VOORUITZICHTEN VOOR AANDELEN

Inzichten van onze aandelenteams om klanten te helpen de markten door te komen en om te gaan met de komende opportuniteiten.

Een nieuw paradigma: beleggingsthema's nader bekeken (juni 2020)

Zie voettekst voor videodisclaimer

Introductie tot de vooruitzichten van Janus Henderson voor aandelen
Door Alex Crooke, Co-Head of Equities – EMEA & Asia Pacific

Kernpunten

  • De nieuwe Equity Perspectives wordt gelanceerd op een bijzonder volatiel moment voor de markten, waarop beleggers onzeker zijn over de toekomst. We willen hier enkele meningen meegeven om u te helpen beleggingsbeslissingen te nemen.
  • Janus Henderson heeft een brede, wereldwijde expertise in aandelen. Onze teams weten hun eigen aanpak en visie op de markten te ontwikkelen. In de driemaandelijkse Equity Perspectives delen ze hun visie op de uitdagingen en kansen die zich aandienen.
  • In deze eerste editie verkennen we de huidige wereldwijde achtergrond en vragen we ons af hoe de wereld er na COVID-19 zal uitzien op de Amerikaanse, de Aziatische of de opkomende aandelenmarkten of in het segment van de wereldwijde duurzame of biowetenschappelijke aandelen.

Video transcript

Welkom bij deze nieuwe Equity Perspectives. We hebben geluk met zo'n brede basis en het vele talent bij Janus Henderson. We hebben regionale aandelenteams voor de VS, Europa, Azië en Japan, en zelfs de groeimarkten. We hebben ook gespecialiseerde aandelenteams voor specifieke sectoren en zelfs voor duurzame beleggingen. En ten slotte zijn er de wereldwijde teams die het volledige scala bestrijken. Deze Perspectives is een driemaandelijkse publicatie waarmee we inzicht willen verschaffen in onze huidige visie. Daarnaast publiceren we voortdurend actuele artikels en video's omdat we vinden dat kennis gedeeld moet worden.

Dus bij Janus Henderson werken we niet met een gestandaardiseerde 'visie van het huis'. Teams mogen hun eigen marktbenadering en -visie ontwikkelen. Dat betekent dat meningen kunnen verschillen, maar wij vinden dat debatteren en ideeën in vraag stellen binnen Janus Henderson net gezond is en tot betere resultaten voor onze klanten leidt.

Daarom lanceren we deze eerste editie van Perspectives na een bijzonder volatiele periode op de markten. En ik denk dat het debat nu echt over het nieuwe normaal in de wereld gaat. Essentieel vinden wij het tempo van het herstel. Wordt dat V- of U-vormig? Zullen de regeringen de economie voorrang geven op medisch advies om de lockdown te verlengen, en hoe krijgen we de mensen weer economisch actief, met het nodige vertrouwen om te reizen, te winkelen, te werken? Een ander interessant debat gaat over de manier waarop bedrijven worden beheerd. Zullen zij weerbaarder worden gemaakt door de schuld te verlagen en het kapitaal te verhogen in plaats van de efficiëntie te verbeteren? Aan de overheidssteun zal ook een prijskaartje hangen. Zullen de leningen die ze gebruiken om bedrijven te ondersteunen, in de toekomst worden omgezet in kapitaal?

Wat dat betreft vragen we onze beleggingsteams hoe zij de wereld door de crisis zien veranderen. Zij zullen nagaan wat de kernthema's en risico's en opportuniteiten kunnen worden voor beleggers op langere termijn. Veel leesplezier!

 

 

Disclosure:

De uitgedrukte meningen en visies zijn die op het moment van publicatie. Ze zijn alleen bedoeld ter informatie en mogen niet worden gebruikt of opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies of als een aanbod of verzoek om een effect te verkopen of te kopen, of als een aanbeveling om een effect te kopen, te verkopen of te houden of om een beleggingsstrategie of marktsector te volgen. Niets in dit materiaal geldt als een directe of indirecte verlening van diensten voor beleggingsbeheer specifiek gericht op de wensen van klanten. De opinies en voorbeelden zijn bedoeld ter illustratie van algemenere thema's, zijn geen indicatie van handelsintenties, en kunnen te allen tijde veranderen. Het materiaal is niet bedoeld om te stellen of impliceren dat een van de genoemde voorbeelden op dit moment is opgenomen in een portefeuille of dat ze dat ooit zijn geweest. Prognoses vormen geen garantie voor toekomstige resultaten en we garanderen niet dat de informatie volledig of tijdig is, en bieden geen garantie voor het resultaat op basis van het gebruik hiervan. Janus Henderson Investors heeft voldoende vertrouwen in de juistheid en volledigheid van alle publiekelijk beschikbare informatie voor het opstellen van dit document. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen gaat gepaard met risico, waaronder het mogelijke verlies van vermogen en waardeschommelingen.

Niet alle producten of diensten zijn beschikbaar in alle jurisdicties. De distributie van dit materiaal of van de informatie daarin kan worden beperkt door wetgeving en mag niet worden gebruikt in jurisdicties of onder omstandigheden waarin het gebruik illegaal is. De inhoud van dit materiaal is niet goedgekeurd door een toezichthouder. Janus Henderson is niet verantwoordelijk voor een eventuele onrechtmatige distributie van dit materiaal aan derde partijen, als geheel of gedeeltelijk, of voor informatie die is gereconstrueerd uit dit document.

Dit materiaal mag niet worden gereproduceerd, als geheel of gedeeltelijk in welke vorm dan ook, en er mag niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Wij behouden ons het recht voor telefoongesprekken op te nemen voor onze wederzijdse bescherming, om onze klantenservice te verbeteren en voor regelgevingsdoeleinden voor registratie.

Uitgegeven in Europa door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden geleverd door Janus Capital International Limited (reg. nr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (reg. nr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (reg. nr. 2678531), AlphaGen Capital Limited (reg. nr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (reg. nr. 2606646), (alle ingeschreven in Engeland en Wales te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en onder toezicht van de Financial Conduct Authority) en Henderson Management S.A. (reg. nr. B22848 te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxembourg en onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier). De adviesdiensten in de VS worden verleend door bij de SEC geregistreerde beleggingsadviseurs die dochterondernemingen zijn van Janus Henderson Group plc. In Canada worden de producten en diensten via Janus Capital Management LLC uitsluitend aangeboden aan institutionele beleggers in bepaalde rechtsgebieden.

Uitgegeven in (a) Singapore door Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, dat vergunning is verleend door en onder toezicht staat van de Monetary Authority of Singapore. Janus Henderson Investors (Singapore) Limited Company Registratienr. 199700782N. Deze advertentie of publicatie werd niet gecontroleerd door de Monetaire Autoriteit van Singapore. (b) Hongkong door Janus Henderson Investors Hong Kong Limited, dat vergunning is verleend door en onder toezicht staat van de Securities and Futures Commission, (c) Taiwan R.O.C door Janus Henderson Investors Taiwan Limited (dat onafhankelijk wordt bestuurd), dat vergunning is verleend door en onder toezicht staat van de Financial Supervisory Commission R.O.C. Suite 45 A-1, Taipei 101 Tower, No. 7, Sec. 5, Xin Yi Road, Taipei (110). Telefoon: (02) 8101-1001. Erkend onder SICE-licentienummer 023, uitgegeven in 2018 door de Financial Supervisory Commission, (d) Japan door Janus Henderson Investors (Japan) Limited, gereguleerd door het Financial Services Agency en geregistreerd als maatschappij voor financiële instrumenten die aan beleggingsbeheer doet, beleggingsadviseur en -agentschap en onderneming voor financiële instrumenten type II, (e) Australië door Janus Henderson Investors (Australia) Limited ABN 47 124 279 518 en de daarmee verbonden rechtspersonen, waaronder Janus Henderson Investors (Australia) Institutional Funds Management Limited (ABN 16 165 119 531, AFSL 444266) en Janus Henderson Investors (Australia) Funds Management Limited ABN 43 164 177 244, AFSL 444268 (f) het Midden-Oosten door Janus Capital International Limited, dat onder toezicht staat van de Dubai Financial Services Authority als vertegenwoordiger. In het Midden-Oosten worden geen transacties afgesloten en bij vragen kunt u zich wenden tot Janus Henderson.


Dit materiaal mag niet worden gereproduceerd of worden gedistribueerd aan andere personen dan de ontvanger. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, Alphagen, Knowledge Shared, Knowledge. Shared en Knowledge Labs zijn handelsmerken van Janus Henderson Group plc of een van diens dochterondernemingen. © Janus Henderson Group plc.

C-0520-30760 05-15-21

Close transcript

Inzichten van onze wereldwijde teams

George Maris, Co-Head of Equities - Americas, heeft het over de volatiliteit van de aandelenmarkten in 2020 en de elementen waarmee beleggers rekening moeten houden aangezien de vooruitzichten voor de wereldeconomie onduidelijk blijven.

Marc Pinto en Jeremiah Buckley bespreken de versnellende en opkomende thema's tijdens de COVID-19-crisis en de bedrijven die er baat bij hebben.

Hamish Chamberlayne onderzoekt de vooruitgang op digitaal vlak en de nauwe relatie daarvan met een duurzame toekomst.

Andrew Gillan onderzoekt de impact van de pandemie op Aziatische aandelen en legt uit waarom structurelegroeiverhalen intact blijven.

Daniel Graña stelt dat er een groot verschil kan bestaan tussen de succesverhalen van bepaalde opkomende landen en de mislukkingen van andere.

De verregaande inspanningen van de gezondheidszorg in de strijd tegen COVID-19 zouden op lange termijn positief kunnen uitpakken voor de sector, zegt Andy Acker.

Onze mogelijkheden op het vlak van aandelen

Janus Henderson belegt actief in aandelen. Het aandelenplatform steunt op de overtuiging dat fundamenteel onderzoek* de basis vormt om alfa* te genereren. Onafhankelijk denken en unieke standpunten staan centraal in die aanpak en resulteren in portefeuilles die wezenlijk verschillen van een index. Elk team drukt zijn individuele overtuigingen uit door middel van processen die zijn geëvolueerd om ze aan te passen aan hun specifieke domein en binnen een degelijk risicobeheersingskader.

De aandelenteams werken weliswaar onafhankelijk, maar profiteren toch van de onderlinge samenwerking en het gedeelde onderzoek waarop de ideeën voor hun portefeuilles steunen. De cultuur moedigt intellectuele uitdaging aan en stimuleert het debat om het beleggingsdenken in vraag te stellen en zo te versterken. Het succes van de ideeën wordt afgemeten aan de algemene resultaten voor de klant. Het doel is altijd om op lange termijn een consistent voor risico gecorrigeerde rendement te behalen dat beter is dan dat van de benchmark en vergelijkbare fondsen, ongeacht het beleggingsklimaat. Die inspanning wordt geschraagd door een bekroonde, eigen technologie voor portefeuilleopbouw en onze natuurlijke focus op de belofte aan de klant.

De aandelenteams, onder leiding van Co-Heads of Equities Alex Crooke en George Maris, tellen 167 beleggingsprofessionals, die samen een vermogen van USD 149,9 miljard beheren [1]. De teams omvatten experts met een wereldwijd perspectief, regionale specialisten (VS, Europa, Azië-Stille Oceaan en opkomende markten) en professionals die in gespecialiseerde sectoren beleggen. Er wordt gebruik gemaakt van een scala aan groei-, waarde- en absoluutrendementsstijlen.

430714_EquitiesOrgChart_0520_FINALv2

[1] Bron: Janus Henderson Investors, 31 maart 2020.
*Fundamenteel onderzoek:  De analyse van informatie die bijdraagt aan de waardering van een effect, zoals de winst van een onderneming of de beoordeling van het managementteam, naast bredere economische factoren. Dat staat tegenover de technische analyse, die focust op eigenaardigheden binnen de financiële markten, zoals het opsporen van seizoenseffecten.
*Alfa: Alfa is het verschil tussen het rendement van een portefeuille en dat van de benchmark, na correctie voor het genomen risico. Een positieve alfa suggereert dat een portefeuille een beter rendement heeft behaald gezien het genomen risico.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Voor promotiedoeleinden.