Portefeuillebeheerder Luke Newman bespreekt de bijzondere uitdagingen die 2020 met zich meebracht en de vooruitzichten voor absoluut rendement in de komende maanden.

Kernpunten

  • Voor absoluut rendement kan het gebruik van bruto en netto blootstelling helpen om risico's te verkleinen of te vergroten, afhankelijk van de volatiliteitsverwachtingen in de markt.
  • Covid-19 stelde ons voor uitdagingen waarvoor een grotere gereedschapskist nodig bleek dan in de afgelopen jaren om bedrijven te kunnen beoordelen.
  • Een meer voorspelbare omgeving, weerspiegeld in een bredere aandelenspreiding, zou beleggers moeten aanmoedigen kapitaal in te zetten, wat weer gunstig is voor de waarderingen.

2020 zat vol onbekende factoren, zowel door de manier waarop economieën reageerden op de maatregelen die landen namen om de verspreiding van Covid-19 te beteugelen, als door het politieke circus rond Brexit en de Amerikaanse verkiezingen. Door de houvast die de duidelijkheid rond Brexit bood dankzij een conservatieve regering met een flinke meerderheid, de tekenen van afnemende spanningen in het Midden-Oosten en de vooruitgang in de handelsbesprekingen tussen de VS en China was het onderliggende beleggerssentiment in eerste instantie bemoedigend. Tegen het einde van het eerste kwartaal veranderde dit allemaal doordat de markt als gevolg van de verspreiding van Covid-19 snel een periode van aanzienlijke economische verstoring inprijsde, en regeringen begonnen in te zien dat we op een wereldwijde pandemie afstevenden.

Voor absoluut rendement als strategie kan het gebruik van bruto en netto blootstelling helpen om risico's te verkleinen of te vergroten, afhankelijk van de volatiliteitsverwachtingen in de markt. Tegelijkertijd boden zowel de lange en korte zijde van de markt op diverse momenten in 2020 beleggingskansen. We onderscheidden vier fases waarvoor een grotere gereedschapskist nodig bleek dan in de afgelopen jaren om bedrijven te kunnen beoordelen: risicobeperking, herkapitalisatie, 'deblokkering' en sectorrotatie.

Vier fases van risico's en kansen

De eerste fase, in de periode nadat de pandemie uitbrak, kenmerkte zich door het zoveel mogelijk beperken van risico. De vooruitzichten voor bedrijven die in eerste levensbehoeften voorzien, stond in scherp contrast met de ondernemingen die door de overheid gedwongen waren te sluiten om de verspreiding van het virus te beperken. Aan het begin van de zomer richtten bedrijven zich vooral op het verbeteren van hun financiële gezondheid, waardoor er een reeks aan risico's en kansen ontstond voor zowel lange- als kortetermijnbeleggers. Veel bedrijven deden er alles aan om hun schuldenlastniveau aan te pakken, terwijl ze geen direct liquiditeitsprobleem hadden (met steun van de centrale banken werd er gemakkelijk krediet verleend).

Naarmate de zomer vorderde, zagen we dat de 'deblokkeringshandel' - na de lockdowns - toenam, en de bedrijvigheid begon te herstellen. Dankzij de flinke kortingen die er vanwege operationele onzekerheden op aandelen werden gegeven en de aantrekkelijke dividendrendementen ten opzichte van andere markten (en obligaties), zagen we in het VK op dat moment duidelijke waarde voor beleggers. Maar praten over een 'sectorrotatie' leek voorbarig, en het zou inderdaad nog tot november duren voordat beleggers in beweging kwamen om van deze waarderingen te profiteren. Pas op dat moment begonnen ze zich af te keren van de groeiaandelen die al sinds 2017 sterke prestaties leverden.

Voor wat betreft de resterende zichtbare risico's, blijft de onzekerheid over Brexit slopend voor het VK en kunnen bedrijven nog steeds geen plannen maken. Daarnaast vragen we ons af of de risico's op een hogere inflatie in 2021 wel juist weerspiegeld worden in de aandelenkoersen, na de aanzienlijke steun die regeringen en centrale banken tijdens de pandemie aan de economie verleenden.

Duidelijkheid zorgt voor vertrouwen

Desalniettemin stegen de beurskoersen snel na de Amerikaanse verkiezingen op 3 november 2020 en na het nieuws over de ontwikkeling en uitrol van diverse vaccins, waarbij Pfizer als eerste een doorbraak aankondigde. Hoewel de overdracht van het Amerikaanse presidentschap bemoeilijkt werd door geschillen over de verkiezingsuitslag, betekent de Republikeinse meerderheid in de Senaat (de Republikeinse partij weerstond onverwacht een 'blauwe golf') dat de verwachtingen over aanzienlijke belastingverhogingen in de VS getemperd zijn. Wereldwijd wordt er door markten reikhalzend uitgekeken naar nieuws over de omvang van de steunpakketten van de regering-Biden, en de gevolgen daarvan op het herstel en de groei.

Het politieke risico en de Covid-19-pandemie speelden een grote rol in 2020, maar een meer voorspelbare omgeving zou beleggers het vertrouwen moeten geven om meer kapitaal in te zetten, wat weer ten goede komt van de waarderingen. Nu begin december de eerste vaccinaties in het VK zijn uitgedeeld, wordt de lijst van 'bekende onbekende factoren' op de markten korter, en daarmee onze overtuiging sterker. Aan het VK blootgestelde bedrijven en sectoren zie zeer gevoelig zijn voor de economische situatie, zoals de industrie, zullen naar verwachting profiteren van de 'geleidelijke loslating' van de Covid-19-maatregelen. Aan de korte kant schept een grotere spreiding van aandelenrendementen kansen, vooral bij bedrijven waarvoor de verwachtingen over een terugkeer naar een winstniveau van pre-pandemische omvang te optimistisch lijken, of waarvan de reeds bestaande problemen door de gebeurtenissen in 2020 nog versterkt werden.

-----

Begrippenlijst:

Long/short: Een long-positie betreft effecten die gekocht worden in de verwachting dat hun waarde zal stijgen. Een short-positie is een positie die wordt ingenomen in de verwachting dat de waarde ervan zal dalen. Met een strategie die in zowel long- als short-posities belegt, is het de bedoeling om te profiteren van koersstijgingen op long-posities, en van dalende koersen op short-posities. Dit type beleggingsstrategie biedt de mogelijkheid om ongeacht de schommelingen op de bredere markt rendement te genereren, hoewel rendement niet gegarandeerd kan worden.

Bruto/netto exposure Dit is de omvang van de marktblootstelling van een long-/short-portefeuille. De netto exposure wordt berekend door de hoeveelheid short-blootstelling van de portefeuille af te trekken van de hoeveelheid in de portefeuille met een long-blootstelling. Bijvoorbeeld: als een portefeuille voor 100% uit long-posities bestaat en voor 20% uit short-posities dan is de netto exposure 80%. De bruto exposure wordt berekend door de absolute waarde van zowel long- als short-posities te combineren. Bijvoorbeeld: als een portefeuille 100% uit long-posities bestaat en voor 20% uit short-posities dan is de bruto exposure 120%.

Groeibeleggen: Groeibeleggers zoeken naar bedrijven met een sterk groeipotentieel. Dit zijn bedrijven waarvan de winst naar verwachting bovengemiddeld zal toenemen in vergelijking met de rest van de markt, en daarom is de verwachting dat ook de koers van hun aandelen zal stijgen.

Waardebeleggen: Waardebeleggers zoeken naar bedrijven die naar hun mening door de markt ondergewaardeerd worden, en waarvan ze verwachten dat hun aandelenkoers zal stijgen.

Spreiding van aandelenrendementen: De mate waarin de rendementen van aandelen afwijken van het gemiddelde.

Rendement: het niveau van de inkomsten uit een effect, meestal uitgedrukt als een percentage. Een gebruikelijke maatstaf voor aandelen is het dividendrendement, waarbij de recente dividenduitkeringen per aandeel worden gedeeld door de koers van het aandeel. Voor een obligatie wordt dit berekend door de couponrente te delen door de actuele obligatiekoers.

Herkapitalisatie: Het proces van de herstructurering van de schulden en het eigen vermogen van een bedrijf, meestal met de bedoeling om de financiële situatie van dat bedrijf te verbeteren. Dit kan bereikt worden door nieuwe aandelen uit te geven om financiering aan te trekken waarmee bestaande schulden worden afbetaald, of andersom door obligaties uit te geven ter financiering van het terugkopen van bestaande aandelen. Door het aantal uitstaande aandelen te verlagen, verwacht het bedrijf dat de actuele aandelenkoers zal oplopen.

Sectorrotatie: Dit begrip beschrijft de verschuiving in beleggingsgedrag, waarbij beleggers de voorkeur gaan geven aan 'waardeaandelen' in plaats van aan de 'groeiaandelen' die in de afgelopen jaren zeer in trek waren.