Managers Europese kleinbedrijven Ollie Becket en Rory Stokes bespreken de impact die de opkomst van ESG op de markt heeft en waarom het belangrijk is om verder te kijken dan ESG-beoordelingen.

Kernpunten:

  • De toename aan ESG-data en -analyses heeft geleid tot een herbeoordeling van de waardering van individuele aandelen door de markt.
  • Kleinere bedrijven worden over het algemeen minder goed onderzocht waardoor hun ESG-kenmerken vaak over het hoofd worden gezien. Hierdoor kan het dus zijn dat 'verborgen' ESG ligt te wachten op marktdeelnemers.
  • Het team denkt dat de niet-herkende ESG-capaciteiten van kleinere bedrijven mogelijk een grote bron van toekomstige waarde zijn.

We hadden de BRIC-landen, toen de FAANG-bedrijven en nu is ESG de favoriete afkorting. Factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) zijn steeds belangrijkere aanjagers geworden voor de prestaties van aandelen omdat er volop vraag bestaat naar de producten en diensten van bedrijven die de wereld lijken te verbeteren. Doordat ESG aan belang heeft gewonnen, is ook de vraag naar ESG-data en -analyses toegenomen.

Welke invloed hebben ESG-kaders op de markt?

In de afgelopen jaren werd het analytische kader voor de beoordeling van ESG-kenmerken, in combinatie met een nieuw wettelijk kader in de vorm van de EU Taxonomie en de eisen van de SFDR, aangevuld door kantoren als Sustainalytics en MSCI om de impact van individuele bedrijven te beoordelen. Als gevolg daarvan zagen we een aanzienlijke heroverweging van wat de markt bereid is te betalen voor bedrijven waarover men van mening is dat zij sterke ESG-kenmerken bezitten. Dit is vooral het geval in het large cap-deel van de aandelenmarkt, niet in het minst omdat van zulke bedrijven vaak wordt gedacht dat ze voor wat betreft structurele groei de wind in de rug hebben.

Voor Europese kleinbedrijven zijn de meningen over de ESG-kenmerken vaak sterker verdeeld. Alleen bedrijven die traditioneel geassocieerd worden met sterke ESG-kenmerken konden profiteren van deze trend. Daar zijn verschillende redenen voor te noemen. Kleinere bedrijven zijn meestal sterker gefocust op hun operationele activiteiten dan op de presentatie van wat ze doen. De budgetten voor public relations zijn zelden groot. Ook liggen ze minder vaak onder het vergrootglas van analisten en beleggers dan hun grotere collega's, waardoor het aantal aandelen toeneemt dat over het hoofd wordt gezien of verkeerd wordt geprijsd. Wij zijn er echter van overtuigd dat kleinere bedrijven een zuiverdere blootstelling hebben aan de groeitrends waarvan ze profiteren en dat er in kleinere bedrijven een flinke laag 'verborgen ESG' ligt die erop wacht door de markt ontdekt te worden.

Giftig afval omzetten in waarde

Befesa, het Duitse beursgenoteerde bedrijf dat gevaarlijk afval recyclet, lijkt het toppunt van de circulaire economie te zijn. Het recyclet giftige restproducten uit de staal- en aluminiumindustrie die anders op de vuilstort terecht zouden komen tot waardevolle producten zoals zink- en aluminiumlegeringen.  Het bedrijf werd lang beschouwd als een soort mijnbouwbedrijf omdat de zinkprijs de belangrijkste basis voor de prijzen van hun producten vormde. Als het al een mijnbouwbedrijf geweest was, dan zou het een van de goedkoopste zinkproducenten ter wereld zijn geweest, maar het bedrijf is bij lange na geen mijnbouwer.

In werkelijkheid is Befesa kampioen duurzaamheid. Het bedrijf heeft de manier waarop het zijn voordelen aan de wereld presenteert, via zijn businessmodel aangescherpt. Daardoor zien we nu welke positieve impact ze hebben door giftig afval om te zetten in iets waardevols. Maar hoewel de markt het bedrijf meer als industrieel dan als mijnbouwbedrijf begint te beschouwen, is nog niet iedereen overtuigd van de ESG-kenmerken.

Isolatie maken om koolstofdioxide terug te dringen

Aan de andere kant van de Duitse grens is de Belgische beursgenoteerde onderneming Recticel gevestigd.  Volgens dataleverancier Bloomberg "produceert Recticel SA een breed gamma aan schuimrubberen en synthetische onderdelen." Het bedrijf wordt ingedeeld bij de categorie 'Rubber & Plastic'.  Wat betekent dit in de praktijk? De belangrijkste bedrijfsactiviteit is de productie van schuimrubberen en synthetische onderdelen voor de isolatie-industrie.  De isolatiesector speelt een cruciale rol bij de verlaging van de koolstofdioxideproductie. Recticel meldde in zijn beleggerspresentatie over heel 2020 dat de producten van de groep de koolstofdioxideproduct met een factor 46 per ton geproduceerde koolstofdioxide verlagen.

De tweede activiteit van Recticel richt zich op technisch schuim. Deze schuimproducten worden gebruikt als geluidsdemping, voor comfort in ziekenhuisbedden en voor de filtratie van giftige stoffen. Het bedrijf biedt een flink aantal maatschappelijke en milieuvoordelen, en streeft bedrijfsdoelstellingen na als het verder terugdringen van gezondheids- en veiligheidsincidenten en het verhogen van het percentage vrouwen in de directie. Buiten dat lijkt het belang van 74% van Recticel in de TURVAC-joint venture, dat het super-isolerende verpakkingsmateriaal voor het transport van de coronavaccins maakt, maar weinig indruk te maken.

Volgens ons zijn de ondergewaardeerde ESG-kenmerken van kleinere bedrijven een mogelijke bron van toekomstige waarde. Nu bedrijven steeds handiger worden in het presenteren van hun ESG-voordelen, verwachten we dat marktspelers steeds dieper in de ESG-kansen van kleinere bedrijven zullen duiken. Er zijn volop bedrijven die de kans hebben te laten zien wat ze in huis hebben, en we verwachten dat de onthulling van 'verborgen ESG' de komende tijd een structureel thema voor kleinere bedrijven zal worden.

Begrippenlijst

BRIC-landen: De afkorting voor de vijf grootste opkomende landen: Brazilië, Rusland, India, Zuid-Afrika en China

FAANG: De afkorting waarmee de vijf grootste Amerikaanse technologiebedrijven worden aangeduid: Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Alphabet (voorheen Google)