Voor individuele beleggers in Nederland

Wat is er nodig om een doeltreffende pleitbezorger van duurzaamheid te zijn?

Hamish Chamberlayne, CFA | Janus Henderson Investors
Hamish Chamberlayne, CFA

Hamish Chamberlayne, CFA

Hoofd wereldwijde duurzame aandelen | Portefeuillebeheerder


17 okt 2019

Als Hoofd van SRI verdedigt Hamish Chamberlayne duurzaamheid elke dag. Het vergt authenticiteit en wilskracht om de reële problemen van de wereld op te lossen en zo een echt verschil te maken voor wat de uitdagingen op het gebied van milieu en de sociale vraagstukken betreft.

Hamish volgt de nieuwsberichten, rapporten en andere informatie over duurzaamheid op de voet en ziet de milieu- en maatschappelijke problematiek uit de wereld om hem heen. Maar hij heeft het geluk dat hij iets positiefs kan bijdragen aan echte verandering, en tegelijk de beste portefeuillebeheerder wil zijn en naar een goed rendement voor zijn cliënten streeft.

In zijn functie als hoofd van SRI bij Janus Henderson Investors en portefeuillebeheerder van de Global Sustainable Equity-strategie, die US$ 1,3 miljard* beheert, oefent Chamberlayne via het beleggingsproces van de strategie invloed uit. Hij doet dit door te investeren in bedrijven die een positieve rol spelen bij de transformatie van de wereldeconomie en bedrijven die schadelijk zijn te vermijden. Dit is geen nieuw perspectief voor de strategie, aangezien deze al sinds 1991 volgens deze principes werkt.

Pleitbezorger zijn van duurzaamheidskwesties betekent niet dat ik geen goede relatie heb met bedrijven. Integendeel, beleggingsprincipes kunnen leiden tot partnerschappen met bedrijven waarin Hamish en zijn team kunnen samenwerken met het management om voortdurend te verbeteren en duurzaamheidskwesties aan te pakken.

Bijvoorbeeld de inzet van het Global Sustainable Equity-team voor een koolstofvrije netto-uitstoot.

Beleggen in bedrijven met een lage koolstofemissie werd de kern van de beleggingsfilosofie waarmee het Global Sustainable Equity-team zich aansloot bij het Net Zero Carbon 10-initiatief. Dit initiatief stelt ambitieuze maar haalbare streefdoelen voor de vermindering van de koolstofuitstoot om de rampzalige en onherroepelijke gevolgen van de klimaatverandering te vermijden.

Dit stelt vermogensbeheerders in staat hun beleggingsbeleid beter af te stemmen op de eisen voor klimaatneutraliteit, in plaats van alleen uitstootvermindering. Deze benadering richt zich op klimaat neutrale uitstoot, gebaseerd op emissies van scope een, twee en drie.

Het team constateerde dat sinds de start van het initiatief er meer gerichte gesprekken gevoerd worden met bedrijven die al wel naar een lage CO2-uitstoot streven, maar nog geen neutraliteitsdoel voor 2030 hebben gesteld. Het initiatief werd positief onthaald en versterkt de relatie en de dialoog die het team heeft met de bedrijven.

Dit is allemaal niet eenvoudig. Een positieve impact op de bredere economie is alleen mogelijk als er meer gedaan wordt dan alleen maar bedrijven analyseren. Contact leggen en samenwerken met bedrijven, collega’s en soms zelfs concurrenten kan positieve resultaten opleveren voor de mensen en de planeet.

*As at 30 Juni 2019.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
    Specific risks
  • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
  • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
  • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
  • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
  • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
  • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.