SLUIT DIVERSIFICATIE

IN DE ARMEN

Blijf op koers door diversificatie

Diversificatie kan bijzonder waardevol zijn in turbulente en onvoorspelbare markten. Diversificatie helpt niet alleen het risico en de volatiliteit van een portefeuille in zijn geheel te beperken, maar een gediversificeerde mix van activaklassen en strategieën die alternatieve beleggingen omvatten kan een bron van positief rendement zijn, ongeacht de bredere marktomgeving.

Zie de voettekst voor de verklarende woordenlijst

Buitengewone resultaten vereisen buitengewone strategieën

Om anders te presteren dan de markt, moet u anders beleggen. Dat is waarom we oplossingen bieden die zowel alternatieve als ‘hedge fund’ risicopremies omvatten. Onze strategieën streven in de loop van de tijd naar een geringe nettoblootstelling aan aandelen en vastrentende markten en naar aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen.

Horizon Global Property Equities Fund

Een actief beheerd high-convictionfonds gericht op de beste ideeën van de fondsbeheerders over beursgenoteerde vastgoedaandelen en REIT’s dat zich richt op het behalen van langetermijnkapitaalgroei

Meer weten

Horizon Pan European Property Equities Fund

Een actief beheerd fonds gericht op de beste ideeën van de fondsbeheerders over Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen en REIT’s voor het behalen van langetermijnkapitaalgroei

Meer weten

Onze beleggingsbenadering is gebaseerd op een gedurfde denkwijze

Onzekerheid kun je het beste actief tegemoet treden - dat betekent niet alleen reageren op verandering, maar er ook kansen in zien. Bekijk de recente artikelen van onze beleggingsteams over dit onderwerp.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Alternatieve beleggingen: Een belegging die niet onder te brengen is onder de traditionele activaklassen zoals aandelen, obligaties of cash. Alternatieve beleggingen omvatten onder meer vastgoed, hedgefondsen, grondstoffen, private equity en infrastructuur.

Hedgefondsen: Deze beleggingen bestaan erin een compenserende positie in te nemen in een gerelateerd effect om op die manier het risico te beheren. Deze posities worden gebruikt om de mogelijkheid van een algemeen verlies in een portefeuille te compenseren. Hiervoor kunnen verscheidene technieken worden gebruikt, inclusief afgeleide instrumenten.

Risicopremie: Het extra rendement op cash dat een belegger verwacht ter compensatie voor zijn positie in een actief dat niet risicovrij is. Hoe risicovoller een actief geacht wordt, hoe hoger de risicopremie.