Voor individuele beleggers in Nederland

Waarom beleggers rekening moeten houden met ESG

Paul La Coursière

Paul La Coursière

Wereldwijd hoofd ESG-beleggingen


19 mrt 2021
8 minuten kijken

In de volgende video-update die onlangs werd opgenomen tijdens een Janus Henderson Fixed Income Forum, bespreekt Paul LaCoursiere, die in januari aan de slag ging als hoofd ESG-beleggingen, de drie hoofdredenen waarom beleggers zich moeten bezighouden met factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) en de belangrijke uitdaging waarvoor de beleggingssector zich gesteld ziet.

Kernpunten

  • Tussen ESG-gerelateerde prestaties en beleggingsprestaties bestaat een statistisch relevante positieve relatie die in de loop van de tijd geleidelijk groter wordt.
  • ESG-overwegingen veranderen de markten waarin we beleggen, en we zien ze inmiddels terug in de effectenwaarderingen.
  • Voor de eigenaren en beheerders van effecten gaan steeds strengere informatie- en beperkende regels gelden voor de mandaten waarvoor ze verantwoordelijk zijn of die ze uitvoeren.
  • Productontwikkeling is een van de grootste uitdagingen voor de beleggingssector, omdat er een natuurlijk spanningsveld bestaat tussen de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en de eisen van financiële markten.

Begrippenlijst:

INVEST WITH PURPOSE FOR
A BETTER TOMORROW

Meer weten

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Paul La Coursière

Paul La Coursière

Wereldwijd hoofd ESG-beleggingen


19 mrt 2021
8 minuten kijken