Hoofd Amerikaanse vastrentende beleggingen Greg Wilensky waarschuwt dat in aanloop naar de presidentsverkiezingen op 3 november de onzekerheid hoog zal blijven, en dat het daarom verstandig is beleggingen te blijven spreiden en risiconiveaus in de buurt te houden van langetermijndoelen.

Kernpunten

  • Nu de verkiezingen dichterbij komen, wakkert de steeds vijandigere politieke situatie de onzekerheid verder aan, ten nadele van zowel consumenten als bedrijven, en neemt de volatiliteit* op de financiële markten toe.
  • Ook de zorg dat de verkiezingen uitgesteld of betwist kunnen worden, en de waaier aan factoren die afhankelijk van de partij die het Witte Huis en/of de Senaat wint, van invloed op de obligatiemarkten zijn, dragen bij aan die onzekerheid.
  • Vanwege al die onbekende factoren rond de verkiezingen denken we dat het voorzichtig is gediversifieerd te blijven en een neutraler standpunt in te nemen. Onzekerheid is een bron van volatiliteit die niet alleen het rendement aan kan tasten, maar ook de deur openzet voor alerte beleggers die aantrekkelijkere risicokansen zien.

Verkiezingen zijn synoniem voor onzekerheid, maar de uitslag en de effecten van de Amerikaanse presidents- en parlementsverkiezingen van 2020 zijn bijzonder onvoorspelbaar. Het overlijden van rechter Ruth Bader Ginsburg van het Amerikaanse hooggerechtshof heeft de reeds gespannen verhoudingen tussen de Democraten en Republikeinen nog verder verstoord. De strijd over wanneer er een vervanger geïnstalleerd zal worden, verhoogt het risico dat aanvullende fiscale stimuleringsmaatregelen worden uitgesteld, waarschijnlijk tot na de inauguratie van het nieuwe Congres en/of de president. Nu de verkiezingen dichterbij komen, wakkert de toenemend gespannen politieke situatie de onzekerheid verder aan, ten nadele van zowel consumenten als bedrijven, en neemt de volatiliteit op de financiële markten toe.

Vanwege de vertraging door het verwachte grote aantal stemmen dat per post wordt uitgebracht of juridische stappen tegen de uitslag, is het steeds onwaarschijnlijker dat we op verkiezingsdag zullen weten wie er in het Oval Office plaats zal nemen of welke partij de grootste in de senaat wordt. Beide partijen trekken de geldigheid van de verkiezingen in twijfel, de president is bezorgd over de verwerking van de poststemmen, en sommige Democraten zijn bang dat de zittende president zal proberen de resultaten te beïnvloeden op een manier die alleen met juridische stappen kan worden opgelost. Meer nog dan bij voorgaande verkiezingen, wordt het steeds waarschijnlijker dat veel Amerikanen het verkiezingsresultaat in bepaalde opzichten als onwettig zullen beschouwen.

Niet alleen het voorspellen van verkiezingsuitslagen is in normale tijden al moeilijk, het voorspellen van de marktreactie is dat ook, en is misschien wel nog moeilijker. Financiële markten kijken vooruit en zijn constant bezig met het verwerken van de nieuwste informatie om de risico's daarvan in te schatten en de obligatiekoersen vast te stellen. Maar als we momenteel naar de obligatiemarkten kijken, is het moeilijk de relatieve impact van Covid-19 en de directe ingrepen van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) op de koersen van bedrijfsobligaties te bepalen. Werd het huidige niveau van de obligatierendementen bepaald door de invloed van de Fed of hebben ze zich aangepast aan de voorsprong die de Democratische kandidaat Joe Biden in de peilingen heeft - en zouden ze dan relatief weinig wijzigen als hij wint? Uit een meer gedetailleerde analyse kan blijken dat de verkiezingen spannender worden dan de peilingen suggereren aangezien een analyse per staat aangeeft dat er een kleinere kans is dat Biden wint. Welke overwinning prijst de obligatiemarkt in? Zouden ze op kortere termijn het risico inprijzen van de eventuele gevolgen van minder fiscale stimuleringsmaatregelen op de Amerikaanse economie?

Het vraagstuk wordt nog ingewikkelder door het enorme aantal variabelen dat de obligatiemarkten beïnvloedt en die afhankelijk zijn van de partij die in het Witte Huis terechtkomt of die de meerderheid in de senaat krijgt. De meeste beleggers zijn het erover eens dat een overwinning van Biden tot meer overheidsingrijpen zou leiden, met minder economische groei en/of winstgevendheid van bedrijven in vooral de sectoren energie, financiële dienstverlening en gezondheidszorg tot gevolg. Handelsrelaties in het algemeen en die met China in het bijzonder kunnen echter iets verbeteren bij een overwinning van Biden gezien de spanning die er momenteel tussen beide regeringen bestaat. Het is ook niet duidelijk of de omvang en de effectiviteit van verdere fiscale stimuleringsmaatregelen beter ontvangen zouden worden bij een Republikeins of Democratisch bestuur. Tot slot gaan de meeste beleggers ervan uit dat de vennootschapsbelasting zal stijgen als de Democraten de presidentsverkiezingen winnen en de senaat zullen domineren. Maar gezien de economische zwakte, en het belang van beide partijen bij een economisch herstel, is het niet duidelijk of hogere belastingtarieven op korte termijn ingeprijsd zijn of zelfs ingeprijsd zouden moeten worden.

Gezien de mate van onzekerheid rond de verkiezingen, denken we dat het verstandig is beleggingen te blijven spreiden en de voorkeur te geven aan risiconiveaus die dicht bij de langetermijnniveaus liggen. Wij zijn van mening dat het genomen risico moet passen bij de mate van overtuiging van een belegger. Aangezien er aan de uitslag of de effecten van de komende verkiezingen maar weinig overtuiging kan worden ontleend, willen we beleggers aanraden zich te richten op de waarde die met effecten- of sectorselectie kan worden toegevoegd. Onzekerheid zorgt voor volatiliteit, wat zowel de risico's kan verhogen als kansen kan creëren. Het is volgens ons belangrijk om het risico laag te houden als de onzekerheid groot is, zodat je als belegger de ruimte hebt om posities agressief aan te passen als markten in verhouding tot hun prognose duidelijk overbought of oversold zijn.

Opmerking:

Volatiliteit: de mate van beweeglijkheid van de koers van een portefeuille, effect of index. Als de koers sterk op en neer beweegt, is er sprake van een hoge volatiliteit. Als de koers licht en langzaam op en neer beweegt, is er sprake van een lage volatiliteit. Volatiliteit is een maatstaf voor het risico dat wordt gelopen.