Jenna Barnard en John Pattullo, Co-Heads of Strategic Fixed Income, delen hun gedachten en standpunten over de obligatiemarkten voor het komende jaar. Zoals zij het zien, zal de belangrijkste vraag van 2020 zijn of de afnemende economische groei en inflatie zullen stoppen en of we een 'zachte' of 'harde' economische landing krijgen. Zij zijn ervan overtuigd dat de prestaties van de Amerikaanse dollar de sleutel tot het resultaat zijn, omdat het onwaarschijnlijk is dat er zonder een structureel zwakkere dollar reflatie optreedt.

Kernpunten

  • Obligaties kunnen prima worden ingezet om spreiding in portefeuilles en risico aan te brengen omdat ze reageren op veranderingen in economische groei en inflatie.
  • Het Strategic Fixed Income Team begon 2019 met de afwijkende mening dat obligatierendementen en rentetarieven gedurende langere tijd laag zouden blijven. Dat standpunt is niet gewijzigd, en inmiddels heeft de consensus zich aangepast aan hun kijk op de wereld. De belangrijkste vraag voor 2020 is of er nu een einde komt aan de afnemende economische groei en inflatie.
  • John en Jenna beoordelen een eindeloze reeks grafieken op indicaties voor toekomstige trends. Een grafiek die een belangrijke indicator kan zijn voor de vorm die de zaken in 2020 aannemen, is die over de performance van de dollar. Volgens hen is een structureel lagere dollarkoers noodzakelijk voor aanhoudende reflatie.