Voor individuele beleggers in Nederland

Hoe kan technologie de inflatie aanpakken?

Portfolio Manager Alison Porter bespreekt de achtergrond van de technologiesector, die een reden is waarom bedrijven de voorkeur geven aan digitale transformatie ter compensatie van de stijgende kosten.

Alison Porter

Alison Porter

Portefeuillebeheerder


20 oktober 2022
10 beknopt artikel

Kernpunten

 • Inflatie heeft invloed op de vraag en verhoogt de kosten voor bedrijven. Interessante thematische gebieden met lange terugverdientijden kunnen onder druk komen te staan als de kapitaalkosten stijgen. Techbeleggers moeten dus een strengere waarderingsdiscipline toepassen en zich richten op balanssterkte.
 • Technologie heeft echter een lange staat van dienst wat betreft het goedkoper, sneller en beter maken van producten en processen.
 • Digitale transformatie en de toepassing van technologische oplossingen kunnen gebruikt worden als langetermijnstrategie om de hogere inflatie te bestrijden door de productiviteit, automatisering en optimalisering van de middelen te verbeteren.

Op het hoogtepunt van de COVID-19-pandemie moesten overheden en bedrijven over de hele wereld de meeste vormen van fysieke productie en investeringen stopzetten, waardoor de aanbodcurve in feite op nul kwam te staan. Tegelijkertijd moesten ongekende fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen worden genomen om de crisis heelhuids te doorstaan. Het is geen verrassing dat verschuivingen in vraag en aanbod tot een inflatiepiek hebben geleid met aanhoudende problemen in de toeleveringsketen, arbeidstekorten, stijgende zorgkosten, knelpunten in het transport en hogere brandstofkosten, met op de achtergrond een altijd aanwezige demografische tijdbom die zich steeds duidelijker aftekent.

Terwijl de goedereninflatie met de energieprijzen kan afnemen, is de grootste kostendruk afkomstig van de dienstensector, vooral vanwege de lonen. Voor de centrale banken kan het moeilijk blijken om deze hardnekkige kostendruk met renteverhogingen tegen te gaan. Terwijl economen ons herinneren aan de paradox van Gibson en het Fisher-effect, worstelen overheden en centrale banken wereldwijd met de vraag hoe ze het economisch herstel na COVID kunnen ondersteunen en de snel stijgende inflatie kunnen beteugelen. Filosofisch gezien heeft het Global Technology Leaders-team technologie altijd beschouwd als de wetenschap van het oplossen van problemen. De relatie tussen lagere obligatierendementen en inflatie en de brede acceptatie van technologie is duidelijk gebleken over een periode van 25 jaar. Historisch gezien heeft de combinatie van de toepassing van technologie en de globalisering via verhoogde productiviteit, verlaging van arbeids- en inputkosten, integratie van leveringsketens enz. de inflatieverwachtingen getemperd en de obligatierendementen doen dalen.

De toenemende acceptatie van technologie heeft geleid tot een lagere inflatie en dalende obligatierente op lange termijn

Bron: Janus Henderson Investors, Citi Research, per 30 december 2016. Bloomberg rente op 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties maart 1980 tot september 2022.

Voor alle duidelijkheid: wij suggereren niet dat de technologie-uitgaven op korte of middellange termijn zullen profiteren van de inflatiedruk. Niet alleen moeten de centrale banken een monetair verkrappingsbeleid voeren, maar overheden en bedrijven moeten alle uitgavensectoren, ook technologie, onder de loep nemen om de inflatie te bestrijden. We zijn het echter volledig eens met het sentiment van Satya Amerella, CEO van Microsoft, dat "technologie een deflationaire kracht is in een inflationaire economie". Wij denken dat investeringen in digitale transformatie, productiviteit en instrumenten voor de optimalisering van middelen op de lange termijn beschouwd zullen worden als uitgaven om de inflatie te bestrijden in plaats van aan te wakkeren. 

Waarom is technologie zo'n deflatoire kracht?

In feite heeft de technologie producten en processen goedkoper, sneller en beter gemaakt. In 1965 stelde Gordon Moore dat ongeveer elke twee jaar het aantal transistors op microchips zou verdubbelen en de prijzen zouden halveren. Dankzij de wet van Moore kon de rekenkracht exponentieel toenemen, tegen dalende kosten. Rekenkracht werd gemeengoed; in de 50 jaar erna kwam de kracht van een supercomputer van de NASA uit de jaren 1960 letterlijk in de zakken van de helft van de mensen op aarde terecht. Hoewel het principe van de wet van Moore nu hinder ondervindt van het tekort aan microchips, is de basisgedachte dat technologie producten en processen goedkoper, sneller en beter kan maken, springlevend. Dit zien we op veel gebieden, bijvoorbeeld in hyperscale datacenters waar de toonaangevende cloudserviceproviders de reken- en opslagkosten verlagen, en binnen schone energie en elektrische voertuigen (EV's), waar technologie zorgt voor betaalbaarheid en functionaliteit.

Hoe kan een toenemend gebruik van technologie de gevolgen van hogere inflatie helpen verminderen?

Wij bespreken enkele voorbeelden van technologie die oplossingen bieden om de productiviteit, automatisering en optimalisering van middelen te verbeteren:

 • Koolstofarme, energiezuinige infrastructuur

Het sterk groeiende gebruik van rekenkracht zorgt voor exponentiële sprongen in het stroomverbruik. Dit is een uitdaging op het gebied van klimaatverandering en de beperking van energiebronnen die vereist is bij de transitie naar koolstofarme cloud- en 5G-architecturen. Ondanks de data-explosie is het elektriciteitsverbruik van datacenters de afgelopen tien jaar vrijwel gelijk gebleven dankzij een verschuiving naar cloudcomputing en hyperscalers met superefficiënte datacenters. Hyperscalers zijn een stuk energiezuiniger (betere power usage efficiency, PUE). In 2018 bleek uit een onderzoek van Microsoft dat het Azure-cloudplatform van dit bedrijf tot 93% energiezuiniger en tot 98% koolstofarmer zou kunnen zijn in vergelijking met oplossingen op bedrijfslocaties. Investeringen in verticaal geïntegreerde oplossingen, zoals de grafische verwerkingsunits (graphics processing units, GPU's) van nVIDIA in serverracks die 1/20ste van het stroomverbruik van traditionele racks of flashopslagsystemen nodig hebben, kunnen resulteren in ruim 50% energiebesparing. Hyperscale-bedrijven lopen ook voorop bij het gebruik van duurzame energie; ze gaan verder dan het compenseren van koolstofuitstoot en gebruiken volledig koolstofvrije elektriciteit. Google's moederbedrijf Alphabet heeft zich ten doel gesteld zijn datacenters en kantoren tegen 2030 24/7 van koolstofvrije elektriciteit te voorzien. Intussen overwegen ondernemingen een overstap naar de publieke cloud om de digitale transformatie en flexibiliteit te bevorderen en een meer op exploitatie dan op kapitaaluitgaven gerichte IT-budgetcyclus te verkrijgen. Nu worden energiekosten, energiezekerheid en koolstofuitstoot krachtige aanjagers van de transitie.

Probleem: Hoge energiekosten

Oplossing: Koolstofarme infrastructuur van de volgende generatie

Bron: nVIDIA, per 31 mei 2022. Verwijzingen naar individuele effecten vormen geen aanbeveling om een effect, beleggingsstrategie of marktsector te kopen, te verkopen of aan te houden, en mogen niet als winstgevend worden beschouwd. Janus Henderson Investors, zijn aangesloten adviseurs of werknemers kunnen een positie in de genoemde effecten hebben.

 • Technologie en de oprichting van nieuwe bedrijven

In 2021 hebben bijna 5,4 miljoen mensen in de VS een vergunning voor een klein bedrijf aangevraagd, een stijging van ruim 50% ten opzichte van 20191. De wereldwijde financiering van startende ondernemingen bedroeg $ 643 miljard, tienmaal zoveel als tien jaar geleden.2 Vanwaar deze hausse in start-ups?  De rente was relatief laag en financiering was eenvoudig te krijgen, maar de kern van de start-uptrend is het feit dat technologie het startende ondernemingen gemakkelijker heeft gemaakt. In tegenstelling tot het dot.com-tijdperk hoeven bedrijven geen tientallen miljoenen dollars te lenen om rekenkracht en opslag te kopen, want ze kunnen deze gewoon bij een cloudserviceprovider huren. Ze hebben ook geen enorme budgetten nodig voor reclame en verkoop om op de markt te komen en distributiekanalen te openen en zich hierop aan te sluiten. Bedrijven zoals Alphabet, Meta en TikTok hebben gerichte tools ontwikkeld voor "doe-het-zelfadvertenties", terwijl klanten toegang hebben tot de marktplaatsen van Etsy, eBay en Amazon, dat ook nog eens opslag en logistiek aanbiedt. De digitalisering van betalingen heeft facturering, voorraadbeheer en logistiek eenvoudiger gemaakt dan ooit. Dus er mag dan wel veel kritiek geuit zijn op grote technologiebedrijven, deze hebben veel meer start-ups mogelijk gemaakt met een unieke positionering voor innovatie en creativiteit. Een van de snelst groeiende sectoren voor kleine bedrijven is de "creatieve economie". In zijn 2022 Creator Report merkte Linktree op dat er nu 200 miljoen content creators zijn3, ook die op platforms zoals Instagram, YouTube, Facebook en TikTok hun content te gelde maken en een aanvullend inkomen verdienen.

 • Optimalisering van hulpbronnen en de circulaire economie

Het kunnen traceren en hergebruiken van producten kan de productiviteit een flinke boost geven. Het traceren van activa in de supply chain, transport en logistiek kan de opslag van goederen helpen optimaliseren, gereden kilometers besparen en de capaciteit verbeteren. Door het gebruik van microchips en software bij het traceren van activa kunnen bedrijven in allerlei sectoren zoals de detailhandel, de gezondheidszorg, de luchtvaart en de verwerkende industrie nu de locaties van activa in realtime bekijken, zicht krijgen op de status van de apparatuur en het gebruik van middelen beter plannen.

 • Elektrificatie mogelijk maken

Schone energie en duurzaam vervoer zijn gebaseerd op technologie die de transitie naar hernieuwbare energie en duurzaam vervoer mogelijk maakt, ook emissievrije voertuigen, autodelen en autonoom rijden. Maar hoe past dit in de aanpak van de inflatie? We hoeven niet verder te kijken dan de Inflation Reduction Act in de VS, die in augustus van dit jaar is aangenomen. Dit was het grootste stuk federale wetgeving aller tijden om de klimaatverandering aan te pakken. Het wetsvoorstel voorziet in fiscale prikkels om over te stappen op in de Verenigde Staten gebouwde elektrische voertuigen, een schonere productiesector op te bouwen en de capaciteit voor wind- en zonne-energie te vergroten. Dankzij investeringen in technologie kunnen de kosten van zonne-energie blijven dalen, verbetert de efficiëntie en kunnen elektrische auto's concurrerender worden. Zo kunnen omvormers en micro-omvormers niet alleen de omzetting van zonne-energie verbeteren, maar ook de betrouwbaarheid ervan en de naadloze integratie van zonne-energie met het net. Voor elektrische voertuigen kunnen vermogenshalfgeleiders met behulp van groenere technologieën zoals siliciumcarbide en geavanceerdere intelligente batterijmanagementsystemen de efficiëntie van de batterij verbeteren. Uiteindelijk kan dit het bereik van de voertuigen vergroten en de levensduur van batterijen verlengen via een tweede leven in energieopslag.

 • Verbetering van de arbeidsproductiviteit

Productiviteit en optimalisering van middelen zijn essentieel om het tekort aan geschoolde arbeidskrachten aan te pakken. De rol van de technologie is niet beperkt tot het online aanbieden van scholing en toegang tot vaardigheden. Robotica en kunstmatige intelligentie (AI) bieden slimme manieren om het personeelsbestand bij te scholen. Software zorgt voor een betere afstemming op piektijden van de klantvraag dankzij een nauwkeuriger werkplanning. Bovendien helpen cloud-softwarebedrijven veel industrieën om de workflow te herstructureren en reacties te automatiseren, terwijl robotchirurgie in de gezondheidszorg de uitwisseling van beste werkwijzen van de meest bekwame chirurgen vergemakkelijkt.

 • Het managen van zorgkosten

In de afgelopen 25 jaar zijn de consumentenprijzen zelden sneller gestegen dan de inflatie van de zorgkosten (artsbezoeken en kosten van recepten), en zelfs na de financiële crisis in 2008, toen de algemene inflatie afnam, bleven de zorgkosten stijgen. Het effect op de zorgkosten is na COVID achtergebleven, maar in een recent onderzoek van adviesbureau McKinsey wordt opgemerkt dat het onvermijdelijk is dat de zorgspecifieke inflatie de algemene dienstverlening weer zal inhalen. De aanbevelingen voor hoe overheden en zorgaanbieders zich hierop kunnen voorbereiden en hoe zij dit kunnen compenseren, waren zoals te verwachten zeer technologiegericht; "zorgorganisaties moeten zichzelf fundamenteel resetten om door de toevoeging van digitale en geavanceerde analyses productiever te worden". Administratieve uitgaven zijn goed voor ongeveer 25% van de $ 4 biljoen die in de Verenigde Staten aan gezondheidszorg wordt besteed.4 Het automatiseren van de planning, de toegang voor patiënten en het stroomlijnen van klinische workflows zijn allemaal manieren om de stijgende kosten in de sector te beteugelen. Op de lange termijn kan het gebruik van AI om sneller klinisch veelbelovende stoffen te identificeren de tijd die aan preklinische geneesmiddelenontwikkeling wordt besteed met 75% verminderen en de ontwikkelingskosten al in een vroeg stadium tot de helft terugbrengen. AI zal met zijn enorme rekenkracht ook de sleutel zijn tot een verlaging van de kosten van dure bloedonderzoeken, waardoor ziekten eerder opgespoord kunnen worden en behandelplannen minder kostbaar zijn.

Techbeleggers moeten blijven focussen op waarderingsdiscipline

Dit geeft slechts een idee van de gebieden en voorbeelden die kunnen verklaren waarom bedrijven in digitale transformatie zullen blijven investeren, ook in een periode van zwakkere economische groei en hogere inflatie. Opgemerkt moet echter worden dat, hoewel deze gebieden misschien interessante beleggingsmogelijkheden bieden, de onzekere macro-achtergrond ook van beleggers eist dat ze een strengere waarderingsdiscipline toepassen en op zoek gaan naar bedrijven met een sterke balans en goede vooruitzichten voor vrije kasstromen. Beleggers moeten dus goed opletten als ze door de hypecyclus navigeren en kijken hoe ze kunnen beleggen in bedrijven die profiteren van seculiere thema's met groeipotentieel op lange termijn. Ze moeten dit echter alleen doen wanneer er sprake is van rationele groeiverwachtingen en redelijke waarderingen, gekoppeld aan een sterke balans waarmee bedrijven hun concurrentievoordelen kunnen benutten.

 

Bronnen:

1 https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0924

2 https://news.crunchbase.com/business/global-vc-funding-unicorns-2021-monthly-recap/

3 https://linktr.ee/creator-report/#ToC

4 McKinsey.com: The gathering storm: the transformative impact of inflation on the healthcare sector, 19 september 2022.

Disclaimers:

Verwijzingen naar individuele effecten vormen geen aanbeveling om een effect, beleggingsstrategie of marktsector te kopen, te verkopen of aan te houden, en mogen niet als winstgevend worden beschouwd. Janus Henderson Investors, zijn aangesloten adviseurs of werknemers kunnen een positie in de genoemde effecten hebben.

De De technologiesector kan een sterke negatieve impact ondervinden van veroudering van bestaande technologie, korte productcycli, prijs- en winstdalingen, concurrentie van nieuwe marktspelers, en algemene economische omstandigheden. Geconcentreerd beleggen in één enkele sector zou gepaard kunnen gaan met een hogere volatiliteit dan de prestaties van minder geconcentreerde beleggingen en de markt als geheel.

Buitenlandse effecten zijn gevoelig voor bijkomende risico's, zoals valutaschommelingen, politieke en economische onzekerheid, hogere volatiliteit, lagere liquiditeit en afwijkende financiële en informatiegerelateerde rapporteringsstandaarden. Al die werkingen worden versterkt in groeimarkten.

De paradox van Gibson is de waargenomen positieve correlatie op lange termijn tussen de rentestand en het prijspeil in Groot-Brittannië onder de goudstandaard. John Maynard Keynes noemde dit verband later een paradox, omdat het volgens hem niet kon worden verklaard door bestaande economische theorieën. Het Fisher-effect is een economische theorie van de econoom Irving Fisher die de relatie tussen inflatie en zowel de reële als de nominale rente beschrijft. Het Fisher-effect stelt dat de reële rente gelijk is aan de nominale rente minus de verwachte inflatie.

Graphics processing units (GPU's) zijn ontworpen voor parallelle verwerking. Een GPU is een gespecialiseerd elektronisch circuit dat naast het brein van de computer, de centrale verwerkingseenheid (central processing unit, CPU), de prestaties van computers verbetert.

Obligatierendement: De inkomsten uit een effect, meestal uitgedrukt als een percentage. NB: Lagere obligatierendementen betekenen hogere -koersen en omgekeerd.

Monetaire verkrapping verwijst naar ingrepen van een centrale bank om de inflatie in te perken en de economische groei te vertragen door de rente te verhogen en de geldhoeveelheid te verminderen.

De hype cycle staat voor de verschillende ontwikkelingsfasen van een technologie, van concept tot brede acceptatie, ook het beleggerssentiment ten aanzien van die technologie en verwante aandelen tijdens die cyclus.

Inflatie/deflatie: Inflatie is de mate waarin de prijzen van goederen en diensten in een economie stijgen. Het tegenovergestelde is deflatie, een daling van de prijzen van goederen en diensten in de hele economie, die meestal aangeeft dat de economie verzwakt.

 

 

 

Dit zijn de standpunten van de auteur op het moment van publicatie en kunnen verschillen van de standpunten van andere personen/teams bij Janus Henderson Investors. Verwijzingen naar individuele effecten vormen geen aanbeveling om effecten, beleggingsstrategieën of marktsectoren te kopen, verkopen of aan te houden en mogen niet als winstgevend worden beschouwd. Janus Henderson Investors, zijn gelieerde adviseur of zijn medewerkers kunnen een positie hebben in de genoemde effecten.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.