Alison Porter, Graeme Clark en Richard Clode van het Global Technology Team bespreken hoe Big Tech bedrijven gemeenschappen en overheden helpen in de strijd tegen de pandemie en welke consequenties dat kan hebben voor de regulering van de technologiesector.

  Kernpunten

  • ‘Big Tech’ speelt een cruciale ondersteunende rol tijdens en na de crisis. Wanneer we uit de COVID-19 crisis komen zal het debat over regulering en kritisch toezicht worden hervat, maar we hopen op een meer genuanceerde aanpak door een nieuwe kijk op hun waarde.
  • Wij geloven dat een streng toezicht op de technologiesector niet alleen noodzakelijk, maar ook welkom is. Als actieve beleggingsbeheerders voeren we ook een proactieve dialoog over ESG met de bedrijven waarin we beleggen om hen aan te sporen tot verduurzaming van hun langetermijngroei.

De enorme opkomst van big tech-bedrijven in de afgelopen tien jaar heeft geleid tot groeiende bezorgdheid over hun invloed en de noodzaak van beter toezicht op giganten zoals Google, Facebook, Amazon en Microsoft. Nepnieuws, beïnvloeding van verkiezingen en privacybescherming zijn standaardwoorden geworden. Als resultaat van de weerslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, het Britse brexitreferendum en het Cambridge Analytica schandaal vlak daarna werd Mark Zuckerberg, CEO en oprichter van Facebook, in 2018 opgeroepen om te getuigen voor het Amerikaanse Congres. Zoals blijkt uit recente onderzoeken van het Amerikaanse ministerie van justitie, de Fair Trade Commission en meerdere staten van de VS is de big tech-sector, die nu de sleutelrol heeft die Wall Street had in de financiële crisis, een doelwit geworden van toezichthouders.

Ons team is altijd van mening geweest dat de discussie over regulering genuanceerder was dan werd voorgesteld door de traditionele media, waarvan je zou kunnen zeggen dat ze uit eigenbelang inhakken op big tech-bedrijven die hun reclamemodellen in de war hebben geschopt. Bij macht hoort verantwoordelijkheid en er valt veel te leren voor jonge bedrijven die snel zijn gegroeid en miljarden gebruikers hebben aangetrokken, nog voordat de oprichter 30 jaar oud is. Er zijn duidelijk fouten gemaakt en verdiende straffen uitgedeeld. Dit is niets nieuws. De beproevingen van Mark Zuckerberg herinneren aan het gevecht van Bill Gates met toezichthouders eind jaren 1990, dat in 2001 uitmondde in het (later vernietigde) besluit van een lagere rechtbank dat Microsoft moest worden opgebroken.

Technology – een helpende hand

Met het oog op de wereld na de pandemie is het de moeite waard om na te denken over de rol van Big Tech in onze maatschappij en de bijbehorende ontwikkeling van het debat rond regulering van de sector.  Degenen onder ons die dat kunnen werken thuis door. Onze kinderen krijgen onderwijs op afstand, we zoeken vermaak online en we doen boodschappen online. Daardoor zal er waarschijnlijk meer waardering komen voor de rol van de bedrijven die dit allemaal mogelijk maken. Kinderen krijgen bijvoorbeeld les via Google Classroom. Veel mensen werken via Microsoft Teams, houden contact met vrienden en familie via Apple's Facetime of Facebook’s WhatsApp. Ze bestellen essentiële benodigdheden bij Amazon en kijken naar Netflix voor hun entertainment. ‘FAANG’ (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) heeft in deze crisis hopelijk meer positieve associaties opgeroepen.

Samenwerking met de overheid

Als eindgebruikers van de innovaties hebben consumenten Big Tech altijd een warmer hart toegedragen, terwijl overheden en toezichthouders veel sceptischer zijn. Maar door de buitengewone uitdagingen van deze crisis worden nu ook zij aangespoord om op allerlei nieuwe manieren veel nauwer samen te werken met technologiebedrijven. De voordelen van grote datasets om inzicht te krijgen in de pandemie zijn duidelijker geworden. Google levert in 131 landen mobiliteitsgegevens aan overheden via een vrijwillige app die bezoekersaantallen in parken en winkels registreert om na te gaan of de lockdowns werken. Facebook heeft in samenwerking met Carnegie Mellon een vrijwillige app voor virussymptomen ontwikkeld. De data worden gebruikt door onderzoekers om hotspots te voorspellen en ziekenhuizen daarop voor te bereiden, en helpen bij het inzicht in mogelijke versoepeling of beëindiging van lockdowns. Amazon heeft in samenwerking met Carnegie Mellon en de John Hopkins universiteit een ‘data lake’ gecreëerd van samengestelde, gecentraliseerde en voorbewerkte openbare data om te helpen het virus te begrijpen en te bestrijden. Contactonderzoek zal essentieel zijn in de wereld na de lockdown. In dat kader hebben Apple en Google een unieke gezamenlijke inspanning aangekondigd om de connectiviteit tussen miljarden iOS (Apple) en Android (Google) telefoons mogelijk te maken, om overheden te helpen bij het lokaliseren van mensen die in contact zijn geweest met iemand met COVID-19 bij een tweede golf of bij toekomstige pandemieën.

Een sterke financiële positie helpt mee

Big Tech levert niet alleen Big Data, maar ondersteunt ook andere initiatieven om de pandemie te bestrijden. Amazon heeft toegezegd de verwachte winst voor het tweede kwartaal van USD 4 miljard volledig te herinvesteren om meer producten aan klanten te leveren en zijn werknemers veilig te houden. Facebook heeft USD 100 miljoen beloofd om kleine bedrijven met gratis bedrijfsprofielen financieel te steunen en om misinformatie tijdens de pandemie tegen te gaan, en heeft nog eens USD 100 miljoen toegezegd aan steun voor de nieuwsindustrie. Dat komt naast het COVID-19 informatiecentrum dat te zien is op apps als Facebook, FB Messenger, WhatsApp en Instagram, die miljarden gebruikers hebben. Big Tech heeft de middelen en de capaciteit om deze initiatieven uit te rollen en om te herinvesteren. Deze bedrijven hebben de goede tijden gebruikt om wellicht de sterkste balansen op te bouwen vergeleken met andere sectoren,* en hebben niet om redding door de overheid hoeven te vragen. Big Tech verkeert dus momenteel in een goede positie om overheden en gemeenschappen te helpen.

Niet alleen Big Tech

Hulp komt niet alleen van Big Tech. Nvidia biedt bijvoorbeeld tijdelijk gratis licenties aan COVID-19 onderzoekers voor Parabricks, dat gebruik maakt van GPU-chips voor een snellere analyse van genomen. Uber biedt tijdens de lockdown gratis ritten voor mensen in vitale beroepen en slachtoffers van huiselijk geweld. ServiceNow biedt gratis apps voor noodhulp aan om de respons van bedrijven en overheden tijdens de pandemie te ondersteunen. Salesforce.com heeft onlangs Work.com opgezet om bedrijven en gemeenschappen te helpen de terugkeer naar het werk na de lockdown te organiseren. De fabrikant van glasvezelkabels Amphenol gebruikt zijn flexibele bedrijfsmodel en snelle productietijden om 3D printers te leveren voor gezichtsmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Oplossingen van Zebra (gegevensverzameling en automatische identificatie) in de tijdelijke Nightingale ziekenhuizen in het VK helpen om de in- en uitstroom van COVI-19 patiënten in kaart te brengen en te beheren. Tijdens deze pandemie blijven nieuwe gebruiksvormen van technologie opduiken en er is gebleken dat technologiebedrijven heel flexibel en innovatief zijn zodat ze hun oplossingen in recordtijd kunnen inzetten voor de bestrijding van deze wereldcrisis.

Deling van data - gedeelde verantwoordelijkheid

In het gevecht tegen COVID-19 lijken de schaal, de gigantische datasets en locatievoorzieningen van Big Tech minder negatieve associaties mee te brengen. Overheden beginnen zich te realiseren dat de enorme uitdaging om een onzichtbare vijand op te sporen en aan te pakken die mogelijk elk jaar in een of andere vorm zal terugkeren, vaak samenwerking met technologiebedrijven vergt. Natuurlijk zijn er waarborgen nodig gezien de gevoeligheid van veel van deze data. In China hebben bedrijven als Alibaba en Tencent de heropening van het land ondersteund door de levering van standaard gezondheidscodes die gekoppeld zijn aan contact- en locatietracering en medische gegevens.

tech regulation

Afbeelding: Getty Images

De Algemene Richtlijn Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie en verdere regelgeving en proactieve maatregelen van big tech-bedrijven in de VS stellen ons enigszins gerust dat die inspanningen hand in hand zullen gaan met de nodige bescherming in andere regio’s. Deze voorbeelden geven blijk van een zorgvuldige aanpak met alleen vrijwillige gegevens en geanonimiseerde locatiegegevens, en vaak hebben alleen onderzoekers toegang tot die data. We moeten echter waakzaam blijven voor dit risico. De recente escalatie van de spanningen tussen de VS en China waarbij ze elkaar de schuld geven van COVID-19 zal zeker een rol spelen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen later dit jaar, en zal extra complicaties in de regelgeving meebrengen.

Regulering en ESG-beleid zijn welkom

Wij geloven dat een streng toezicht op de technologiesector niet alleen noodzakelijk, maar ook welkom is. Als actieve beheerders voeren we een proactieve dialoog met technologiebedrijven over factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) die het risico lopen op een hardhandige ingreep van toezichthouders als de sector die kwesties niet zelf aanpakt. Een kernonderdeel van ons beleggingsproces is de identificatie van managementteams die onze zorgpunten delen en deze op een verantwoorde manier aanpakken. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een duurzamere langetermijngroei kan bevorderen en kan helpen om het beleggingsrisico te beperken. We voeren al jarenlang een actieve dialoog met technologiebedrijven over een groot aantal zaken, zoals gegevensbescherming en gameverslaving. Wanneer we deze tragische pandemie te boven komen zal het debat over regulering van big tech-bedrijven en kritisch toezicht worden hervat, maar we hopen op een meer genuanceerdere aanpak door een nieuwe kijk op hun waarde tijdens en na de crisis. Dat zal in principe bijdragen aan het beleggingsargument op de lange termijn voor technologieaandelen.

*Bron: Credit Suisse, per 1 april 2020. Informatietechnologiesector versus andere MSCI World sectorindices, exclusief de financiële sector. Vergelijking op basis van netto kaspositie (cash minus schuld) als percentage van de marktkapitalisatie = maatstaf voor de netto kaspositie op de balans van een bedrijf als percentage van zijn totale marktkapitalisatie. Gegevens correct per de datum van publicatie, onderhevig aan verandering.

Balans: een jaarrekening die de activa, de passiva en het eigen vermogen van een bedrijf op een bepaald moment in de tijd weergeeft. Elk segment biedt beleggers een idee over wat het bedrijf bezit en welke schulden het heeft, alsook het bedrag dat aandeelhouders erin hebben belegd.

GPU (Graphics Processing Unit: een computerchip voor de weergave van afbeeldingen, videomateriaal en 2D of 3D animaties.