Beleggen in gezondheidszorg na COVID-19

Kernpunten:

 • De coronacrisis brengt de innovatie in de biotechnologie naar boven en kan ons een beter inzicht geven in nieuwe geneesmiddelenplatforms, wat mogelijk ook toepassingen voor de behandeling van andere ziektes kan opleveren.
 • De hele wereld zoekt naar een middel tegen COVID-19, wat het sentiment tegenover de biofarma-industrie kan verbeteren en de beleidsmakers ertoe kan aanzetten om toekomstige hervormingen van de gezondheidszorg gematigder aan te pakken.
 • De vraag naar telegeneeskunde is sterk gestegen, en die tendens hoeft volgens ons na de pandemie niet meteen te verdwijnen. Ook de Chinese biotechnologiesector zou dankzij de wedren naar een COVID-19-behandeling best wel eens sterker uit de crisis kunnen komen.

De gezondheidszorg heeft een voortrekkersrol gespeeld in de pandemie. Heel wat beleggers belonen ondernemingen die aan een middel tegen het nieuwe coronavirus werken of zorgdiensten op afstand verstrekken. Zo is de sector in maart, toen de aandelen wereldwijd instortten, weliswaar niet gespaard gebleven, maar heeft hij het toch beter gedaan dan de meeste andere segmenten van de markt. Dat momentum zou best kunnen aanhouden, zeker naarmate de uitbraak groeitrends in de gezondheidszorg helpt te versnellen, en op lange termijn het sentiment tegenover de sector kan verbeteren.

Schitterende innovaties in de biotech

Nu er wereldwijd miljoenen mensen zijn gediagnosticeerd met COVID-19, is een behandeling of een vaccin broodnodig. In het verleden duurden de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen vaak jaren, maar in deze pandemie waren er na enkele maanden al enkele kandidaat-vaccins klaar om klinisch getest te worden. Die versnelde tijdslijn wordt mogelijk gemaakt door de vooruitgang die de afgelopen tien jaar is geboekt op het gebied van genetische sequencing, structuurgebaseerde geneesmiddelenontwikkeling en moleculaire onderzoeksmiddelen.

Bovendien helpt de intense zoektocht naar een geneesmiddel voor COVID-19 om een deel van de wetenschap te verfijnen. mRNA-technologie, waarbij het lichaam ertoe wordt aangezet specifieke ziektebestrijdende eiwitten aan te maken, wordt al jaren bestudeerd voor mogelijke toepassingen in de oncologie, genetische aandoeningen en infectieziekten. Er is nog geen enkele mRNA-therapie goedgekeurd voor commercieel gebruik, maar nu zitten er minstens twee mRNA-vaccins tegen COVID-19 in de klinische testfase. Er zijn nog uitgebreide studies nodig vooraleer helemaal zeker is dat de middelen veilig zijn en efficiënt tegen het nieuwe coronavirus, maar op langere termijn kan de crisis helpen om het wetenschappelijke inzicht in en de toepassing van deze technologie te versnellen.

AANDELEN GEZONDHEIDSZORG DOEN HET GOED

1

Bron: Bloomberg, 15 mei 2020. Gegevens herrekend naar basis 100 per 31 december 2019.

Biofarma: sentiment kan verbeteren

De intense inspanningen om COVID-19 te bestrijden, kunnen ook het imago van de biofarma-industrie ten goede komen, die de voorbije jaren vaak genoeg de aandacht heeft getrokken met stijgende prijzen van geneesmiddelen en hogere kosten voor patiënten. In april bleek uit een onderzoek van adviesbureau Harris dat 40% van de Amerikanen een positievere kijk op de sector had gekregen dan vóór de pandemie.[1] Dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat de kritiek helemaal weg is. Toen de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) aan remdesivir van Gilead Sciences, dat efficiënt blijkt voor de behandeling van zware COVID-19-gevallen, de status van weesgeneesmiddel toekende, leidde dat tot publieke verontwaardiging (de status van weesgeneesmiddel zou Gilead zeven jaar exclusiviteit op de markt geven). Gilead vroeg de FDA al snel om die status in te trekken en schonk vervolgens wereldwijd 1,5 miljoen flesjes remdesivir weg.

Wij denken dat de geneesmiddelenproducenten de prijs van COVID-19-behandelingen op een voor iedereen betaalbaar niveau zullen leggen. (Gilead heeft voor remdesivir bijvoorbeeld licentieovereenkomsten gesloten met vijf fabrikanten van generieke geneesmiddelen en heeft elk bedrijf daarbij de toestemming gegeven zelf zijn prijs te bepalen.) En in de toekomst zullen beleidsmakers misschien meer waardering krijgen voor het onderzoek en de ontwikkeling van de biotechnologische sector en het evenwicht proberen te vinden tussen betaalbaarheid en de noodzaak om innovatie veilig te stellen. Het nettoresultaat zou een hervorming kunnen zijn met een beter beheerbare gezondheidszorg en minder onzekerheid voor de sector tot gevolg.

Ook de samenwerking neemt toe. Verschillende innovatieve smallcapbiotechbedrijven werken nu samen met grote biofarmaceutische bedrijven om een COVID-19-behandeling te ontwikkelen. Daarbij wordt de geavanceerde technologie van de smallcaps gekoppeld aan de productie- en distributiecapaciteit van de biofarmabedrijven, in de hoop de wereld sneller uit de crisis te kunnen helpen. Zo werkt de Duitse firma BioNTech samen met de Chinese farmaceutische onderneming Fosun Pharma en de Amerikaanse farmaciereus Pfizer om een op mRNA-technologie gebaseerd vaccin te ontwikkelen. Het vaccin, waarvoor gebruik wordt maakt van het mRNA-platform van BioNTech, ondergaat nu een eerste klinische studie. Als de resultaten positief zijn, zullen Fosun en Pfizer hun middelen inzetten om ruimer te gaan testen en de productie in China, de VS en Europa op te voeren. Als zulke samenwerkingsverbanden ook na de crisis blijven bestaan, zouden die kunnen helpen om in de toekomst sneller nieuwe therapieën op de markt te brengen.

Telegeneeskunde uit de startblokken

Social distancing heeft aanzienlijke gevolgen gehad voor de toegang tot gezondheidszorg. De vraag naar niet-noodzakelijke ingrepen, operaties en bepaalde routinezorg is snel afgenomen. De American Hospital Association raamt dat Amerikaanse ziekenhuizen tussen maart en juni zo'n 203 miljard dollar zullen verliezen als gevolg van kosten door COVID-19 en inkomstenderving.[2] Maar aan de andere kant is het gebruik van telegeneeskunde de hoogte in geschoten, onder meer dankzij hervormingen waardoor patiënten makkelijker toegang krijgen tot geneeskunde op afstand. In Duitsland heeft de wet op digitale gezondheidszorg, de zogeheten Digitale Versorgungsgesetz, die eind 2019 is goedgekeurd, het gebruik van videoconsulten doen toenemen en artsen de mogelijkheid gegeven om digitale gezondheidsapps voor te schrijven die worden terugbetaald door de ziekteverzekering. Sinds de pandemie is het gebruik van telegeneeskunde in Duitsland sterk toegenomen. Bedrijven zoals TeleClinic laten een groei van 60% per week optekenen.[3] In de VS is het dagelijkse aantal raadplegingen van de grootste aanbieder van telegeneeskunde, Teladoc, begin april meer dan verdubbeld tegenover een maand eerder.[4]

Wij achten de kans groot dat consumenten na de pandemie gebruik zullen blijven maken van telegeneeskunde, gezien het gemak van de technologie en de uitgebreide terugbetaling door de sociale zekerheid. Voor niet-noodzakelijke ingrepen is de vraag volgens ons uitgesteld, maar niet verloren. Wanneer ingrepen weer mogelijk zijn, zal variëren naargelang het traject van de pandemie, wat de aandelen van ziekenhuizen en leveranciers van medisch materiaal wat volatiel zal maken. Maar op lange termijn blijven de fundamenten van deze sectoren ons inziens intact.

Chinese biotechnologiesector in opmars      

Tot slot heeft de pandemie de aandacht gevestigd op de groei van de wereldwijde biotechnologische industrie in de afgelopen jaren, met name in China. Tijdens de SARS-uitbraak begin deze eeuw had China amper eigen farmaceutische of diagnostische capaciteit om de situatie zelf aan te kunnen. Na de SARS-epidemie heeft de Chinese regering haar gezondheidszorg hervormd om het toezicht op en de rapportage van ziekten, de toegang tot hoogwaardig materiaal en de preventie en bestrijding van epidemieën te verbeteren. Als we doorspoelen naar de COVID-19-uitbraak, zien we een heel ander verhaal. China is niet langer een land dat enkel generieke geneesmiddelen en actieve farmaceutische bestanddelen maakt. Nee, China beschikt nu over lokaal talent en technologische capaciteit om nieuwe diagnostica te ontwikkelen en onderzoek te doen naar innovatieve geneesmiddelen. Veel bedrijven zijn nu al kandidaat-vaccins klinisch aan het testen.

DE WEDLOOP NAAR EEN COVID-19-VACCIN

De opkomende Chinese biotechnologiesector behoort tot de leiders wat klinische studies naar kandidaat-vaccins betreft.

2

Bron: Wereldgezondheidsorganisatie, gegevens per 11 mei 2020.

Bovendien zijn wij van mening dat de Chinese biotechnologische industrie na COVID-19 sterker zal staan en dat de steun en de middelen voor de sector zullen toenemen. Gezond China 2030, de nationale gezondheidsstrategie die in 2016 is gepubliceerd, stelt ambitieuze doelen om de gezondheid van de Chinese bevolking te verbeteren, onder meer door betere toegang tot innovatieve geneesmiddelen. De voorbije jaren hebben zowel multinationals als innovatieve biotechnologiebedrijven heel wat meer interesse gekregen in de Chinese regio. Naar onze mening zijn spelers in de sector over de hele wereld tot het besef gekomen dat de Chinese markt zich op een buigpunt bevindt wat betreft commerciële vooruitzichten en mogelijke partnerschappen om toegang te krijgen tot de regio.

[1] https://www.fiercepharma.com/marketing/pharma-industry-reputation-jumps-during-covid-19-harris-poll-finds-positive-surge

[2] American Hospital Association, “Hospitals and Health Systems Face Unprecedented Financial Pressures Due to COVID-19”, mei 2020.

[3] https://Gtai.de/gtai-en/invest/industries/life-sciences/digital-health-64408

[4] https://teladochealth.com/newsroom/press/release/teladoc-health-previews-first-quarter-2020-results/

Meer vooruitzichten voor aandelen

VORIG ARTIKEL

Opkomende markten: de vloed voert niet alle schepen mee

Daniel Graña stelt dat er een groot verschil kan bestaan tussen de succesverhalen van bepaalde opkomende landen en de mislukkingen van andere.

VOLGEND ARTIKEL

Zinvol werken met aandelen in 2020

George Maris, Co-Head of Equities - Americas, heeft het over de volatiliteit van de aandelenmarkten in 2020 en de elementen waarmee beleggers rekening moeten houden aangezien de vooruitzichten voor de wereldeconomie onduidelijk blijven.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Voor promotiedoeleinden.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Henderson Management S.A.
  Specific risks
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.