Hamish Chamberlayne, head of Global Sustainable Equities, bespreekt zijn verwachtingen voor duurzame aandelen in 2021.

Kernpunten:

  • De pandemie heeft de investeringen in digitalisering versneld, en dat beschouwen wij als een belangrijke voorwaarde voor duurzaamheid.
  • We verwachten dat de steun voor duurzame ontwikkeling nog zal toenemen naarmate landen ingrijpen om de koolstofuitstoot te verminderen en Joe Biden zijn intrek neemt in het Witte Huis.
  • De verwachting is dat de investeringen in elektrische voertuigen in 2021 fors zullen toenemen, omdat innovatoren aan een wedren naar de top zijn begonnen.

2020 was een turbulent en onvoorspelbaar jaar en toch hebben we gezien dat er vooruitgang is geboekt op het vlak van duurzaamheid. Ondanks de overduidelijke, verwoestende gevolgen van COVID-19 heeft de pandemie de investeringen in digitalisering versneld, wat wij als een belangrijke voorwaarde voor duurzaamheid beschouwen. De digitalisering heeft van nature een minder grote fysieke impact op de planeet. De virtualisering van producten of activiteiten die anders fysiek verliepen - zoals reizen en het gebruik van tastbare fysieke voorwerpen - is daar maar één voorbeeld van. Digitalisering is ook essentieel om de vooruitgang te boeken in de sociale doelstellingen rond kennisdeling en economische responsabilisering en ontwikkeling. Met al het nieuws over mogelijke vaccins en een 'terugkeer naar normaal' is het misschien al te makkelijk om de blijvende impact van COVID-19 op onze manier van leven en werken, te veronachtzamen. Volgens ons zullen er echt wel blijvende veranderingen zijn. Van telegeneeskunde tot thuiswerken, de digitalisering heeft in 2020 oplossingen geboden voor tal van problemen, en wij verwachten dat heel wat van die maatschappelijke veranderingen ook in 2021 en lang daarna zullen blijven bestaan.

Binnenkort zal er in de VS waarschijnlijk meer steun voor duurzame ontwikkeling bestaan, nu Joe Biden tot president is verkozen. Verwacht wordt dat de VS weer in het klimaatakkoord van Parijs zullen stappen en engagementen zullen uitspreken die vergelijkbaar zijn met de Europese Green Deal. Biden heeft al ambitieuze plannen voorgesteld om de elektriciteitsproductie in de VS tegen 2035 koolstofvrij te maken en tegen 2050 op nationaal niveau netto uitstootvrij te worden. Belangrijk is echter dat de VS zelfs onder president Donald Trump enorme stappen vooruit heeft gezet op het vlak van hernieuwbare energie. Tijdens zijn vier jaar in het Witte Huis is er in de VS voor het eerst in meer dan 130 jaar meer hernieuwbare energie verbruikt dan energie uit steenkool1 - zie grafiek 1. Als een regering die de noodzaak van duurzame ontwikkeling niet inziet, al zo'n vooruitgang kan boeken, kijken wij reikhalzend uit naar wat een regering die er wel voor gewonnen is dan allemaal kan beriken.

Grafiek 1: Verbruik van energie uit steenkool versus hernieuwbare bronnen in de VS

Chart 1 - coal vs renewables

Bron: US Energy Information Administration (EIA), maandelijks energieoverzicht, 24 november 2020. Opmerking: De British thermal unit (Btu) met een warmte-inhoud van een energiebron. Een Btu is de hoeveelheid warmte die nodig is om de temperatuur van een pond water met één graad Fahrenheit te verhogen.

Aangezien landen de noodzaak van een koolstofarme maatschappij en economie inzien, zullen elektrische voertuigen het komende decennium volop opgang maken - zie grafiek 2. In het VK zijn er plannen geopperd om de verkoop van benzine- en dieselauto's en -bestelwagens tegen 2030 te verbieden, dat is tien jaar sneller dan aanvankelijk werd verwacht. Noorwegen, Canada en Duitsland willen dat er tegen respectievelijk 2025, 2040 en 2050 enkel nog elektrische passagiersvoertuigen worden verkocht2. Alleen al in Europa werd in 2019 60 miljard euro geïnvesteerd in de productie van elektrische voertuigen en accu's, dat is 19 keer meer dan het jaar daarvoor3. Ondertussen is China mee op de kar gesprongen om zijn ambitieuze nieuwe strategie voor koolstofarme ontwikkeling waar te maken. Het land wil immers dat tegen 2025 25% van de nieuw verkochte wagens elektrisch is.2

De consument heeft duidelijk een grote belangstelling voor elektrische voertuigen. In september keken zo maar eventjes drie miljoen mensen naar de Battery Day van Tesla, een presentatie waarop het merk zijn technologische projecten en investeringsplannen voor het komende decennium bekendmaakte. Tesla heeft de ambitie uitgesproken om de productie van batterijen te verhogen met een factor 100 en heeft innovaties voorgesteld om zowel de levensduur van de batterijen als de actieradius van de voertuigen te verbeteren. Misschien nog het belangrijkste is dat we verwachten dat de agressieve plannen van Tesla een katalysator zullen zijn voor nog meer investeringen in de volledige autosector. Sommige ondernemingen zijn daar zelfs al mee begonnen. Zo kondigde Volkswagen onlangs voor de komende vijf jaar een investering van 73 miljard euro aan in elektrificatie, hybride lijnen en digitale technologie. Bovendien is bijna de helft van die investering gereserveerd voor elektrische voertuigen en de 'wedren tegen Tesla', liet CEO Herbert Diess van Volkswagen weten.

Grafiek 2: Verwachte ingebruikname van elektrische personenvoertuigen wereldwijd

Chart 2 - expected EV sales

Bron: BloombergNEF, Electric Vehicle Outlook 2020

Gezien de politieke engagementen voor een duurzame economie en de snelle innovatie oogt de toekomst slim, verbonden, digitaal en groen. Wij verwachten een decennium vol schone energie en elektrificatie, met doorbraken in de batterijtechnologie en een toenemende populariteit van elektrische voertuigen. We verwachten een decennium vol digitalisering en hyperconnectiviteit waaruit nieuwe manieren zullen ontstaan om onze economieën te organiseren en tal van sectoren efficiënter en duurzamer te maken.

Nu de rente laag is en de economie zwak, achten wij het beter te beleggen in bedrijven met duurzaam groeipotentieel en verwachten wij de interessantste opportuniteiten te vinden in bedrijven met een blootstelling aan de twee seculiere beleggingstrends: groen en digitalisering. Die twee trends vinden we terug in onze tien beleggingsthema's voor duurzame ontwikkeling (waaronder Kennis en Technologie, Efficiëntie en Schone Energie) en helpen ons bij het genereren van ideeën. In dat opzicht zal onze beleggingsaanpak in 2021 niet veranderen. Door te focussen op beleggingsthema's rond duurzame ontwikkeling rekenen wij erop weerbare bedrijven te vinden met een blootstelling aan seculaire groeiopportuniteiten.

Voetnoten

1US Energy Information Administration, 28 mei 2020

2 The International Council on Clean Transportation, Update on the global transition to electric vehicles through 2019, juli 2020

3Persbericht Transport and Environment.org, 25 mei 2020