Voor individuele beleggers in Nederland

Gezondheidszorg: een boost voor de weerstand?

Het Portfolio Construction and Strategy-team legt uit waarom beleggers een specifieke allocatie naar de gezondheidszorg zouden moeten overwegen, die historisch gezien minder daalt tijdens een verkoopgolf op de markt.

Matthew Bullock

Matthew Bullock

EMEA hoofd Portefeuilleopbouw en Strategie


Mario Aguilar De Irmay, CFA

Mario Aguilar De Irmay, CFA

Senior portefeuillestrateeg


Sabrina Denis

Sabrina Denis

Senior portefeuillestrateeg


10 feb 2023
4 beknopt artikel

Kernpunten

  • Gezondheidszorg is van oudsher een effectieve portefeuillebuffer geweest tijdens periodes van volatiliteit, waarbij de gezondheidszorg en de biotech-subsector beter beschermd bleken te zijn tegen de marktdaling in 2022.
  • Deskundige kennis is cruciaal om winnaars te identificeren die kunnen profiteren van de snelle innovatie in de sector.
  • Wij denken dat een actieve en behendige aanpak de sleutel is om bedrijven te vinden die kunnen profiteren van de langdurige wind in de rug die gezondheidszorg en biotech kunnen bieden.

Gezien de volatiliteit op de markten in 2022 en de vertragende wereldeconomie is het begrijpelijk dat beleggers voorzichtig zijn. Toch kunnen zulke periodes interessante beleggingsmogelijkheden blootleggen, zoals activa met zowel defensieve kenmerken als groeipotentieel. Qua portefeuillesamenstelling vertaalt dat zich in beleggingen die ongecorreleerde rendementen kunnen opleveren en bescherming bieden tegen dalingen.

Daarom denken wij dat beleggers kunnen profiteren van een allocatie aan gezondheidszorg. De sector is in het verleden minder gedaald tijdens zware marktdalingen en profiteert ook van structurele stimuli, zoals de vergrijzing en de snelle innovatie. In 2022 bijvoorbeeld leden de meeste wereldwijde aandelensectoren aanzienlijke verliezen (zie figuur 1), maar de globale gezondheidszorg en de subsector biotechnologie in het bijzonder bleven beter gespaard.

Voor de portefeuillesamenstelling is de vraag waarom dat zo was en of we in de toekomst vergelijkbare kenmerken mogen verwachten?

Figuur 1: Rendementen 2022 aandelensector wereldwijd

Bron: Morningstar, wereldwijde aandelensectoren en subsectoren op basis van MSCI World Index, per 31 december 2022. In het verleden behaalde resultaten voorspellen geen toekomstige rendementen.

Kan de gezondheidszorg immuniteit bieden tegen de daling?

De gezondheidszorg vormt traditioneel een doeltreffende buffer voor de portefeuille in volatiele periodes, door de stabiele vraag van consumenten naar ziekenhuizen, geneesmiddelen en medische apparatuur in elke marktsituatie. Dat geldt voor pakweg 85% van de sector, bestaande uit farmaceutische producten, medische apparatuur en gezondheidsdiensten, die allemaal dat 'defensieve' kenmerk hebben waar we het eerder over hadden.

De overige 15% van de sector bestaat uit biotechnologiebedrijven. Die subsector omvat innovatieve, en inherent volatiele, small- en midcapbedrijven met een hoger groeipotentieel, maar ook largecaps met defensievere kwaliteiten die zich zowat als traditionele farmaceutische bedrijven gedragen.

Figuur 2: Uitsplitsing van de wereldwijde gezondheidszorg

Bron: MSCI, samenstelling van de MSCI World Health Care Index per 31 december 2022.

Die defensieve en groeikenmerken komen tot uiting in de historische rendementen. Figuur 3 vergelijkt de prestaties van de gezondheidszorg en de subsector biotechnologie met wereldwijde aandelen (excess return) gedurende de laatste vijf dalingen op de markten en het daaropvolgende herstel. Hoewel we zouden verwachten dat de gezondheidszorg over de hele cyclus van daling en herstel door zijn defensieve aard beter presteert, heeft biotechnologie het uiteindelijk beter gedaan, wat aantoont dat het alfa kan genereren.

Figuur 3: Gemiddelde excess return tegenover de MSCI World gedurende de laatste vijf dalingen en herstel van de markten sinds 2000

Bron: Morningstar. Wereldwijde aandelensectoren en subsectoren op basis van de MSCI World Index. Het gemiddelde tijdens neerwaartse periodes is 1/4/00 - 9/10/02, 1/11/07 - 9/3/09, 3/5/11 - 4/10/11, 13/2/20 - 23/3/20, 5/1/22 - 12/10/22. De herstelperiodes zijn gebaseerd op de MSCI World, voor de laatste periode 31/12/22 wat het recente herstel betreft. *De laatste herstelperiode na een daling en de einddatum van de volledige cyclus zijn die per 12 december 2022. In het verleden behaalde resultaten voorspellen geen toekomstige rendementen.

Een gespecialiseerd domein vergt actief beheer

Er wordt geraamd dat 90% van de geneesmiddelen die naar een klinische studie op mensen gaan, nooit op de markt komt, en voor de geneesmiddelen die wel op de markt komen, leert de ervaring ons dat de omzetverwachtingen voor nieuwe geneesmiddelen 90% van de tijd fout zitten.1 Daarom zijn gespecialiseerde kennis en begrip van het wetenschappelijke onderzoek, studies en het goedkeuringsproces voor geneesmiddelen, plus een deskundige beoordeling van de bijhorende commerciële mogelijkheden, cruciaal om te bepalen welke namen de innovatiesnelheid in de sector zullen weten te benutten.

Tegelijk leidde de marktdaling in 2022 tot een aanpassing van de koers-winstverhoudingen voor aandelen in de gezondheidszorg en die ratio's daalden ten opzichte van de recente hoogtepunten. Die aanpassing was bijzonder uitgesproken bij biotechnologische small- en midcaps. In feite worden zo'n 200 van die ondernemingen nu onder het niveau van de cash op hun balans verhandeld2, waardoor de kans op idiosyncratische gebeurtenissen (bv. positief nieuws over klinische studies) een aanzienlijk stijgingspotentieel kan inhouden.

Daarom achten wij een actieve en flexibele aanpak essentieel om ondernemingen te vinden die kunnen profiteren van de vele voordelen die de gezondheidszorg en de biotechnologie op lange termijn kunnen bieden, en om opportuniteiten op te sporen die voortvloeien uit marktinefficiënties.

 

1 American Society for Clinical Pharmacology & Therapeutics, “Probability of Success in Drug Development,” van der Graaf, Piet H., 19 april 2022.

2 Rapport Biotech Insight & Opinion, 3 januari 2023.

De MSCI World Index℠ meet de prestaties van de aandelenmarkten van de wereldwijde ontwikkelde markten.

De MSCI World Health Care Index℠ meet de prestaties van aandelen uit de gezondheidszorg op de wereldwijde ontwikkelde markten.

Alpha: : een maatstaf om te bepalen of een actief beheerde portefeuille toegevoegde waarde heeft in verhouding tot het risico dat wordt genomen ten opzichte van een referentie-index; het verschil tussen het rendement van een portefeuille en dat van zijn benchmark na correctie voor het genomen risico. Als een beheerder alfa genereert, betekent dat dat die toegevoegde waarde heeft.

Balans: een jaarrekening die de activa, de passiva en het eigen vermogen van een onderneming op een bepaald moment in de tijd weergeeft. Elk segment geeft beleggers een idee van wat het bedrijf bezit en welke schulden het heeft, evenals het bedrag dat aandeelhouders erin hebben geïnvesteerd. Het wordt een balans genoemd wegens de boekhoudkundige vergelijking: activa = passiva + eigen vermogen.

Drawdown: het verschil tussen de hoogste en laagste koers van een portefeuille of effect over een bepaalde periode. Het kan helpen om de mogelijke opbrengst van een belegging af te wegen tegen het risico.

Koers-winstverhouding: maatstaf voor de aandelenkoers in verhouding tot de winst per aandeel voor een of meer aandelen in een portefeuille.

Aanpassingen doen zich voor wanneer beleggers bereid zijn een hogere prijs te betalen voor aandelen, doorgaans in afwachting van hogere toekomstige winsten. Bij obligaties kan een aanpassing worden doorgevoerd wanneer de emittent zijn vermogen om zijn schulden af te betalen verbetert (kredietkwaliteit).

 

Belangrijke informatie

Aandelen brengen risico's met zich mee, waaronder marktrisico's. Rendementen fluctueren als reactie op ontwikkelingen bij de emittent en in de politieke en economische situatie.

De sectoren van de gezondheidszorgzijn onderworpen aan overheidsregulering en terugbetalingstarieven, evenals aan de goedkeuring van producten en diensten door de overheid, wat een significant effect kan hebben op de prijs en de beschikbaarheid, en wat sterk kan worden beïnvloed door snel verouderende producten en octrooien die vervallen.

Aandelen van ondernemingen met een kleinere beurskapitalisatie kunnen minder stabiel zijn en kwetsbaarder blijken bij ongunstige ontwikkelingen. Ze kunnen ook volatieler en minder liquide zijn dan aandelen van ondernemingen met een grotere beurswaarde.

Volatiliteit is een maatstaf voor het risico op basis van de spreiding van de rendementen voor een bepaalde belegging.

Dit zijn de standpunten van de auteur op het moment van publicatie en kunnen verschillen van de standpunten van andere personen/teams bij Janus Henderson Investors. Verwijzingen naar individuele effecten vormen geen aanbeveling om effecten, beleggingsstrategieën of marktsectoren te kopen, verkopen of aan te houden en mogen niet als winstgevend worden beschouwd. Janus Henderson Investors, zijn gelieerde adviseur of zijn medewerkers kunnen een positie hebben in de genoemde effecten.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.