De uiterst rationale – en soms een tikje irrationele – wereld van techbeleggingen

Hoofdpunten

  • Veel beleggers hebben weliswaar de recente volatiliteit aangehaald om te pleiten voor sectorrotatie of een verschuiving naar waardeaandelen, maar het zijn nog altijd de op technologie en het internet gebaseerde communicatieaandelen die de meest veelbelovende groeiopportuniteiten bieden.
  • We staan aan de vooravond van de Vierde Industriële Revolutie waar een groter deel van de economische winsten mogelijk verschuift naar digitale huur omdat artificiële intelligentie, de ‘cloud’ en een verhoogde connectiviteit de efficiëntie verbeteren in de ganse economie.
  • Volatiliteit is inherent aan aandelenmarkten, maar we geloven erin veerkrachtige bedrijven te identificeren met een consistente cashflowgeneratie en die actief zijn in de thema’s die de Vierde Industriële Revolutie bepalen.

De technologieaandelen blijven in de schijnwerpers staan: ten eerste omdat ze beter hebben gepresteerd dan de bredere aandelenmarkt tijdens de afgelopen twee jaar en vervolgens omwille van de snelle uitverkoop begin september. De enorme stijging van de koersen en waarderingen van de technologieaandelen waarvan we getuige zijn geweest, heeft een groot aantal analyses teweeggebracht over waarom we een sectorrotatie moeten zien of getuige moeten zijn van een regimewisseling van groei naar waarde.

Het is uiteraard mogelijk dat dit gebeurt en we houden rekening met die mogelijkheid. We blijven niet ongevoelig voor de kortetermijnschommelingen op de markt, met name gezien wat kan beschouwd worden als uitersten op de korte termijn.  Maar we denken dat we aan de vooravond staan van de Vierde Industriële Revolutie omdat de economische winst verschuift naar digitale huur, weg van vele oudere sectoren. Veel technologieaandelen zagen hun koers significant geherwaardeerd worden en verscheidene leidinggevende op technologie en het internet gebaseerde communicatiebedrijven bieden enkele van de gezondste fundamentals en de beste langetermijngroei in alle sectoren van de aandelenmarkt, wat geleid heeft tot sterke financiële prestaties.  We blijven ervan overtuigd dat deze ontwikkeling zich over verscheidene jaren kan voortzetten.

Verankerd in de fundamentals

Onze opinie was tot nu toe dat de solide fundamentals van de technologiebedrijven al verscheidene jaren bestaan en dat pas recent beleggers de omvang van deze opportuniteit beginnen in te zien. Groeiaandelen zijn van de activa met de langste duration (bedrijven met een inkomstenstroom die over een lange tijdsperiode plaatsvindt). Dit is met name het geval voor de technologiebedrijven die opereren in langetermijnthema’s zoals artificiële intelligentie (AI), cloud computing en het internet van dingen (IoT). Deze complementaire krachten liggen aan de basis van een digitale wereldeconomie die al jaren in de maak is.

Tijdens de economische vertraging van 2019 vergrootte de glans van het groeiprofiel van techbedrijven en dit jaar gebeurde dit opnieuw omdat veel tech-ondernemingen bedrijven en gezinnen hielpen de disrupties als gevolg van de COVID-19 pandemie te omzeilen. Wat de grote technologie- en internetbedrijven ook hielp de uitverkoop aan het begin van het jaar te omzeilen waren hun defensieve kenmerken zoals hun veerkrachtige bedrijfsmodellen en sterke balansen.

Deze context is nodig om de huidige waarderingen in perspectief te plaatsen. Inherent aan groeiaandelen is de verwachting dat de winst van de veelbelovende bedrijven uiteindelijk zal leiden tot de aandelenkoers van vandaag. Dit fenomeen wordt uitvergroot door de donkere wolken die momenteel over de wereldeconomie hangen omdat aandelen die groei hebben vertoond, nu gegeerd zijn.

Naarmate de koers van tech- en internetbedrijven omhooggingen tijdens het grootste deel van het jaar, gingen ze een groter aandeel uitmaken van het universum van de groeiaandelen. Hoewel de verschuiving naar technologie van de groei-indices enkele wenkbrauwen deed rijzen, nam de bijdrage van de mega-capbedrijven aan de winst en de cashflowgroei van de index sneller toe dan hun aandeel in verscheidene benchmarks steeg.

GROEIAANDELEN VAN DE TECHSECTOR VERDIENEN ZICHZELF TERUG
Het al van tevoren grote aandeel van groei-effecten in de technologiesector zowel in het segment van de large-capgroeibedrijven als in dat van de bredere large-capindices is aanzienlijk toegenomen; deze leidinggevende posities worden aangedreven door een ongeëvenaarde omzet- en winstgroei.


Bron: Bloomberg, jaargegevens per 31 december 2019 De Russell 1000 Index maakt meer dan 90% uit van de totale marktkapitalisatie van alle beursgenoteerde aandelen op de Amerikaanse aandelenmarkt. De Russell 1000 Growth Index meet het groeisegment van de index, met inbegrip van bedrijven waarvan de aandelenkoersen een hogere koers-boekwaardeverhouding en hogere groeiverwachtingen hebben. De Russell 1000 Technology Growth Index bestaat uit technologiebedrijven die binnen het groeisegment vallen. De samengestelde jaarlijkse groei is de rendementsvoet die vereist is voor een belegging om te groeien van zijn startbalans tot zijn eindbalans, als we ervan uitgaan dat de winsten worden herbelegd aan het einde van elk jaar van de beleggingsduur. Resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor toekomstige resultaten.

De kracht van de Vierde Industriële Revolutie

De sterke rally dit jaar van de technologieaandelen heeft voor een onflatteuze vergelijking gezorgd met de dot-com-bubbel van 20 jaar geleden. Maar er is volgens ons een groot verschil: in tegenstelling tot twintig jaar geleden lijkt het erop dat de techbedrijven vandaag voor belangrijke efficiënties voor bedrijven en voor waarde voor consumenten zorgen.

Veel van deze efficiënties zijn gebaseerd op de technologieën die we zien als de bouwstenen van de Vierde Industriële Revolutie. Net zoals stoom en halfgeleiders een belangrijke rol speelden in eerdere innovatiegolven, zijn vandaag gegevens de katalysator. Informatie die wordt vergaard via IoT-apparaten of gebruikersinformatie op het internet worden verwerkt in de cloud – vaak via op AI-gebaseerde algoritmen – en worden gebruikt om beter geïnformeerde bedrijfsbeslissingen te nemen. Deze elementen worden weliswaar al een tijdje gebruikt, maar tijdens de economische vertraging van dit jaar werden ze plots concreet toegepast omdat bedrijven manieren zochten om met hun klanten in contact te blijven en ervoor te zorgen dat hun back-office-operaties optimaal bleven verlopen. In deze zin werd de digitalisering van de bedrijfswereld een stapje – in sommige gevallen zelfs jaren – versneld.

Technologieaandelen stegen ook door het besef dat de totale aanspreekbare markt voor veel van hun producten of diensten waarschijnlijk groter is geworden. Een enorme groep consumenten die tot nog toe terughoudend waren ten aanzien van de digitale economie, had weinig keus en zag zich verplicht online actiever te worden tijdens de lockdown. Dit is het duidelijkste in groeiende segmenten zoals e-commerce, homeschooling, thuiswerk en online entertainment.

Gezien gegevens de wisselmunt zijn van de Vierde Industriële Revolutie, heeft deze verhoogde online activiteit de concurrentiepositie versterkt van de grote internetplatforms die al geïnvesteerd hebben in de technologieën die nodig zijn om de uit deze toenemende online activiteit vergaarde informatie te synthetiseren in inzetbare bedrijfsinformatie. Dit jaar vond er weliswaar een versnelling van de digitalisering plaats, maar volgens ons staan we nog maar aan het prille begin van deze digitale verschuiving. We verwachten dat de uitrol van de 5G-infrastructuur de volgende jaren zal helpen om het momentum aan te houden.

Niet-geforceerde fouten

Veel beleggers ontdekten pas te laat de opportuniteiten die de grote techplatforms die deze langetermijnthema’s aandrijven, bieden en bovendien maken ze de vaak gemaakte fout om de sector te zien als een homogene entiteit. En dat is die niet. De meest recente fases van de techrally hebben aangetoond dat er willekeurig werd gekocht zonder onderscheid te maken tussen aandelen die berusten op langetermijnaanjagers en andere oudere techbedrijven die hoogstwaarschijnlijk hun ooit lucratieve markt zien slinken.  Standaard beleggingsstrategieën maken de dingen alleen maar erger.

Ondanks de leidinggevende rol die technologie speelt in de transformatie van de wereldeconomie, blijft een correcte due diligence een essentieel onderdeel van het beleggingsproces. Volgens ons moet een groot deel van de sector worden vermeden, ofwel door obstakels in hun transformatie in het geval van de oudere bedrijven of – in het geval van meer speculatieve effecten – een onduidelijk vooruitzicht op winstgevendheid. Beleggers moeten zich blijven focussen op het identificeren van bekwame managementteams die inzicht hebben in unit-economie en die tegelijk toekomstige groei voor ogen houden door op zoek te gaan naar bedrijfsactiviteiten die een aanvulling kunnen vormen op het kernaanbod van het bedrijf.

Ruimte voor optionaliteit

Gezien de dynamische aard van technologie en innovatie, kunnen veel vandaag kleine bedrijven in belangrijke mate bijdragen tot de toekomstige groei van de sector. Maar gezien de brede waaier aan mogelijke resultaten, is het beleggingsrisico hoog. Er is wellicht ruimte voor dergelijke bedrijven in een technologieportefeuille, maar ze moeten de gepaste grootte hebben. We categoriseren bedrijven die in staat zijn een hoge winstgroei te leveren als optionaliteit.

Niet alleen moet het risico worden verspreid onder de aandelen die optionaliteit vertonen, maar we denken dat – zoals werd bewezen door de marktvolatiliteit van september – dat het voorzichtig is voor beleggers om een tegengewicht te vormen voor ‘optionele’ aandelen met een robuuste allocatie in meer gevestigde bedrijven met veerkrachtige bedrijfsmodellen. Technologiebeleggers bevinden zich vandaag in een unieke positie omdat veel veerkrachtige, mega-capaandelen hun optionaliteit vertonen dankzij de kracht van gegevensvergaring en -analyse, wat hen een voorsprong geeft bij het identificeren en leveren van nieuwe digitale oplossingen.

 

 

 

Koers-boekwaardeverhouding: Een financiële verhouding die berekend wordt door de marktwaarde (aandelenkoers) van een bedrijf te delen door de boekwaarde van het eigen vermogen (waarde van de bedrijfsactiva op de balans). Een K/B van < 1 kan een indicatie zijn voor een mogelijk ondergewaardeerd bedrijf of afnemende activiteiten. Hoe hoger de K/B-ratio, hoe hoger de premie die de markt bereid is te betalen.

Meer vooruitzichten voor aandelen

PVORIG ARTIKEL

Verder kijken dan de verkiezingsvolatiliteit

Matt Peron – Directeur onderzoek – zegt dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen van dit jaar weliswaar volatiliteit voor aandelen kunnen veroorzaken, maar dat deze dalingen vaak gebaseerd zijn op angst, maar niet op langetermijnfundamentals.

VOLGEND ARTIKEL

Wereldwijd vastgoed: nadert het einde van het abnormale?

Guy Barnard, Tim Gibson en Greg Kuhl zijn portefeuillebeheerders voor wereldwijde vastgoedaandelen en bespreken verkeerde percepties die beleggers mogelijk hebben over vastgoed na COVID-19 en leggen uit waarom het team gelooft dat vastgoed een aantrekkelijke en relevante activaklasse blijft.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Voor promotiedoeleinden.