Alison Porter, Graeme Clark en Richard Clode van het Global Technology-team dat gevestigd is in het VK bekijken de prestaties van de sector sinds het begin van het jaar en laten ons weten wat techbeleggers volgens hen kunnen verwachten voor het volgende jaar, inclusief de voornaamste risico’s en opportuniteiten.

Hoofdpunten:

  • Naarmate 2020 nadert blijft er onzekerheid heersen. De handelsoorlog tussen China en de VS en de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn maar enkele van de uitdagingen voor de techsector. Het team blijft ernaar streven onverwachte en ondergewaardeerde groei tegen een redelijke waardering te identificeren
  • De aanpak van het team om de hypecyclus te omzeilen helpt om op de lange termijn blootstelling te verkrijgen aan de langetermijngroeithema’s in de technologiesector en tegelijk vermijden we de excessieve waarderingen
  • De problemen waarmee WeWork te maken heeft, bevestigen dat privébedrijven zich meer moeten richten op winst en cashflow en op meer realistische waarderingen

Nu de eerste fase van een handelsovereenkomst tussen de VS en China er nu eindelijk lijkt aan te komen is, wordt een belangrijk risico voor de wereldeconomie en meer bepaald de technologiesector weggenomen. We zijn ervan overtuigd dat dit de weg zal vrijmaken voor een herstel van de sterkere winstgroei in de sector volgend jaar na een moeilijker 2019. Dit herstel werd echter in grotere of kleinere mate al meegerekend, met name door de cyclische technologieaandelen. Daarom zal het team zich blijven richten op het identificeren van onverwachte en ondergewaardeerde groei tegen een redelijke waardering.

De dynamische en evoluerende techsector vergt een actief beheer

In verband met de Amerikaanse presidentsverkiezingen later op het jaar moeten we er ons van bewust zijn dat er heel verschillende regelgevingskaders mogelijk zijn, met name diegene die wordt voorgesteld door de democratische presidentskandidate senator Elizabeth Warren (die ervoor heeft gepleit om een einde te maken aan het monopolie van de grote techbedrijven) die door de markt alvast worden verrekend in de aandelenkoersen. Daar bovenop komt nog de intergenerationele strijd om de wereldheerschappij tussen de VS en China die niet afgelopen zal zijn met deze eerste fase van een handelsovereenkomst en waarbij technologie centraal staat. De marktvolatiliteit blijft hoog.

Als ervaren actieve beleggingsbeheerders zien we echter het bos door de bomen en kunnen we profiteren van deze volatiliteit dankzij ons diepgaand inzicht in aandelen, zoals in het afgelopen halfjaar met cyclische1 technologie-aandelen zoals halfgeleiders. Dit ligt op één lijn met het volledig geïntegreerde proces op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) van het Global Technology Team waar we volgens ons een werkelijk gedifferentieerde benadering hanteren die zich richt op een proactief bedrijfsmanagement om deze bredere risico’s te identificeren en te beperken met het oog op een meer duurzame groei en een meer consistent rendement.

Beleggen in groeithema’s op lange termijn door de hype te vermijden

Onze voornaamste technologiethema’s blijven: internettransformatie, digitalisering van het betaalverkeer, infrastructuur van de volgende generatie, procesautomatisering en artificiële intelligentie (AI). De convergentie van deze technologieën versnelt de disruptie in verscheidene nieuwe sectoren. Maar omdat we beleggers zijn en geen toekomstvoorspellers, blijven we de hypecyclus omzeilen om investeerbare technologieën te identificeren. We doen dit door te identificeren en te begrijpen waar een nieuwe technologie zich in een hypecyclus bevindt (hype, toepassing, maturiteit, fases van sociale toepassing). Dit helpt om blootstelling te verschaffen aan langetermijngroeithema’s in technologie en toch de markthypes te vermijden.

Het team blijft ervan overtuigd dat blockchain (digitale informatie opgeslagen in een publieke database), quantumcomputing (opslaan en verwerken van informatie aan de hand van individuele atomen, ionen, elektronen of fotonen) en veel gebieden van artificiële intelligentie zich nog steeds in de buurt van het hoogtepunt van de hypecyclus bevinden. Binnen AI blijven we ons richten op gebieden die een werkelijke trendbreuk doormaken, zoals natuurlijke taalverwerking, maar we blijven sceptisch ten aanzien van wat volgens ons een hype is zoals de ontwikkeling van AI op het gebied van autonoom rijden. We zijn van mening dat tijdens de komende twee jaar er meer belegbare opportuniteiten zullen zijn in procesautomatisering waar de realistische mogelijkheden van de AI-hype liggen.

Themaflexibiliteit ‒ de hypecyclus omzeilen

Global Tech UK Team 5 mega themes

bron: Janus Henderson Investors, per 30 november 2019.

Profiteren van een gedisciplineerde en consistente benadering

Tot aan de zomer was 2019 een voortzetting van de trends van het jaar voordien, vóór de grote uitverkoop. Bezorgdheid van de markt omtrent de handel, China en de regelgeving omtrent de grote techbedrijven concentreerden het rendement in een kleine portefeuille van technologieaandelen, met name in groeisoftware, wat zorgde voor een verhoogde handel2 met beperkte aandacht voor waarderingen. De MSCI Growth Software Index steeg met 99% sinds het begin van 2018 tot het einde van juli 20193. Gezien het beleggingsproces van het team dat uitsluitend gericht is op een sterke waarderingsdiscipline, bleek dit een uitdagende marktomgeving te zijn waar veel technologiefondsen aanzienlijk overwogen zijn ten opzichte van de softwaresector. Toch bleven we vasthouden aan onze principes en we waren blij te zien dat bepaalde van de extreme softwarewaarderingen in de afgelopen maanden werden gecorrigeerd. De technologiesector evolueert voortdurend maar een beleggingsconstante is dat extreme waarderingen niet lang stand houden.

Een belangrijke indicator voor de verwachte concurrentie-intensiteit en waardering in bepaalde meer groeigerichte en vroegestadiumwaarden van de technologiesector is de prestatie van het SoftBank Vision Fund (SVF)4 en de gerelateerde fondsenwerving van follow-up beleggingsvehikels. De omvang en het tempo van de investering van SVF heeft verscheidene markten verstoord en heeft de waarderingen van privébedrijven in de technologiesector de pan doen uitrijzen, wat zich zelfs deed voelen bij de beursgenoteerde technologiewaarden, zoals duidelijk werd door de ontgoochelende resultaten van de recente beursintroducties van ‘high profile’ technologiebedrijven.

Mislukken kan leerrijk zijn

WeWork is weliswaar geen technologiebedrijf maar de recente implosie van deze onderneming leidt hopelijk tot een catharsis die komaf maakt met de excessen van de afgelopen jaren. Privébedrijven zullen meer gericht moeten zijn op winst en cashflow en zullen realistischere waarderingen moeten hanteren. Dit sterkt ons in onze overtuiging van onze bestaande beursgenoteerde beleggingen in markten die zijn blootgesteld aan deze verstoringen en moeten ook aantrekkelijkere toekomstige beleggingsopportuniteiten creëren wanneer deze vroegestadiumbedrijven op de markt komen.

1Bedrijven die cyclische consumentengoederen verkopen, zoals auto’s, of sectoren die zeer gevoelig zijn voor veranderingen in de economie, zoals mijnbouw. De koers van aandelen en obligaties die zijn uitgegeven door cyclische bedrijven wordt doorgaans sterk beïnvloed door ups en downs van de algemene conjunctuur in vergelijking tot niet-cyclische bedrijven.

2Momentumtrading: een beleggingsstrategie die erin bestaat aandelen te kopen die stijgen in prijs in de verwachting dat ze zullen blijven stijgen en dat diegene die ondermaats presteren zullen blijven dalen.

3Bron: Bloomberg; rendement van de MSCI Growth Software Index voor de periode van 31 december 2017 tot 31 juli 2019. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

4SoftBank Vision Fund (SVF) is een dochtermaatschappij van SoftBank die 100 mln USD of meer investeert in toonaangevende groeibedrijven. SVF streeft ernaar te investeren in bedrijven en startplatforms waarvan SoftBank meent dat ze de wereld van morgen zullen veranderen en innoveren.