Klimaatverandering is de grootste ecologische en sociale uitdaging waarmee de wereld ooit te maken heeft gehad.

Er moet dringend worden overgestapt op een economisch model met een lage koolstofuitstoot om de milieuschade die de mens veroorzaakt heeft, terug te draaien. Als we dat niet doen, brengt dat onze gezondheid, leefomstandigheden, voedselveiligheid, watervoorziening, veiligheid en de economische groei in gevaar. Het meest recente exemplaar van het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), dat op 9 augustus 2021 werd gepubliceerd, laat geen twijfel bestaan over de ernst van de klimaatcrisis en roept op tot directe en gezamenlijke actie om broeikasgassen terug te dringen en de klimaatverandering een halt toe te roepen.

Sinds de lancering van de Global Sustainable Equity-strategie in 1991 hanteren we duidelijk gedefinieerde principes voor de bedrijfstypes waaraan we kapitaal toewijzen. Onze strategie onderscheidt zich door zijn lage-koolstofaanpak. We zijn er niet alleen van overtuigd dat dit de juiste benadering is voor het milieu, maar we vinden het vanuit beleggingsoogpunt ook verstandig om bedrijven te mijden die een grote blootstelling hebben aan klimaatrisico's en om in klimaatgerelateerde kansen te investeren.

De Global Sustainable Equity-strategie heeft een koolstofvoetafdruk die aanzienlijk lager is dan die van zijn referentie-index

article-image_sustainable-investing-why-a-low-carbon-approach-matters_chart01_NL

Bron: Janus Henderson Investors, ISS Climate Impact, meest recente gegevens per 31 december 2020. Benchmark: MSCI World Total Return Index. Gemiddelde tCO2e in de portefeuille, op basis van het Global Sustainable Equity Fund (OEIC).

Om de klimaatproblemen uit het IPCC-rapport aan te pakken, is het volgens ons van groot belang dat de private sector strategieën ontwikkelt die bijdragen aan het behalen van koolstofvrije doelstellingen waarmee een klimaatneutrale economie gerealiseerd kan worden. Beleggers spelen een belangrijke rol bij die transitie.

Jaarlijks Duurzaameids Rapport

Download het nieuwste MVO Jaarverslag van het Global Sustainable Equity Team en lees meer over hoe beleggers verandering kunnen aansturen en voor meer inzicht in de impact die de strategie heeft.

Annual Sustainability Report 2020

Hoe kunnen beleggers voor verandering zorgen?

Het Global Sustainable Equity-team is mede-initiatiefnemer van de Net Zero Carbon 101 (NZC10) commitment, samen met andere vermogensbeheerders en de universiteit van Oxford. Het initiatief stelt ambitieuze maar haalbare doelen voor het verminderen van de koolstofuitstoot door bedrijven. Hiervoor biedt NZC10 fondsbeheerders een systematisch kader om hun beleggingsbeleid beter af te stemmen op de eisen voor klimaatneutraliteit, in plaats van alleen op uitstootvermindering.

Het Global Sustainable Equity-team heeft er met zijn lage-uitstootbenadering, die met ons hele beleggingsproces verweven is, voor gezorgd dat de strategie de volgende impact heeft gehad:

  • Er werd 33 miljoen ton CO2e (kooldioxide-equivalent) vermeden, wat gelijkstaat aan de besparing van de uitstoot van 8 kolengestookte elektriciteitscentrales of het jaarlijks energieverbruik van 4 miljoen woningen, of aan 7 miljoen minder auto's op de weg.
  • Er werd 213 GWh aan duurzame energie opgewekt, waarmee 20.000 huishoudens in de VS jaarlijks van elektriciteit kunnen worden voorzien.2
article-image_sustainable-investing-why-a-low-carbon-approach-matters_chart02_NL

We zijn ervan overtuigd dat we alleen door actief beheer een echt koolstofarme portefeuille kunnen bereiken en specifiek kunnen beleggen in bedrijven die een positieve rol spelen in de transitie naar een koolstofarme economie.

Voetnoten

1 Het programma zal officieel worden gelanceerd in 2021. Ga voor meer informatie naar https://p1-im.co.uk/research-articles/net-zero-carbon-10-naz10/

2 Het gemiddelde jaarverbruik van een huishouden in de Verenigde Staten is 10.649 kWh, wat betekent dat 213 GWh kan voorzien in de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van 20.000 Amerikaanse huishoudens.