuige van een ongekende combinatie van wetenschappelijke en technologische vorderingen inzake medische toestellen die het potentieel hebben om het leven van patiënten drastisch te veranderen. Eind 2019 kondigde farmareus Eli Lilly een samenwerking aan met Dexcom, een bedrijf dat CGM's (continuous glucose monitors) produceert. CGM's zijn kleine sensoren voor diabetici die voortdurend de bloedsuikerwaarden meten. Als de CGM gekoppeld wordt aan een insulinepomp, kan die automatisch insuline inspuiten bij patiënten wanneer nodig (zonder vingerpriktest). Hij kan ook gegevens verzenden naar een draadloos apparaat, zoals bijvoorbeeld een smartphone. Het samenwerkingsverband tussen Eli Lilly en Dexcom is erop gericht die gegevens te verzamelen en met behulp van machinaal leren tussen duizenden patiënten patronen te ontdekken die zouden kunnen leiden tot betere behandelingen voor diabetici.

We verwachten dat dat soort 'verbonden' gezondheidszorg populairder zal worden, zeker na COVID-19. Door de pandemie hebben we gemerkt hoe belangrijk het is om comorbiditeit onder controle te houden en om zorg te kunnen bieden vanop afstand. In de VS lopen er ongeveer 4 miljoen mensen rond waarvan bekend is dat ze lijden aan diabetes type 1 of intensieve type 2, waarvan er slechts respectievelijk 40% en 15% gebruik maken van CGM's. Zoals getoond wordt in figuur 4 lijden er nog 30 miljoen mensen aan niet-intensieve diabetes type 2, waarvan ongeveer 1% een CGM gebruikt. We zijn van mening dat het terugbetalingsbedrag zal stijgen en dat het gebruik sterk zal toenemen naarmate zorgaanbieders de mogelijke langetermijnvoordelen van die technologie steeds beter gaan begrijpen.

Figuur 4: Ruimte om te groeien

CGM's (apparaten die voortdurend de bloedsuikerwaarden meten) hebben nog maar een klein percentage van de aanzienlijke diabetesmarkt veroverd, waardoor een stijging van de verkoopcijfers mogelijk is.

Bron: Dexcom. De gegevens hebben betrekking op het totale aantal diabetici, opgedeeld volgens geografische locatie en type diabetes, per 31 december 2020, tenzij anders vermeld.

Een evenwicht zoeken tussen risico en opportuniteit

Het enthousiasme rond de lancering van de COVID-19-vaccins en de medische doorbraken hebben de aandelen van sommige bedrijven in de gezondheidszorg sterk doen stijgen, en vooral die van biotech-smallcaps die zich concentreren op de preklinische of vroege fases. We geloven dat voorzichtigheid geboden is: in veel gevallen werd de wetenschap nog niet bewezen en zijn er nog geen inkomsten. Onderzoek in de sector toont aan dat 90% van de potentiële geneesmiddelen het niet verder schopt dan de klinische studies. Daarnaast leert onze ervaring ons dat de analisten van Wall Street in 90% van de gevallen de bal misslaan bij hun inschatting van het commerciële potentieel van een nieuw geneesmiddel. In dat licht menen we dat beleggers kritisch moeten zijn en de waarderingen moeten afwegen tegen het neerwaarts risico.

Daarentegen bespeuren we ook ontluikende opportuniteiten. In vergelijking met de brede aandelenmarkt zijn het solden in de gezondheidszorg, met een toekomstige koers-winstverhouding (K/W) van 16,3 ten opzichte van 22,9 voor de S&P 500® Index10. De aandelen van de winstgevende biotechnologiebedrijven zijn nog goedkoper, met een gemiddelde toekomstige K/W van 11,1.11 Daarnaast werden er in 2020 honderd bedrijven toegevoegd aan de Nasdaq Biotechnology Index, wat betekent dat ze beschikken over een marktkapitalisatie van minstens 200 miljoen USD. Kortom, de sector groeit snel en heeft naar onze mening nog heel wat ruimte om te groeien in de komende maanden en jaren.

1U.S. Food and Drug Administration, 31 december 2020.

2'Health Care Investments and Exits,' jaarlijks verslag 2021, Silicon Valley Bank.

3Jefferies, 5 januari 2021.

4“The Biotech IPO Boom,” BDO-biotechnologiebriefing winter 2021, februari 2021.

5“The endless frontier? The recent increase of R&D productivity in pharmaceuticals,” The Journal of Translational Medicine, 2020.

6Cancer.net, per mei 2020.

7U.S. Food and Drug Administration, 28 januari 2020. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-continues-strong-support-innovation-development-gene-therapy-products

8Janus Henderson, bedrijfsrapporten. Gegevens per 31 december 2020.

9Janus Henderson, bedrijfsrapporten. Gegevens per 31 december 2020.

10Bloomberg, de gegevens werden gebaseerd op de geschatte inkomsten voor de komende 12 maanden voor de S&P 500 Health Care sector en the S&P 500 Index per 15 maart 2021. De S&P Health Care Sector omvat de bedrijven uit de S&P 500 die zijn aangemerkt als onderdeel van de GICS®-sector gezondheidszorg.

11Bloomberg, de gegevens zijn van toepassing op de aandelen die volgens de GICS aangemerkt zijn als biotechnologie-aandelen per 15 maart 2021.

Lees meer over deze onderwerpen

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Voor promotiedoeleinden.