Niet alle gezondheidszorgaandelen deelden in gelijk mate mee in de winst die de sector in 2021 behaalde. Portefeuillebeheerder Andy Acker legt uit waarom de handel in het nieuwe jaar kan verschuiven en waar hij waarde ziet.

Hoofdpunten:

  • In het afgelopen jaar zorgden onzekerheid over politiek en wetgeving en verstoringen door covid voor uiteenlopende prestaties in de gezondheidszorg.
  • Het lijkt er echter op dat deze trend in 2022 zal keren. Naar verwachting leidt dit tot een opleving van de vraag naar medische zorg en zullen hindernissen voor geneesmiddelenontwikkelaars afnemen.
  • Gezondheidszorgaandelen die in 2021 uit de gratie raakten, kunnen zich dan positioneren voor herstel.

Begin 2021 piekte de gezondheidszorgsector door het succes van de coronavaccins en het vooruitzicht op een herstel van de vraag. Die piek hield echter niet lang aan. In januari trad de directeur van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) af en bleef het agentschap zonder leider achter terwijl de aanvragen voor de toelating van middelen tegen covid-19 elkaar snel opvolgden. Vervolgens voerde de wetgever een omvangrijke hervorming van de wet voor geneesmiddelenprijzen door ter financiering van de stimuleringsmaatregelen. De Federal Trade Commission begon met een diepgaand onderzoek naar fusies en overnames, en de deltavariant stak de kop op waardoor de heropening van de economie onzeker werd.

Zelfs onder die omstandigheden leverde de sector in 2021 winsten van meer dan tien procent op, en volgde daarmee de sterke prestaties van de aandelenbeurzen (vanaf november 2019).1 Maar het rendement was niet gelijkmatig verdeeld. Small- en midcap biotech-aandelen presteerden minder dan ooit opzichte van de S&P 500® index. De aandelen van sommige medisch-technische bedrijven bleven achter toen het aantal covidbesmettingen toenam. Ondertussen schoten de koersen van bedrijven die coronavaccins ontwikkelden of op andere wijze van de pandemie profiteerden omhoog, ondanks de onzekerheid over de duurzaamheid van hun van covid afhankelijke inkomsten.

Wij zijn van mening dat deze dynamiek in 2022 niet zal aanhouden. De vaccinatiegraad blijft stijgen en sommige wetgevings-/politieke kwesties zullen vanzelf oplossen. Delen van de sector die in 2021 uit beeld raakten, zouden zich daardoor het komende jaar kunnen herstellen, wat kansen biedt voor beleggers.

Herstel van med-tech: onderbroken maar niet verdwenen

Bedrijven in medische techniek ontwikkelen en produceren de middelen en apparatuur die bij medische procedures en routinematige zorg worden gebruikt, zoals robotica, transkatheterkleppen en insulinepompen. Het herstel in de sector had in 2021 net ingezet toen de deltavariant de kop opstak en patiënten en zorgverleners opnieuw te maken kregen met vertragingen. Het grootste deel van de vraag is volgens ons echter uitgesteld, en niet verdwenen. Daarnaast is de vraag naar medisch-technische producten groot, zoals bleek bij tijdens de verkooppiek in het tweede kwartaal van 2021 (voorafgaand aan de deltavariant).2 Bovendien worden ziekenhuizen na bijna twee jaar pandemie financieel gestimuleerd om winstgevende procedures te hervatten. Zorgverleners behandelen hun patiënten bijvoorbeeld steeds vaker poliklinisch, waar de druk op mensen en middelen door coronapatiënten minder hoog is (en patiënten minder bang zijn om besmet te raken).

Tegelijkertijd komt er in 2022 medische apparatuur op de markt die een revolutie kan betekenen voor de zorgstandaard voor grote patiëntenpopulaties. Een van de baanbrekendste is de eerste draadloze, draagbare insulinepomp die het insulineniveau van diabetici constant aanpast aan hun glucosewaarden en -trends. Andere noemenswaardige introducties zijn de contactlens die de ontwikkeling van bijziendheid bij kinderen kan vertragen, en chirurgische robots die nog meer minimaal invasieve operaties mogelijk maken. Al deze ontwikkelingen zijn nieuwe bronnen van groei.

Te hoog geprijsd: small- en midcap biotech-aandelen

Small- en midcap biotechnologie-aandelen maakten in 2021 ongetwijfeld de grootste prestatieverschillen mee en werden waarschijnlijk het hardst geraakt door de gevolgen van politieke beslissingen en covid. Tussen begin februari en half augustus 2021 daalde de S&P Biotechnology Select Industry Index met 31,8% en bleef ten opzichte van de S&P 500 en de S&P 500 Health Care Sector (figuur 1 en 2) verder achter dan ooit.

Figuur 1: Underperformance biotech

article-image_Unlocking-Value-in-Health-Care-Stocks_chart01_NLD

Bron: Bloomberg, gegevens van 8 februari 2021 tot 19 augustus 2021. Indices herleid tot 100 per 8 februari 2021. De S&P 500 Index is een marktkapitalisatie-gewogen index van de 500 grootste beursverhandelde bedrijven in de VS. De S&P 500 Health Care Sector omvat de bedrijven uit de S&P 500 die als leden van de GICS®-gezondheidszorgsector worden aangemerkt. De S&P Biotech Select Industry Index omvat aandelen uit de S&P Total Market Index die in de GICS-classificatie zijn ingedeeld in de subsector biotechnologie.

Een combinatie van trends gaf het startsein voor uitverkoop. Zo riep de snelle ontwikkeling van geneesmiddelen vragen op over de opzet van klinische tests in een periode waarin toezichthouders niet over de juiste middelen beschikten om goede richtlijnen te leveren. Als gevolg daarvan wijzigden wet- en regelgeving in 2021 regelmatig waardoor de ontwikkelprogramma's van sommige bedrijven niet meer voldeden aan de herziene normen en de voorraden terugliepen.

We verwachten binnenkort meer duidelijkheid. In november benoemde de regering-Biden Robert Califf tot directeur van de FDA. Dr. Califf was er ook directeur in het laatste jaar van de regering-Obama. Hij is een expert op het gebied van klinische tests. Als zijn benoeming wordt bekrachtigd kan hij een consistenter beleid doorvoeren voor biofarmaceutische bedrijven die goedkeuring voor hun middelen hebben aangevraagd.

Ook de zorgen over de prijzen van geneesmiddelen in de VS zullen wegebben. Het laatste wetsvoorstel van het Huis van Afgevaardigden beperkt directe prijsonderhandelingen door de overheid tot 10-20 geneesmiddelen waarvan het patent bijna afloopt, en waarvan de prijswijzigingen pas tussen 2025 en 2028 mogen ingaan.3 Van farmaceutische bedrijven wordt verwacht dat ze andere kosten delen, maar een bovengrens aan de eigen bijdrage van senioren zou de toegang en betaalbaarheid van geneesmiddelen en daarmee de merkentrouw moeten verbeteren. De details moeten nog worden ingevuld, maar op dit moment lijkt het slechtst denkbare scenario van een nog omvangrijkere hervorming van tafel.

Tegen deze achtergrond zouden de koersen van small- en midcap biotech-aandelen zich moeten herstellen. De lagere waarderingen hebben fusie- en overnameactiviteiten al aangewakkerd. In de tweede helft van 2021 werden er diverse miljardendeals aangekondigd. Daarnaast heeft de S&P Biotech Select Index in het verleden ook al aanmerkelijk herstel laten zien na dalingen van 20% of meer. Sinds de start van de benchmark in 2006 bedroeg het gemiddelde herstel na een dieptepunt zelfs meer dan 50%.

Figuur 2: Na daling - en herstel

article-image_Unlocking-Value-in-Health-Care-Stocks_chart02_NLD

Bron: Bloomberg. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De prestaties van biotech zijn die van de S&P Biotechnology Select Industry Index. De oprichtingsdatum van de index was 27 januari 2006. NVT = niet van toepassing.

Innovatie gaat door

Ondanks de problemen in het afgelopen jaar is de FDA opmerkelijk genoeg op weg om een recordaantal nieuwe geneesmiddelen goed te keuren (figuur 3). Dat toont aan dat de sector blijft innoveren. In 2021 werden zelfs de eerste positieve klinische testresultaten bekend voor in vivo gentherapieën waarmee een genetisch defect met een injectie genezen zou kunnen worden. Daarnaast scheppen verbeterde technologieën voor geneesmiddelenontwikkeling de mogelijkheid om genmutaties aan te pakken die kanker veroorzaken. Ook volgen de ontwikkelingen elkaar snel op voor behandelingen met kleine moleculen die eiwitten afbreken en die ingezet worden voor tumoren die zich niet met geneesmiddelen laten behandelen. Veel van deze therapieën, die zich richten op medische aandoeningen waarvoor nog geen behandeling is en waarvoor veel toepassingsmogelijkheden zijn, kunnen zich jarenlang verder ontwikkelen.

Figuur 3: door de FDA goedgekeurde geneesmiddelen

Zelfs zonder permanente directeur heeft de FDA in 2021 al 43 nieuwe geneesmiddelen goedgekeurd, en wachten er nog meer om voor het einde van het jaar te worden toegelaten.

article-image_Unlocking-Value-in-Health-Care-Stocks_chart03_DE

Bron: Amerikaanse Food and Drug Administration. *Gegevens per 19 november 2021.

Ook buiten de geneesmiddelenontwikkeling vindt er innovatie plaats. Zo experimenteren zorgverzekeraars met op waarde gebaseerde netwerken die betaling aan patiëntresultaten koppelen. De eerste resultaten wijzen erop dat deze aanpak de tevredenheid van patiënten en de prestaties verbetert, en dat kosten afnemen. Tegelijkertijd kunnen zorgverzekeraars in 2022 meer verzekerden tegemoetzien dankzij de sterke arbeidsmarkt, hogere tegemoetkomingen voor verzekeringspremies en demografische trends. In 2022 is er bijvoorbeeld een stijging van 10% voorzien voor het aantal verzekerden van Medicare Advantage, de particuliere zorgverzekering voor ouderen in de VS.4

De gezondheidszorgsector zal in 2022 zeker met nieuwe uitdagingen te maken krijgen, zoals hogere inflatie, die de winstmarges laat dalen, en hogere rentes, die langetermijnbeleggingen als biotech-aandelen minder aantrekkelijk maken. Maar het zou ook zo kunnen zijn dat er in het nieuwe jaar een eind komt aan het tijdperk van door de pandemie aangejaagde rendementen. Beleggers doen er daarom wijs aan te bedenken wat in de gezondheidszorg de grootste aanjager van langetermijnrendement is: innovatie.

1Bloomberg, cijfers voor de S&P 500 gezondheidszorgsector.
2Winstrapportages tweede kwartaal
3Amerikaanse regering, 2 november 2021.
4Centers for Medicare & Medicaid Services, per 30 september 2021.