Voor individuele beleggers in Nederland

Beursgenoteerd vastgoed: huidige prijsherziening leidt tot meer optimistische vooruitzichten voor 2023

Het Global Property Equities Team bespreekt de kansen in beursgenoteerd vastgoed nu en de belangrijkste overwegingen voor beleggers in het komende jaar.

Guy Barnard, CFA

Guy Barnard, CFA

Co-hoofd wereldwijde vastgoedaandelen | Portefeuillebeheerder


Tim Gibson

Tim Gibson

Co-hoofd wereldwijde vastgoedaandelen | Portefeuillebeheerder


Greg Kuhl, CFA

Greg Kuhl, CFA

Portefeuillebeheerder


10 november 2022
6 beknopt artikel

Kernpunten

 • Terwijl de beursgenoteerde vastgoedaandelen in 2022 sterk zijn gedaald, zijn de obligatierendementen sneller gestegen, waardoor de spread tussen REIT's en obligaties weer is afgenomen tot het langetermijngemiddelde.
 • Op sommige vastgoedmarkten beginnen we al een rendementsverhoging te zien. Beursgenoteerd vastgoed is al ver vooruit in deze reis met de zware stijging van de aandelenmarkten in 2022.
 • Het kopen van beursgenoteerde REIT's tegen de huidige waarderingen is historisch gezien lonend gebleken in vergelijking met het aanhouden van particulier vastgoed.

Vorig jaar rond deze tijd schreven we dat 2021 een jaar van opluchting was, gezien de gebeurtenissen in 2020. Die opluchting duurde niet erg lang, want de voorspelde hobbels bleken één zeer grote bult onder de vorm van inflatie te zijn, die de markten maar moeilijk konden verteren.

2022 is het slechtste jaar in meer dan twee eeuwen voor Amerikaanse staatsobligaties van 10 jaar. Aandelen bieden meestal een tegenbalans voor zwakkere obligatiemarkten, maar dit is deze keer niet het geval. De MSCI World Index is op het moment van schrijven met 16% gedaald, wat resulteert in het slechtste jaarlijkse rendement voor een evenwichtige portefeuille van 60/40 in honderd jaar.2

Echt, je kon je nergens verbergen - ook vastgoedaandelen werden niet gespaard. Hoewel beursgenoteerde REIT's in het verleden hebben aangetoond dat zij goed kunnen presteren in perioden van stijgende inflatie, bleek 2022 anders te zijn. Wereldwijde vastgoedbeleggingstrusts (of REIT's, zoals gemeten door de FTSE EPRA Nareit Developed Total Returns Index) daalden met bijna 24%3. Maar wat de meeste beleggers heeft verrast, is de omvang en de hardnekkigheid van de inflatie, gekoppeld aan de reactie van de Amerikaanse Federal Reserve, die de rente in het snelste tempo sinds 1988-89 heeft verhoogd.4

Wat houden de huidige marktwaarderingen in?

Hoewel de totale beursgenoteerde wereldwijde vastgoedmarkt in 2022 te lijden had, zijn er enkele belangrijke verschillen binnen de regio's. Azië bleek iets defensiever en daalde slechts met 14%, deels als gevolg van de reeds onder druk staande waarderingen en de vertraagde reactie in sommige heropende economieën na de pandemie. Om zijn inflatiedoelstelling te bereiken, beperkt de grootste markt van de regio, Japan, het rendement op 10-jarige Japanse staatsobligaties tot maximaal 0,25%. Dit is in tegenstelling tot hogere obligatierentes elders als gevolg van agressieve renteverhogingen door andere grote centrale banken. Aan de andere kant is het Europese vastgoed met 40% gedaald in Amerikaanse dollars, omdat de markt zich snel herstelde van zijn lage rentestand en nu handelt tegen een korting op de intrinsieke waarde (IW) die ongezien is, zelfs tijdens de wereldwijde financiële crisis. Ondertussen is de op de Amerikaanse beurs genoteerde REIT-markt tot 18 november -23% gedaald.5 Hier behoorden hotels en vastgoed voor één huurder tot de best presterende sectoren, terwijl zowel de groei- als de niet-groeisectoren industrie en kantoren de zwakste waren.

Het algemene verhaal was er echter één van stijgende rentevoeten, dus terwijl de aandelenkoersen daalden, wat resulteerde in hogere EBITDA/EV-opbrengsten (een nuttige manier om na te denken over de impliciete schuldgecorrigeerde vastgoedopbrengsten), stegen de obligatierendementen sneller. Dit leidde ertoe dat de spread (verschil tussen de wereldwijde rente op REIT's en de rente op 10-jarige staatsobligaties) terugliep tot het langetermijngemiddelde - d.w.z. de blauwe lijn en de groene lijn in figuur 1 liggen nu op een vergelijkbaar niveau.

De wereldwijde vastgoedrendementen (donkergrijze lijn) zijn gestegen van 4,3% eind 2021 tot 5,7% eind oktober 2022, dus het is duidelijk dat de aandelenmarkten veel gewicht in de schaal hebben gelegd in reactie op de bewegingen op de obligatiemarkten.

Figuur 1:Vastgoed - obligatiespreads terug naar langetermijngemiddelde

Wereldwijde vastgoedmarkten EBITDA/EV-opbrengsten (%) en rente op 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties

Bron: UBS, Janus Henderson Investors Analysis per 31 oktober 2021. In het verleden behaalde resultaten voorspellen geen toekomstige rendementen. Wereldwijd vastgoed=UBS dekkingsuniversum.

Een deel van deze rendementsverhoging is al zichtbaar op sommige markten voor direct vastgoed. Met name in het Verenigd Koninkrijk is zeer snel gehandeld, waarbij taxateurs zich snel hebben aangepast aan deze nieuwe realiteit. De Britse toonaangevende commerciële opbrengsten zijn in de afgelopen 12 maanden met ongeveer 50 basispunten (bp) gestegen, terwijl de opbrengsten in de logistieke sector sinds mei 2022 met 175 bp zijn gestegen. 6 Het is duidelijk dat niet alle markten in deze mate zullen evolueren, en het is inderdaad mogelijk dat taxateurs een beetje op de zaken vooruit zijn gelopen. Maar het feit dat beursgenoteerde wereldwijde vastgoedaandelen gemiddeld 160 bp rendementstoename hebben ingeprijsd, geeft ons enige troost dat een constructievere kijk op de markt al in de koersen van beursgenoteerde REIT-aandelen is verdisconteerd.

Wat doet er toe in 2023? - financiële kracht en duurzaamheid van de kasstroom

Een ander aspect waarmee rekening moet worden gehouden naarmate de kosten van schulden stijgen, is de financiële gezondheid van ondernemingen, vooral als de balansen goed gekapitaliseerd zijn, en het effect op de stabiliteit van de kasstroom. Op dit front ziet het er beter uit dan ooit in de recente geschiedenis. De huidige gewogen gemiddelde looptijd van in de VS genoteerde REIT's is meer dan zeven jaar, en ook het schuldniveau is laag. Beursgenoteerde REIT's hebben ook slechts ongeveer 17% variabele schuld, vergeleken met ongeveer 60-70% voor de grootste particuliere vastgoedbeheerders.7

Een laatste aspect waarmee rekening moet worden gehouden bij het bekijken van de fundamentele aspecten van vastgoed is wat er gebeurt met de huurniveaus en hoe deze zullen worden beïnvloed in een economische vertraging.

Tot dusver zijn de fundamentele resultaten sterk gebleven. Als de recessie begint door te zetten, kan er ongetwijfeld wat van de glans afgaan, maar omdat het aanbod relatief beperkt is door de gevolgen van COVID-19 en bepaalde sectoren van structurele groei, zoals logistiek, datacenters en woningen voor één huurder nog steeds een robuuste vraag kennen, is er potentieel voor een algemene huurgroei die in 2023 positief blijft.

Deze duurzaamheid van de inkomsten is een belangrijke overweging voor ons team in het komende jaar. Wij blijven geloven dat een focus op gebieden met structurele groei en onderaanbod kan helpen negatieve cyclische krachten op te vangen.

Waar ligt de opportuniteit vandaag? – waarderingen van beursgenoteerd versus particulier vastgoed

Wij hebben besproken wat de aandelenmarkten betekenen voor de waarde van beursgenoteerd vastgoed en wat sommige taxateurs al beginnen te verwerken in afschrijvingen op vastgoed. Maar één gebied waarop wij beleggers hebben gewezen en dat tot dusver relatief immuun is gebleven, is particulier vastgoed.

Volgens het meest recente rendement van de ODCE-index, die de prestaties van Amerikaans particulier vastgoed weerspiegelt, zijn de waarderingen van particuliere fondsen tot 30 september 2022 met 12% gestegen - een schril contrast met beursgenoteerde Amerikaanse REIT's, die in dezelfde periode met bijna 30% zijn gedaald. 8 Als we naar figuur 2 kijken, zien we dat prestaties uit het verleden weliswaar geen toekomstig rendement voorspellen, maar dat het kopen van beursgenoteerde REIT's tegen de huidige waarderingsniveaus, ten opzichte van particulier vastgoed, een slimme zet is gebleken voor beleggers op langere termijn.

Figuur 2: Particulier versus beursgenoteerd vastgoed: historisch gezien, wordt het kopen van korting beloond

Source: Bloomberg, NCREIF, Green Street, Janus Henderson Investors analysis, as at 30 September 2022. LHS: Public= US-listed REITs YTD total return as at 30 September 2022. Private property= ODCE Index. Past performance does not predict future returns.

Een meer optimistische kijk

Volgens ons kan er weinig echte twijfel over bestaan dat particuliere vastgoedwaarderingen in 2023 waarschijnlijk zullen moeten worden aangepast. Dit jaar is pijnlijk geweest, maar gelukkig voor beursgenoteerd vastgoed "is de pleister eraf gescheurd". Hoewel 2023 verdere uitdagingen zal brengen, geloven we dat het uitgangspunt vandaag de dag beter de realiteit van morgen weergeeft.

1.2 Refinitiv Datastream, rendement op Amerikaanse 10-jaars staatsobligaties en MSCI World Total Return Index sinds begin van het jaar tot 18 november 2022; BofAML Global Research: The Flow Show van 23 oktober en 13 oktober 2022.

3 Goldmans Sachs Europe Real Estate 15 september 2022. Refinitiv Datastream, Haver Analytics, Kenneth French, Goldman Sachs Global Investment Research. Gegevens vanaf 1950, inflatie gebaseerd op Amerikaanse consumentenprijsindex en Amerikaanse REITs= FTSE Nareit All Equity REITs Index. Wereldwijde REIT-rendementen: Refinitiv Datastream: FTSE EPRA Nareit Developed Total Returns Index in USD van 31 december 2021 tot 18 november 2022. In het verleden behaalde resultaten voorspellen geen toekomstige rendementen.

4 Vergelijking van de snelheid van Amerikaanse renteverhogingen (1988-2022) (visualcapitalist.com)

5 FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index, FTSE EPRA Nareit Developed Asia Index en FTSE Nareit All Equity REITs Index, totaalrendement in USD, sinds begin van het jaar tot 18 november 2022.

6 Opbrengsten in het VK. Savills: Markets in Minutes: Commercieel VK 1 november 2022.

7 Variabele en vaste schuld: Citi Research: Viewpoint, theHunter Express & Lodging Valuation Tool, 19 september 2022. 3 Thomas Arnold, David Ling en Andy Naranjo. “Private Equity Real Estate Fund Performance: A Comparison to REITs and Open-End Core Funds.” Het Journal of Portfolio Management, speciale vastgoeduitgave van 2021, oktober 2021.

8 Rendement van de ODCE Index sinds het begin van het jaar tot 30 september 2022.

Balans: een indicator van de financiële gezondheid van een bedrijf. Balans: een jaarrekening die de activa, de passiva en het eigen vermogen van een bedrijf op een bepaald moment in de tijd weergeeft.
Elk segment biedt beleggers een idee over wat het bedrijf bezit en welke schulden het heeft, alsook het bedrag dat aandeelhouders erin hebben belegd.

Obligatierendement: De inkomsten uit een effect, meestal uitgedrukt als een percentage. Voor een obligatie wordt dit berekend door de couponrente te delen door de actuele obligatiekoers.

Er is sprake van een korting ten opzichte van de IW als de koers van de REIT lager is dan de meest recente IW. Een korting wil vaak zeggen dat de markt over het algemeen niet positief is over de beleggingen in de portefeuille. De intrinsieke waarde is de waarde van de beleggingen van een portefeuille bij het sluiten van de markt minus de verplichtingen, gedeeld door het totale aantal uitstaande aandelen.

Hefboomwerking: in de context van dit artikel verwijst dit naar de hoeveelheid schuld die een REIT heeft. De hefboomratio wordt gemeten als de verhouding tussen de schuld en de totale activa.

EBITDA/EV-opbrengsten: een financiële waarderingsratio die rendement op investering (ROI) IW meet. Het probeert vergelijkbare bedrijven te waarderen aan de hand van dezelfde financiële maatstaven. Kasstromen worden gebruikt om de waarde van een onderneming te evalueren; een onderneming met een gezonde kasstroom zal een hoge EBITDA/EV-waarde hebben en omgekeerd.

Gewogen gemiddelde looptijd (WAM): de gemiddelde tijd die resteert tot de vervaldatum van een schuldportefeuille.

De MSCI World Index℠ meet de prestaties van de aandelenmarkten van de wereldwijde ontwikkelde markten.

ODCE Index is een naar kernkapitalisatie gewogen index die alleen niet-beursgenoteerde open-end gediversifieerde kernstrategiefondsen omvat waarvan ten minste 95% van de beleggingen in Amerikaanse markten zijn gedaan.


Belangrijke informatie

REIT's oftewel Real Estate Investment Trusts zijn beleggingsvehicles die investeren in vastgoed, via directe eigendom van vastgoedactiva, vastgoedaandelen of hypotheken. Omdat ze genoteerd zijn aan een aandelenbeurs, zijn REIT’s meestal zeer liquide en worden verhandeld als normale aandelen.

Vastgoedeffecten zoals Real Estate Investment Trusts (REITs) kunnen extra risico's met zich meebrengen, zoals rente-, beheer-, fiscale, economische, milieu- en concentratierisico's.

Buitenlandse effecten zijn gevoelig voor bijkomende risico's, zoals valutaschommelingen, politieke en economische onzekerheid, hogere volatiliteit, lagere liquiditeit en afwijkende financiële en informatiegerelateerde rapporteringsstandaarden. Al die werkingen worden versterkt in groeimarkten.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds belegt in vastgoedbeleggingstrusts (REIT's) en in andere bedrijven of fondsen die actief zijn in vastgoedbeleggingen, wat gepaard gaat met hogere risico's dan bij directe belegging in vastgoed. Meer bepaald kunnen REIT's onderworpen zijn aan minder strikte regels en toezicht dan het Fonds zelf en kunnen ze een grotere volatiliteit vertonen dan hun onderliggende activa.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds belegt in vastgoedbeleggingstrusts (REIT's) en in andere bedrijven of fondsen die actief zijn in vastgoedbeleggingen, wat gepaard gaat met hogere risico's dan bij directe belegging in vastgoed. Meer bepaald kunnen REIT's onderworpen zijn aan minder strikte regels en toezicht dan het Fonds zelf en kunnen ze een grotere volatiliteit vertonen dan hun onderliggende activa.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Naast de inkomsten kan deze aandelenklasse gerealiseerde en niet-gerealiseerde vermogenswinsten en oorspronkelijk belegd kapitaal uitkeren. Kosten, vergoedingen en uitgaven worden ook afgetrokken van het kapitaal. Beide factoren kunnen leiden tot kapitaalerosie en een kleiner potentieel voor kapitaalgroei. Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat uitkeringen van deze aard behandeld kunnen worden (en belastbaar kunnen zijn) als inkomsten afhankelijk van hun plaatselijke belastingwetten.
Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds belegt in vastgoedbeleggingstrusts (REIT's) en in andere bedrijven of fondsen die actief zijn in vastgoedbeleggingen, wat gepaard gaat met hogere risico's dan bij directe belegging in vastgoed. Meer bepaald kunnen REIT's onderworpen zijn aan minder strikte regels en toezicht dan het Fonds zelf en kunnen ze een grotere volatiliteit vertonen dan hun onderliggende activa.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan een hoger niveau van transactiekosten oplopen als gevolg van beleggingen in minder actieve markten of minder ontwikkelde markten in vergelijking met een fonds dat in actievere of meer ontwikkelde markten belegt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Naast de inkomsten kan deze aandelenklasse gerealiseerde en niet-gerealiseerde vermogenswinsten en oorspronkelijk belegd kapitaal uitkeren. Kosten, vergoedingen en uitgaven worden ook afgetrokken van het kapitaal. Beide factoren kunnen leiden tot kapitaalerosie en een kleiner potentieel voor kapitaalgroei. Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat uitkeringen van deze aard behandeld kunnen worden (en belastbaar kunnen zijn) als inkomsten afhankelijk van hun plaatselijke belastingwetten.