Voor individuele beleggers in Nederland

Meer zicht op ‘verborgen’ ESG in Europese kleinbedrijven

Ollie Beckett

Ollie Beckett

Portefeuillebeheerder


Rory Stokes, CFA

Rory Stokes, CFA

Portefeuillebeheerder


20 apr 2021

Managers Europese kleinbedrijven Ollie Becket en Rory Stokes bespreken de impact die de opkomst van ESG op de markt heeft en waarom het belangrijk is om verder te kijken dan ESG-beoordelingen.

  Kernpunten

 • De toename aan ESG-data en -analyses heeft geleid tot een herbeoordeling van de waardering van individuele aandelen door de markt.
 • Kleinere bedrijven worden over het algemeen minder goed onderzocht waardoor hun ESG-kenmerken vaak over het hoofd worden gezien. Hierdoor kan het dus zijn dat 'verborgen' ESG ligt te wachten op marktdeelnemers.
 • Het team denkt dat de niet-herkende ESG-capaciteiten van kleinere bedrijven mogelijk een grote bron van toekomstige waarde zijn.

We hadden de BRIC-landen, toen de FAANG-bedrijven en nu is ESG de favoriete afkorting. Factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) zijn steeds belangrijkere aanjagers geworden voor de prestaties van aandelen omdat er volop vraag bestaat naar de producten en diensten van bedrijven die de wereld lijken te verbeteren. Doordat ESG aan belang heeft gewonnen, is ook de vraag naar ESG-data en -analyses toegenomen.

Welke invloed hebben ESG-kaders op de markt?

In de afgelopen jaren werd het analytische kader voor de beoordeling van ESG-kenmerken, in combinatie met een nieuw wettelijk kader in de vorm van de EU Taxonomie en de eisen van de SFDR, aangevuld door kantoren als Sustainalytics en MSCI om de impact van individuele bedrijven te beoordelen. Als gevolg daarvan zagen we een aanzienlijke heroverweging van wat de markt bereid is te betalen voor bedrijven waarover men van mening is dat zij sterke ESG-kenmerken bezitten. Dit is vooral het geval in het large cap-deel van de aandelenmarkt, niet in het minst omdat van zulke bedrijven vaak wordt gedacht dat ze voor wat betreft structurele groei de wind in de rug hebben.

Voor Europese kleinbedrijven zijn de meningen over de ESG-kenmerken vaak sterker verdeeld. Alleen bedrijven die traditioneel geassocieerd worden met sterke ESG-kenmerken konden profiteren van deze trend. Daar zijn verschillende redenen voor te noemen. Kleinere bedrijven zijn meestal sterker gefocust op hun operationele activiteiten dan op de presentatie van wat ze doen. De budgetten voor public relations zijn zelden groot. Ook liggen ze minder vaak onder het vergrootglas van analisten en beleggers dan hun grotere collega's, waardoor het aantal aandelen toeneemt dat over het hoofd wordt gezien of verkeerd wordt geprijsd. Wij zijn er echter van overtuigd dat kleinere bedrijven een zuiverdere blootstelling hebben aan de groeitrends waarvan ze profiteren en dat er in kleinere bedrijven een flinke laag 'verborgen ESG' ligt die erop wacht door de markt ontdekt te worden.

Giftig afval omzetten in waarde

Befesa, het Duitse beursgenoteerde bedrijf dat gevaarlijk afval recyclet, lijkt het toppunt van de circulaire economie te zijn. Het recyclet giftige restproducten uit de staal- en aluminiumindustrie die anders op de vuilstort terecht zouden komen tot waardevolle producten zoals zink- en aluminiumlegeringen.  Het bedrijf werd lang beschouwd als een soort mijnbouwbedrijf omdat de zinkprijs de belangrijkste basis voor de prijzen van hun producten vormde. Als het al een mijnbouwbedrijf geweest was, dan zou het een van de goedkoopste zinkproducenten ter wereld zijn geweest, maar het bedrijf is bij lange na geen mijnbouwer.

In werkelijkheid is Befesa kampioen duurzaamheid. Het bedrijf heeft de manier waarop het zijn voordelen aan de wereld presenteert, via zijn businessmodel aangescherpt. Daardoor zien we nu welke positieve impact ze hebben door giftig afval om te zetten in iets waardevols. Maar hoewel de markt het bedrijf meer als industrieel dan als mijnbouwbedrijf begint te beschouwen, is nog niet iedereen overtuigd van de ESG-kenmerken.

Isolatie maken om koolstofdioxide terug te dringen

Aan de andere kant van de Duitse grens is de Belgische beursgenoteerde onderneming Recticel gevestigd.  Volgens dataleverancier Bloomberg "produceert Recticel SA een breed gamma aan schuimrubberen en synthetische onderdelen." Het bedrijf wordt ingedeeld bij de categorie 'Rubber & Plastic'.  Wat betekent dit in de praktijk? De belangrijkste bedrijfsactiviteit is de productie van schuimrubberen en synthetische onderdelen voor de isolatie-industrie.  De isolatiesector speelt een cruciale rol bij de verlaging van de koolstofdioxideproductie. Recticel meldde in zijn beleggerspresentatie over heel 2020 dat de producten van de groep de koolstofdioxideproduct met een factor 46 per ton geproduceerde koolstofdioxide verlagen.

De tweede activiteit van Recticel richt zich op technisch schuim. Deze schuimproducten worden gebruikt als geluidsdemping, voor comfort in ziekenhuisbedden en voor de filtratie van giftige stoffen. Het bedrijf biedt een flink aantal maatschappelijke en milieuvoordelen, en streeft bedrijfsdoelstellingen na als het verder terugdringen van gezondheids- en veiligheidsincidenten en het verhogen van het percentage vrouwen in de directie. Buiten dat lijkt het belang van 74% van Recticel in de TURVAC-joint venture, dat het super-isolerende verpakkingsmateriaal voor het transport van de coronavaccins maakt, maar weinig indruk te maken.

Volgens ons zijn de ondergewaardeerde ESG-kenmerken van kleinere bedrijven een mogelijke bron van toekomstige waarde. Nu bedrijven steeds handiger worden in het presenteren van hun ESG-voordelen, verwachten we dat marktspelers steeds dieper in de ESG-kansen van kleinere bedrijven zullen duiken. Er zijn volop bedrijven die de kans hebben te laten zien wat ze in huis hebben, en we verwachten dat de onthulling van 'verborgen ESG' de komende tijd een structureel thema voor kleinere bedrijven zal worden.

 

Begrippenlijst:

BRIC-landen: De afkorting voor de vijf grootste opkomende landen: Brazilië, Rusland, India, Zuid-Afrika en China

FAANG: De afkorting waarmee de vijf grootste Amerikaanse technologiebedrijven worden aangeduid: Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Alphabet (voorheen Google)

 

 

Use of third party names, marks or logos is purely for illustrative purposes and does not imply any association between any third party and Janus Henderson Investors, nor any endorsement or recommendation by or of any third party. Unless stated otherwise, trademarks are the exclusive property of their respective owners.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan een hoger niveau van transactiekosten oplopen als gevolg van beleggingen in minder actieve markten of minder ontwikkelde markten in vergelijking met een fonds dat in actievere of meer ontwikkelde markten belegt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Janus Henderson Fund (het "Fonds") is een Luxemburgse SICAV die op 26 september 2000 is opgericht, beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.