Voor individuele beleggers in Nederland

Duurzaam beleggen in aandelen in 2023: een jaar van herschikking van de toeleveringsketens, wederopbouw en elektrificatie

Hamish Chamberlayne, Hoofd Global Sustainable Equity, geeft zijn vooruitzichten voor 2023 en bespreekt drie belangrijke thema's waaruit blijkt dat er veel is om naar uit te kijken.

Hamish Chamberlayne, CFA

Hamish Chamberlayne, CFA

Hoofd wereldwijde duurzame aandelen | Portefeuillebeheerder


10 november 2022
6 beknopt artikel

Kernpunten

 • Als we de politieke onzekerheid en de uitdagende winter in Europa buiten beschouwing laten zijn we positief over de beleggingsmogelijkheden in 2023.
 • Technologie zal een belangrijke rol spelen in het tegengaan van energie-inflatie door alternatieve mogelijkheden te bieden en de afhankelijkheid van de fysieke economie te verkleinen.
 • Sectoren die strategisch van belang zijn, zoals duurzame energie-technologieën, toeleveringsketens voor batterijen en elektrische voertuigen, zullen dichter bij huis worden opgebouwd, waardoor economische veerkracht en meer duurzaamheid ontstaat.

Voorspellingen doen voor de korte tot middellange termijn die enige mate van zekerheid bevatten is altijd lastig – en 2023 is daar duidelijk geen uitzondering op. Er is al veel gezegd over de huidige uitdagingen op de markten, maar binnen de belangrijkste duurzaamheidsthema´s zien wij ook sterke positieve ontwikkelingen, die mogelijk gaan versnellen.

Een crisis zorgt vaak ook voor innovatie, en wij denken dat de geopolitieke fragmentatie van dit moment de katalysator zal zijn van de groene economie van morgen. – Hamish Chamberlayne

Uiteraard zijn bepaalde wereldwijde gebeurtenissen niet te voorzien – hoe succesvol de centrale banken gaan zijn in het controleren van de inflatie, hoe verschillende landen de kosten van levensonderhoud gaan aanpakken en de ontwikkeling van de oorlog in Oekraïne zijn allemaal onbekende factoren. Maar los van deze onzekerheden zijn wij voorzichtig positief voor 2023. President Xi Jingping uit China heeft zijn steun aan de oorlog van Putin wat teruggeschroefd, waarbij hij zijn gebruik van belangrijke hulpbronnen als onderhandelingstroef heeft ingezet. Verder neemt het tempo van de inflatie in bepaalde economieën al af en hebben topambtenaren van de Amerikaanse Federal Reserve hun steun uitgesproken voor het vertragen van de renteverhogingen, in de economie die wereldwijd het meeste impact heeft. Hierdoor worden de vooruitzichten beter voor bedrijven over de hele wereld, waarvan er veel op dit moment tegen lage waarderingen worden verhandeld.

Hoewel de komende 12 maanden nog zeker onzeker zullen zijn, zien wij ook veel om naar uit te kijken.

1. De wederopbouw van economische zekerheid door middel van een groene industriële revolutie

We hebben het al eerder gehad over het feit dat de volgende economische cyclus een groene industriële revolutie zal zijn – dat wil zeggen dat de samenleving zal verschuiven van een economie op basis van fossiele brandstoffen naar een economie op basis van koolstofneutrale, digitale en elektrische infrastructuur. Uit de recente politieke instabiliteit en de verstoringen in toeleveringsketens bleek maar weer eens hoe fragiel het traditionele economische model is, waardoor nog duidelijker is geworden dat we een betere, duurzame economie nodig hebben. Dit idee wordt nog versterkt door beleidsmakers uit ontwikkelde landen die duurzaamheid inmiddels centraal zetten in hun beleid, met als doel om een schone en digitale economie tot stand te brengen en te laten groeien. Dit zal onder andere betekenen dat strategisch belangrijke sectoren dichter bij huis worden gebracht om tegelijkertijd te zorgen voor meer economische veerkracht en voor meer duurzaamheid. Hierdoor verwachten wij dat er uiteindelijk een hausse aan kapitaalinvesteringen gaat plaatsvinden.

Voor de meest strategische sectoren binnen onze maatschappij zien we dat deze verandering al is ingezet. Op dit moment wordt het grootste gedeelte van de halfgeleiders (een essentieel onderdeel voor elektronische apparatuur waarmee veel schone technologieën mogelijk worden) in Azië geproduceerd. Een aantal toonaangevende techbedrijven heeft echter duidelijk gemaakt van plan te zijn om essentiële onderdelen uit hun toeleveringsketens te gaan verplaatsen om hun afhankelijkheid van overzeese fabrieken te verkleinen. Zo heeft halfgeleiderproducent TSMC, dat halfgeleiders levert aan veel van de grootste technologiebedrijven ter wereld, recent aangekondigd een halfgeleiderfabriek te gaan bouwen in Arizona, de VS, en ook overweegt om een nieuwe fabriek in Europa te ontwikkelen. Tim Cook, CEO van techgigant Apple, zegt hierover: "Ik denk dat we aanzienlijke investeringen gaan zien in capaciteit in zowel de VS als in Europa om te proberen de markten waar silicium wordt geproduceerd opnieuw in te delen."

We verwachten een soortgelijk momentum in andere sectoren in 2023 – duurzame energietechnologieën, toeleveringsketens voor batterijen en elektrische voertuigen – wanneer bedrijven gaan onderzoeken of ze zich dichter bij huis kunnen vestigen voor hun wederopbouw. Veel van deze sectoren zijn essentieel voor een duurzame toekomst, en het zijn deze sectoren die de basis zullen vormen van een groene, duurzame economie.

2. De energiecrisis oplossen met duurzame energie

De energiecrisis zal ook in 2023 nog een punt van zorg zijn, hoewel we denken dat technologie een belangrijke rol gaat spelen in het bestrijden van de energie-inflatie door goedkopere alternatieven te bieden en de afhankelijkheid van de fysieke economie te verlagen. Beleidsmakers hebben duidelijk gemaakt dat schone energie essentieel is om te voldoen aan de energiezekerheidsbehoeften. De Green Deal van de Europese Unie en de Amerikaanse Inflation Reduction Act investeren respectievelijk maar liefst € 1.800 miljard en USD 370 miljard in de groene transitie.1,2 Alleen al in 2022 namen de investeringen in duurzame energie significant toe, ondanks de problemen in de toeleveringsketens. Met een stijging van 33% kwamen de investeringen in zonne-energieprojecten uit op een recordbedrag van USD 120 miljard. Windenergieprojecten wisten 16% meer financiering op te halen en kwamen uit op USD 84 miljard.3

Naast dat duurzame energie onderdeel is van de energiezekerheid, is het ook veel goedkoper dan veel andere energieopwekkende technologieën. Duurzame energie is voor tweederde van de wereldbevolking - goed voor 75% van het wereldwijde bbp - op dit moment zelfs de goedkoopste bron van energie.4 In het licht van de stijgende energieprijzen is de economische rationale voor schone technologieën overtuigend. We verwachten dan ook dat sectoren rondom schone energie in 2023 een belangrijk aandachtsgebied gaan zijn.

3. Elektrisch transport

De afgelopen jaren is het gebruik van elektrische voertuigen (EV's) toegenomen omdat ze economisch steeds aantrekkelijker worden en omdat hun vermogen om de economie koolstofarmer te maken steeds belangrijker wordt voor het bereiken van de wereldwijde netto-nuldoelstellingen. Wereldwijd waren er in 2021 meer dan 16,5 miljoen elektrische auto's op de weg, een verdrievoudiging in slechts drie jaar.5 Dit zien we ook terug in de wereldwijde beleggingen in EV's, die in 2021 toenamen met 77% naar USD 273 miljard. In schril contrast hiermee staat de piek in de wereldwijde productie van verbrandingsmotoren in 2017. Op basis hiervan verwachten we dat de vraag naar transportbrandstof, die zo'n 60% is van de vraag naar olie, halverwege het komende decennium zal gaan afnemen.

We denken dat deze ontwikkelingen een indicatie zijn van een keerpunt in de S-curve van de elektrificatie. We zijn ervan overtuigd dat elektrificatie stevig in een sterke groeifase zit, waarbij innovatie zorgt voor betere en efficiëntere voertuigen tegen lagere prijzen. De komende tien jaar voorzien wij dat meer dan de helft van de autoproductie zal verschuiven naar elektrische auto's. Naast de toename van elektrische voertuigen verwachten we ook een toename van alle andere aspecten van elektrificatie, zoals gebouwen en de industrie.

Specifieke groeimogelijkheden in het vooruitzicht

Hoewel door sommigen een parallel wordt getrokken tussen de energiecrisis van dit moment met die uit de jaren '70 – toen we recordhoge energieprijzen zagen – zijn wij van mening dat de situatie nu toch heel anders is. De stijging van de olieprijzen was 50 jaar geleden percentueel gezien veel forser dan nu, maar nog een groter verschil is dat de technische oplossingen om deze inflatiedruk te kunnen tegengaan al beschikbaar zijn, en economisch ook nog eens zeer aantrekkelijk zijn.

Ondanks de onzekerheid over de oorlog in Oekraïne en de uitdagende winter in Europa zijn we veel positiever over de markten dan we 12 maanden geleden waren. De bedrijfswaarderingen zijn fors naar beneden bijgesteld en we zien meer dan genoeg mogelijkheden voor specifieke groeikansen. Een crisis zorgt vaak ook voor innovatie, en wij denken dat de geopolitieke fragmentatie van dit moment de katalysator zal zijn van de groene economie van morgen.

Als wij naar bedrijven kijken, dan blijven de fundamentals nog steeds zeer belangrijk. We richten ons op bedrijven met robuuste balansen en het vermogen om cashflow te genereren in turbulente economische tijden, die we komend jaar zeker gaan meemaken. Daarnaast richten we ons ook op bedrijven die op koers liggen voor de ontwikkeling van een duurzame economie en die het goed zullen doen in tijden van een herschikking van de toeleveringsketens, van veerkracht en van elektrificatie.

 

1 Europese Commissie, European Green Deal, juli 2021

2 The White House, By the numbers: The Inflation Reduction Act, augustus 2022

3 BNEF, Energy transition investment trends 2022, januari 2022

4 BNEF, 1H 2022 LCOE update: Cost inflation, but not inflection, juni 2022

5 IEA, Trends in electric light-duty vehicles, december 2021

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.