Hoe veranderen de mogelijkheden binnen Aziatische aandelen na COVID-19?

Kernpunten:

 • Het coronavirus heeft de kloof tussen bedrijven die we 'winnaars' kunnen noemen en de rest van de markt alleen maar vergroot, en beleggers laten de beurzen van landen met een zwakkere fiscale* positie vaker links liggen.
 • Globaal worden Aziatische aandelen aanzienlijk minder verhandeld, maar de Chinese aandelenmarkt heeft bijzonder goed standgehouden.
 • Hoewel de schok op korte termijn pijnlijk kan zijn voor de Aziatische bedrijven en economieën, verwachten we niet dat COVID-19 iets zal veranderen aan het Aziatische groeipotentieel voor de lange termijn.

In Azië leert de ervaring, net als in andere regio's, tot dusver dat COVID-19 bepaalde veranderingen, spanningen en uitdagingen die al vóór de pandemie bestonden, ofwel heeft versneld, ofwel heeft versterkt. Zelfs naarmate de crisis afneemt, zullen sommige daarvan waarschijnlijk ook op langere termijn veranderen hoe we met elkaar omgaan en zo beleggingsmogelijkheden bieden.

Ten eerste zijn online businessmodellen en modellen waarvoor minder activa nodig zijn (in verhouding tot de waarde van hun activiteiten) tot nu toe weerbaarder gebleken. Bij zulke bedrijven werden de bestaande activiteiten aanzienlijk minder verstoord. Zo zijn de consumptiegewoonten en de dagelijkse activiteiten veranderd doordat meer tijd thuis wordt doorgebracht, waardoor het gebruik van streamingdiensten, computergames en e-commerce in het algemeen is toegenomen.

Ten tweede is de relatie tussen de VS en China opnieuw verslechterd, waardoor de vooruitgang die na de eerste fase van het handelsakkoord was geboekt, weer helemaal van tafel is geveegd. Op het moment van schrijven wordt gesuggereerd dat de VS van China een compensatie wil wegens de oorsprong en de wereldwijde impact van COVID-19. Al even verontrustend is de beslissing van de Amerikaanse regering om beperkingen op te leggen aan leveranciers van het Chinese technologiebedrijf Huawei, naar eigen zeggen met het oog op de nationale veiligheid. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat China dat niet zomaar zal laten gebeuren.

Ten derde hebben de aandelenmarkten van de Aziatische landen die eerder in het opkomende spectrum vallen en minder ruimte hebben om hun economie te ondersteunen met fiscale maatregelen, zoals India, Indonesië of de Filipijnen, de zwaarste klappen gekregen, ondanks het feit dat hun demografie interessant is en ze een aantal overtuigende consumptieverhalen voor de lange termijn kunnen voorleggen.

Hoe heeft het virus het sentiment tegenover Aziatische aandelen veranderd?

Wereldwijd heeft er in de meeste beleggingscategorieën die een zeker risico inhouden, sinds de hoogtepunten van januari en februari een uitverkoop plaatsgevonden, en het hoeft niet te verbazen dat Aziatische aandelen, net als andere groeimarktaandelen, sinds het begin van 2020 een aanzienlijke daling boeken, al zijn ze wel wat hersteld tegenover de dieptepunten van maart. Vooral China toont zich daarbij bijzonder veerkrachtig. Aziatische aandelen als activaklasse hebben te lijden gehad van uitstromen, maar de instromen naar China waren over het algemeen relatief gunstig (begin van het jaar tot 13 mei, zie grafiek). Een belangrijke katalysator was de verhoogde weging van het land in wereldwijde indexen zoals de MSCI Emerging Markets Index.

UITSTROMEN UIT DE REGIO, MAAR CHINA BLIJFT GUNSTIG

1

Bron: EPFR Global, Citi Research. Cumulatieve stromen van aandelenfondsen in Azië zonder Japan, over 52 weken tot 13 mei 2020. De ASEAN (Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties) omvat Brunei, Cambodja, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, de Filipijnen, Singapore, Thailand en Vietnam.

2020 was optimistisch begonnen, nadat de handelsoorlog tussen de VS en China opgelost leek, maar doordat er net voor het Chinese Nieuwjaar meer en meer nieuws over het virus uit China begon te komen, verzwakte de markt. Dat verspreidde zich net als het virus naar de rest van de regio en de wereld, naarmate de volledige economische impact van COVID-19 zich begon af te tekenen. De VS reageerde op de crisis met nooit geziene fiscale stimuli, en hoewel ook in Azië verregaande monetaire* en fiscale maatregelen werden getroffen, waren die niet van dezelfde omvang als in sommige grotere industrielanden.

Hier en daar is het virus met succes ingedijkt, maar er zijn ook tekenen van een 'tweede golf' in landen zoals China en Zuid-Korea. Het is duidelijk dat de algemene gevolgen voor de economie van bepaalde landen waarschijnlijk groter zullen zijn. Voorlopig lijkt alles erop te wijzen dat sommige sectoren wegens de afstandsregels en veranderingen in gedrag en consumptiepatronen sinds het virus mogelijk meer tijd zullen nodig hebben om te herstellen. Tijdelijk zullen er misschien algemene economische gevolgen zijn, maar op langere termijn zouden de trends volgens ons moeten terugkeren naar hun normale toestand. Met andere woorden, Azië heeft het potentieel om zijn sterke economische groei de komende jaren voort te zetten, na de significant lagere groei, en zelfs een krimp, van het bruto binnenlands product (bbp) in 2020. Dat geldt volgens ons ook voor de bedrijfswinsten: hoewel die in 2020 waarschijnlijk zullen dalen en het herstel in bepaalde sectoren wat langer kan duren, hebben we er alle vertrouwen in dat veel Aziatische bedrijven best kunnen terugkeren naar mooie winstgroeicijfers.

Winnaars en verliezers: het belang van een gezonde balans

Op korte termijn heeft het virus een significante impact gehad op een aantal structurele* groeisegmenten in Azië, met name de reis- en de toerismesector, maar ook andere segmenten van de discretionaireconsumptiesector. Sommige daarvan zullen zich relatief snel herstellen, maar andere zullen er misschien wat langer over doen vooraleer ze weer op de niveaus van vóór de coronacrisis zitten, en de waarderingen zullen daaraan moeten worden aangepast.

Door de afstandsregels daalt het aantal beschikbare zitplaatsen in kantoren, restaurants en uitgaansgelegenheden, en ook de vervoersmiddelen zullen daar de gevolgen van ondervinden. Veel ondernemingen die online diensten aanbieden, hebben tijdens de crisis hun leiderspositie versterkt en lijken te zullen blijven groeien, mits hun concurrentievoordelen (en de toetredingsbarrières) behouden blijven.

Ook een aantal Aziatische bedrijven die vitale componenten van de wereldwijde technologische toeleveringsketen leveren, hebben tijdens de crisis hun weerbaarheid bewezen en lijken ook goed gepositioneerd voor de toekomst. Door de moeilijkere omstandigheden wordt duidelijker waar de sterktes en de zwaktes in de bedrijfsbalansen zitten. Bedrijven met minder schulden en een sterke kaspositie zullen in het huidige klimaat en in de nabije toekomst steeds vaker hoger gewaardeerd worden.

De beleggingsthema's blijven bestaan, en vooral de jeugd heeft de sleutel tot de groei in handen

We zien geen significante verschuivingen in de beleggingsthema's die na de crisis zullen domineren. COVID-19 heeft echter de macro-economische risico's vergroot, die binnen de regio sterk verschillen naargelang het land. Daardoor zien we meer interessante opportuniteiten in ontwikkeld Azië en Noord-Azië, inclusief China, Taiwan en Zuid-Korea. We zijn minder positief over Zuidoost-Azië en zien de voordien sterke argumenten voor een allocatie aan India door de crisis toch wat afzwakken. Hoewel de crisis de markten wereldwijd door elkaar heeft geschud, blijven de interessantste structurele groeiopportuniteiten in Azië ons inziens intact, vooral in de technologie- en de consumentensector. Nu Azië profiteert van zijn enorme jongere bevolking met stijgende inkomens, is deze bevolkingsgroep over het algemeen meer bereid om nieuwe technologieën in gebruik te nemen en hun levenswijze aan te passen. En dat wordt na de coronacrisis belangrijker dan ooit.

*Fiscaal beleid/antwoord: maatregelen die een regering neemt om de economische situatie te beïnvloeden door de overheidsuitgaven te verlagen/verhogen en/of de belastingen te verhogen/verlagen.

*Monetair beleid/antwoord: het beleid van een centrale bank dat erop gericht is de inflatie en de groei van een economie te beïnvloeden. Dat houdt onder meer in dat de rentevoeten en de geldtoevoer onder controle worden gehouden.

*Structurele groei: een permanentere, significante verandering in de werking van een land, een sector of een markt werkt, over het algemeen aangedreven door belangrijke ontwikkelingen zoals technologische innovatie of vraag en aanbod van grondstoffen.

Meer vooruitzichten voor aandelen

VORIG ARTIKEL

Duurzaamheid en digitalisering: snellere transitie naar een koolstofarme wereld

Hamish Chamberlayne onderzoekt de vooruitgang op digitaal vlak en de nauwe relatie daarvan met een duurzame toekomst.

VOLGEND ARTIKEL

Opkomende markten: de vloed voert niet alle schepen mee

Daniel Graña stelt dat er een groot verschil kan bestaan tussen de succesverhalen van bepaalde opkomende landen en de mislukkingen van andere.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Voor promotiedoeleinden.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Henderson Management S.A.
  Specific risks
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Opkomende markten stellen het Fonds bloot aan een hogere volatiliteit en een hoger verliesrisico dan ontwikkelde markten. Ze zijn gevoelig voor ongunstige politieke en economische gebeurtenissen en ze zijn mogelijk minder goed gereguleerd en beschikken mogelijk over minder degelijke bewaar- en vereffeningsprocedures.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.