In de VS stond gezondheidszorg in 2019 hoog op de politieke agenda, en dat zal in 2020 waarschijnlijk zo blijven. Maar door de impeachmentprocedure en het toenemend aantal meningsverschillen, is de kans klein dat het Amerikaanse Congres ingrijpende gezondheidszorgwetgeving zal aannemen, zegt portefeuillebeheerder Andy Acker. Ondertussen zet de dreigende hervorming aan tot innovatie, wat de groei op de lange termijn kan stimuleren.

Kernpunten:

  • Aandelen gezondheidszorg bleven in 2019 achter op de brede aandelenmarkt. Dit werd grotendeels veroorzaakt door de onzekerheid over mogelijke hervormingen.
  • Naar onze mening zal de sector in 2020 volatiel blijven. Verregaande veranderingen in het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem of in de prijsstelling van geneesmiddelen lijken ons komend jaar echter onwaarschijnlijk.
  • De focus op kostenbesparingen en betere patiëntresultaten lijkt echter onverminderd groot te blijven. Bedrijven nemen daarom stappen om de operationele efficiënte te verbeteren of te innoveren, wat de langetermijngroei voor de sector ten goede kan komen.

In 2019 bleven gezondheidszorgaandelen achter op de brede markt als gevolg van zorgen over de Amerikaanse prijshervorming voor geneesmiddelen en de roep om een nieuw zorgstelsel. Dus terwijl de S&P 500 Index in 2019 tot nu toe 27% rendement opleverde, steeg de S&P Gezondheidszorgsector slechts 17%.1

Nu 2020 in aantocht is, vragen beleggers zich af of ze meer van hetzelfde kunnen verwachten, vooral omdat gezondheidszorgkosten in de VS hoog op de politieke agenda staan. Zo hebben zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat wetsvoorstellen gedaan om de kosten van geneesmiddelen te verlagen, en heeft de regering-Trumpregelgeving aangekondigd waardoor ziekenhuizen vanaf 2021 transparanter over hun prijzen moeten worden. Naar onze mening leiden deze initiatieven tot veel onzekerheid. De voorstellen van het Huis noch de Senaat kunnen rekenen op de steun van beide partijen, en samenwerking wordt door de impeachmentprocedure bijzonder moeilijk gemaakt. Bovendien spanden Amerikaanse ziekenhuizen onlangs een geding aan om de transparatiewet van Trump een halt toe te roepen.

Focus op innovatie

Als gevolg daarvan zullen gezondheidszorgaandelen in 2020 wellicht meer te lijden hebben onder volatiliteit, maar een ingrijpende herziening van het Amerikaanse zorgstelsel lijkt onwaarschijnlijk. Zelf als de hervorming wordt doorgevoerd, zou dat voordelen kunnen hebben, zoals een beperkte eigen bijdragen van consumenten. Dat maakt de toegankelijkheid tot voorgeschreven eenvoudiger waardoor de publieke opinie over de biofarmaceutische (biofarmacie) industrie mogelijk verbetert.

Deze focus op kostenbesparingen en efficiëntie heeft ook andere positieve effecten. Zoals we eerder dit jaar in een artikel bespraken, werden 'managed care'-bedrijven door de dreiging van een zorgstelsel met één betaler aangemoedigd technologie in te zetten voor betere kostenbeheersing en patiëntresultaten. Tegelijkertijd investeert de biofarmacie stevig in innovatie en levert baanbrekende behandelingen die mogelijk de levenskwaliteit verbeteren en op lang termijn kostenbesparend zijn.

In oktober keurde de Food and Drug Administration (FDA) bijvoorbeeld het medicijn Trikafta voor de behandeling van cystische fibrose (CF) goed, een levensbedreigende ziekte waarbij de longen van patiënten steeds verder worden aangetast. Trikafta is revolutionair te noemen omdat het middel het verloop van de ziekte voor 90% van de CF-patiënten zou kunnen wijzigen, inclusief voor het grote aantal patiënten waarvoor eerder geen behandeling beschikbaar was. Ook keurde de FDA dit jaar Oxbryta goed. Dit is de eerste behandeling die de onderliggende oorzaak van sikkelcelanemie, een andere verwoestende genetische aandoening, direct aanpakt. Sikkelcelanemie tast de rode bloedcellen van ongeveer 100.000 personen in de VS2 aan, en kan leiden tot vroege beroertes, orgaanschade en de dood.

In 2020 verwachten we de data voor de eerste gentherapie voor spierdystrofie, een ziekte die het spierweefsel afbreekt waardoor veel tieners in een rolstoel belanden. We verwachten ook meer gegevens over de combinatie van nieuwe immuuntherapieën, waarmee het mogelijk moet worden om de levens van miljoenen kankerpatiënten te verlengen. Aangezien er jaarlijks 17 miljoenen mensen wereldwijd de diagnose kanker krijgen,3 kunnen de marktkansen voor deze revolutionaire behandelmethoden aanzienlijk zijn. Het toonaangevende middel Keytruda bijvoorbeeld behaalde al een omzet van US$ 12 miljard, en de verkopen groeien jaarlijks nog steeds met meer dan 60%.

Waarderingen F&O

Ondertussen drukken de recente achterblijvende resultaten in de gezondheidszorg, waaronder biotechnologie, de multiples. Dit heeft echter ook bijgedragen aan meer fusie- en overnameactiviteiten (F&O), en in 2019 werden er een aantal miljardendeals aangekondigd. Gezien de aantrekkelijke waarderingen en de bereidheid van bedrijven om in innovatieve producten te investeren, kunnen we dat ook voor 2020 verwachten.

Koers-winstverhoudingen (K/W) in de biotechnologie

article-chart-healthcare

Bron: Bloomberg. Kwartaalcijfers van 30 september 1992 tot en met 30 september 2019. De S&P Biotechnology Select Industry Index bevat aandelen die onder de GICS biotechnologie subsector vallen. De koers-winstverhouding (K/W) meet de aandelenkoers vergeleken met de winst per aandeel voor een fonds of fondsen in een portefeuille. K/W's zijn gebaseerd op komende geschatte 12-maandswinsten. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Wereldwijde groei

Die bereidheid kan deels worden aangemoedigd door groeikansen in het buitenland, vooral in China, waar toegang tot gezondheidszorg inmiddels een prioriteit voor de overheid is. Eind 2018 voerde het land het zogenaamde "4+7 plan" in, een beleid dat erop gericht is de prijzen van generieke geneesmiddelen te verlagen en China's gefragmenteerde inkoopsysteem te consolideren. In ruil gebruikt Beijing de besparingen om de toelating van geneesmiddelen de versnellen en toegang tot nieuwe middelen uit te breiden. Zo zijn multinationals niet langer verplicht aparte Chinese klinische proeven te doen om de markt te mogen betreden, en worden er honderden producten aan de Chinese lijst van vergoede geneesmiddelen toegevoegd. Volgens ons zijn China's initiatieven symbolisch voor een grotere trend waarbij overheden voorrang geven aan kostenbesparende, innovatieve medicijnen ten koste van oudere, algemeen toegepaste behandelingen.

Gezondheidszorg is gevoelig voor aanzienlijke volatiliteit en kent uiteenlopende rendementen. 2019 was daarop geen uitzondering. In de biotechnologie noteerden de best presterende fondsen winsten van meer dan 300%, terwijl de slechtst presterende met 90%4 daalden. Volgens ons wordt deze ongelijkheid aangestuurd door de tweeslachtige aard van geneesmiddelenontwikkeling, waarbij het klinische en commerciële succes van nieuwe medicijnen voor de markt moeilijk te voorspellen is. Gezien de uiteenlopende resultaten vinden we een actieve benadering van de sector belangrijk, en 2020 zal daarop geen uitzondering zijn.

Voetnoten

1Bloomberg, van 1 januari tot 5 december 2019. Resultaten in het verleden vormen geen leidraad voor toekomstige resultaten.

2Amerikaanse Society of Hematologie, 2019.

3Kankeronderzoek, wereldwijde kankerstatistieken, 2018.

4Bloomberg, per 5 december 2019