Duurzaamheid en digitalisering: snellere transitie naar een koolstofarme wereld

Kernpunten:

 • De COVID-19-crisis heeft de ontwikkelingen in de digitale sector benadrukt en in sommige gevallen ook gestimuleerd. Hij heeft ook aangetoond dat de maatschappij ook op een koolstofarme manier effectief kan functioneren.
 • Het tempo van de transitie naar een koolstofarme economie wordt opgevoerd, zoals blijkt uit de nieuwe klimaatwetten in de EU. Dat is ons inziens ook belangrijk om ons aan te passen aan een duurzame toekomst.
 • De interessante vooruitgang in de efficiëntie van batterijtechnologie voor elektrische voertuigen zou ons een stap dichter bij een koolstofarme economie kunnen brengen.

De voorbije zes maanden heeft COVID-19 de manier waarop wij leven en werken wereldwijd omgegooid. Wereldwijd zijn er quarantainemaatregelen en lockdowns uitgevaardigd, wat de economie en de maatschappij heeft ontwricht op een manier die we nog nooit eerder hebben gezien. Maar die ontwrichting is niet overal gelijk. Heel wat mensen en bedrijven hebben zich snel weten aan te passen aan een wereld met reisbeperkingen en afstandsregels. De grootste gemene deler in die economische weerbaarheid, is digitalisering.

Van productiviteit over amusement tot gezondheid, het is door de digitalisering dat die konden doorgaan. Dankzij cloud computing, contactloze betalingen en alles wat online is gegaan kunnen we in de digitale economie leven en successen boeken zoals nooit tevoren. En hoewel de 'digitalisering van alles' niet nieuw is, heeft de crisis de ontwikkelingen die er al zijn geweest, zeker duidelijker gemaakt en in een aantal gevallen zelfs versneld. Die structurele transitie is al een tijdje aan de gang, maar wordt door de crisis nu nog meer gestimuleerd, en dat is ons inziens essentieel om tot een duurzame economie te komen.

Digitale platformen gestimuleerd door de crisis

CEO Satya Nadella van Microsoft vatte dat in april goed samen tijdens zijn recentste teleconferentie over de winstcijfers. Toen zei hij dat het bedrijf "in twee maanden tijd twee jaar digitale transformatie heeft doorgemaakt", en dat bleek ook uit de cijfers. Alleen al in maart meldde de blog Microsoft Azure een toename van 775% in het gebruik van cloud computing in regio's met quarantaine- of afstandsmaatregelen en een piek in het aantal gebruikers van Microsoft Teams, met 900 miljoen minuten aan vergaderingen en gesprekken op één week tijd (per 28 maart 2020). En dat is dan nog maar het topje van de ijsberg wat de penetratie van digitale tools betreft. Van online boodschappen tot telegeneeskunde, thuiswerken en virtuele klassen, heel wat mensen zijn voor het eerst in aanraking gekomen met digitale platformen. Maar zijn die platformen krachtig genoeg om een duurzame verandering in de interactie met klanten te ondersteunen wanneer deze crisis achter de rug is?

Wij zijn ervan overtuigd dat ondernemingen die inzetten op een grotere productiviteit en een efficiënter gebruik van kostbare natuurlijke grondstoffen, op lange termijn als winnaars uit de bus zullen komen. Digitalisering en duurzaamheid zijn ons inziens onlosmakelijk met elkaar verbonden, omdat mensen en ondernemingen nu de mogelijkheid krijgen om te werken, te leven en successen te boeken zonder dat dat ten koste van een buitensporige CO2-voetafdruk moet gaan. Als deze crisis iets positiefs heeft opgeleverd, dan is het dat hij duidelijk heeft gemaakt dat een leven met minder CO2-uitstoot voor vele mensen perfect mogelijk is.

LUCHTVAART IN DUIKVLUCHT, TERWIJL MICROSOFT TEAMS HOGE TOPPEN SCHEERT

1

Bron: Totaal aantal door flightradar24.com geregistreerde vluchten per dag van 20 januari 2020 tot 18 mei 2020.  Gebruikerscijfers Microsoft Teams op basis van persberichten van Microsoft en teleconferentie over de kwartaalcijfers op 20 mei 2020.

Sommige sectoren hebben het tijdens de crisis slechter gedaan dan andere, met name de reissector, de transportsector en de zware industrie. Luchtvaart- en cruisemaatschappijen liggen volledig lam en behoren tot de zwaarst getroffen sectoren, doordat er over de hele wereld afstandsregels en reisbeperkingen werden ingesteld. Het wereldwijde luchtverkeer is in de maand tot 7 april met 65% gedaald, als we mogen afgaan op de momentopname van het aantal vliegtuigen in de lucht die flightradar24.com op een bepaald ogenblik heeft gemaakt. Hoewel de lockdown de zwakke punten van de sector heeft blootgelegd, heeft hij volgens ons gewoon een reeds bestaande, en in onze ogen niet tegen te houden transitie naar een koolstofarme economie versneld. Er worden immers steeds meer nieuwe technologieën ontwikkeld en het wettelijke kader rond CO2-uitstoot wordt ook al een hele tijd alleen maar strenger. Te midden van de coronacrisis heeft de EU zelfs plannen bekendgemaakt voor een nieuwe klimaatwet, waardoor landen verplicht zullen worden om hun netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 te reduceren tot nul.[1] Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, noemde die beslissing op 4 maart in Brussel "een politiek engagement dat ons definitief op weg zet naar een duurzamere toekomst", wat aansluit bij onze visie.

Revolutionaire batterijtechnologie

Eén domein waarin er boeiende stappen naar een koolstofarme wereld worden gezet, is de batterijtechnologie. Het voorbije jaar zijn er een aantal onderzoeken gepubliceerd waaruit mogelijk revolutionaire ontwikkelingen in batterijen voor elektrische voertuigen blijken. Op dit moment is een van de grootste problemen met batterijen het evenwicht tussen een hoge energiedichtheid enerzijds en een lange levensduur en veiligheid anderzijds. Uit studies blijkt echter dat we stilaan in het stadium komen waarin die problemen kunnen worden opgelost. Op het gebied van grondstoffen heeft onderzoek uitgewezen dat kobalt, een dure maar nu nog noodzakelijke grondstof, dankzij de nieuwe materiaaltechnologie mogelijk helemaal niet meer nodig zal zijn. Nadert eindelijk het moment waarop batterijen voldoende krachtig en betaalbaar worden om de consument massaal te laten overschakelen naar elektrische wagens? De 'batterij van een miljoen mijl' waar Elon Musk van droomt, is misschien niet zo'n science fiction als vaak werd geopperd. Het zijn ontwikkelingen zoals deze die ons dichter bij een koolstofarme economie brengen.

We leven nu in een tijd van uitzonderlijke veranderingen, waarin alles digitaal wordt en de economie steeds koolstofarmer wordt. En hoewel de coronacrisis die tendensen misschien heeft versterk, en in sommige gevallen ook versneld, lijken dat hoe dan ook structurele veranderingen te zijn die al lang voor de crisis waren ingezet en na de crisis ook niet meer zullen verdwijnen. Wij zien een duidelijk verband tussen duurzame ontwikkeling, innovatie en duurzame groei op lange termijn. Ons beleggingskader is erop gericht te beleggen in bedrijven die een positieve impact hebben op het milieu en de maatschappij, en tegelijkertijd aan de juiste kant van de disruptie te blijven, ten bate van onze beleggers.

[1] https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_nl

Meer vooruitzichten voor aandelen

VORIG ARTIKEL

Versnellende en opkomende trends in Amerikaanse aandelen

Marc Pinto en Jeremiah Buckley bespreken de versnellende en opkomende thema's tijdens de COVID-19-crisis en de bedrijven die er baat bij hebben.

VOLGEND ARTIKEL

Hoe veranderen de mogelijkheden binnen Aziatische aandelen na COVID-19?

Andrew Gillan onderzoekt de impact van de pandemie op Aziatische aandelen en legt uit waarom structurelegroeiverhalen intact blijven.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Voor promotiedoeleinden.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Henderson Management S.A.
  Specific risks
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.